Avalduste/taotluste ja aruannete näidisvormid

E-vormid vajavad allkirjastamist. ID-kaarti kasutades veendu, et veebilehitsejas oleks lubatud "Web eID" laiendus. Vajadusel leiad juhendi ID-abist ↗
Tunnustamine    
Ettepanek Rapla valla tunnustuse määramiseks E-vorm Allalaadimiseks
Rapla vald toetab    
Elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotlus   Allalaadimiseks
Esindusvõistkonna toetuse taotluse vorm   Allalaadimiseks

Projekti toetuse taotlus

(valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks)

E-vorm Allalaadimiseks
Projektitoetuse aruande vorm   Allalaadimiseks

Tegevustoetuse taotlus

(valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks)

  Allalaadimiseks
Treeningrühma nimekirja vorm   Allalaadimiseks
Tegevustoetuse aruanne   Allalaadimiseks
Haridus, kultuur ja noored    
Elukohajärgse kooli määramise taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Sõidusoodustuse või sõidukaardi avaldus   Allalaadimiseks
Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotlus   Allalaadimiseks
Koduse lapse toetuse taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks   Allalaadimiseks
Taotlus huvikooli õppetasu soodustuse saamiseks   Allalaadimiseks
Huvihariduse ja -tegevuse taotlus (taotleb organisatsioon)   Allalaadimiseks
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse aruanne (taotleja on organisatsioon)   Allalaadimiseks
Huvikooli toetuse (kohatasu väljaspool Rapla valda) taotlus   Allalaadimiseks
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm   Allalaadimiseks
Spordiõppetoetuse taotlus   Allalaadimiseks
   
Avaldus maamaksust vabastamiseks   Allalaadimiseks
Kaevetööde avaldus
  Allalaadimiseks
Kinnistu mittekasutamise kinnitus EVALD Allalaadimiseks
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks EVALD Allalaadimiseks
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus EVALD Allalaadimiseks
Biojäätmete veost vabastamise taotlus EVALD Allalaadimiseks
Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus   Allalaadimiseks
Raieloa taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Taotlus reklaami paigaldamiseks E-vorm Allalaadimiseks
Puurkaevu või puuraugu rajamise ehitusloa taotlus   Allalaadimiseks
Taotlus erateel talihoolduse tegemiseks E-vorm Allalaadimiseks
Raskeveo- ja erikabariitse veose loa taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Detailplaneeringu algatamise taotlus E-vorm  
Ehitusõiguse väljaselgitamise elektrooniline vorm E-vorm  
Katastriüksuse jagamise elektrooniline vorm E-vorm  
Sotsiaal ja tervishoid    
1. klassi astuja toetuse taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Üldhooldusteenuse taotlus   Allalaadimiseks
Hooldekodu teenuse osalise tasu maksmise taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Hooldajatoetuse taotlus   Allalaadimiseks
Matusetoetuse taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Taotlus raske või sügava puudega lapsele tugiteenuste saamiseks euroopa sotsiaalfondi vahenditest   Allalaadimiseks
Sotsiaalabi taotlus   Allalaadimiseks
Sünnitoetuse I osa väljamaksmine E-vorm Allalaadimiseks
Sünnitoetuse II osa väljamaksmine E-vorm Allalaadimiseks

Taotlus puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks

(Toetus valla eelarvest)

  Allalaadimiseks
Toimetulekutoetuse taotlus esmakordsele taotlejale   Printimiseks
Rahvastikutoimingud
Elukohateade E-vorm Allalaadimiseks
Elukohateade (ENG) E-vorm Allalaadimiseks
Tänava- ja turukaubandus    
Rapla turul kauplemise taotlus E-vorm Allalaadimiseks
Allasutustele    
Puhkuseavaldus E-vorm  
Lähetus- ja koolitustaotlus E-vorm