planeeringute andmekogu  Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: Planeerimisvaldkonna uudised

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

« Tagasi

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Rapla Vallavolikogu 31.augusti 2023 otsusega nr 52 võeti vastu Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering. Planeeringuga sätestatakse uue raudteepeatuse rajamise tingimused Sulupere külas asuvate Metsataguse ja Sõerumaa-Veski maaüksuste jagamise tulemusel moodustatavatele kruntidele. Planeeringuala piirneb Karjamardi, Männi, Panga, Sepa, Sikametsa, Sikapõllu, Sõerumaa-Mäepealse, Sõerumäe ja Õhtupäikese katastriüksustega, Rapla ümbersõidutee ning Rail Baltica raudteega. Planeeringuala suurus on u 4,3 ha. Planeeringu elluviimisega võivad kaasneda ehituseaegsed häiringud, kuid olulist keskkonnamõju ei ole eeldada. Peatuse rajamisel on positiivne mõju liikuvusele ja piirkonna konkurentsivõimele.

Planeering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ja on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla veebilehel (http://rapla.kovtp.ee/avalikustamine) ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 21. septembrist kuni 5. oktoobrini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus esitada detailplaneeringu kohta arvamusi ja ettepanekuid, mis palutakse lähetada kirjalikult Rapla Vallavalitsusele või e-postiga aadressile rapla@rapla.ee.

 

► Rail Baltic Rapla peatuse detailplaneering valla veebilehel