Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Seoses algavate ehitustöödega Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde objektil, teavitame ja tuletame meelde liikluskorralduse muudatusest Varbola teel (tee nr 6690090), Rapla vald, Raplamaa. Piirang hakkab kehtima 27.03.2023 Tee: nr 6690090 Varbola tee Piirang: Täielik sulgemine lõigus Sikeldi farmi juurdepääs kuni Raja Kinnistu juurdepääsu tee (km 0,93 – 1,4) Ehitustööde lõik (km): 0.8 - 1.4 Kehtivusaeg: Teelõigu planeeritud sulgemise aeg kuni 30....

Sikeldi viadukti ehitus

Seoses algavate ehitustöödega Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde objektil, teavitame ja tuletame meelde liikluskorralduse muudatusest Varbola teel (tee nr 6690090), Rapla vald,...

Rapla Vallavalitsus kaalub projekteerimistingimuste andmist Rapla linnas Koidu tn 22 tootmismaa maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0120, tootmismaa 100%, pindala 7249 m²) laohoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt püstitatakse u 700 m² hoonealuse pinnaga köetav laohoone kõrgusega u 8 meetrit, millesse tulevad laopinnad metallriiulitega ja kahekorruseline kontoriosa. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone...

Rapla linn, Koidu tn 22 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub projekteerimistingimuste andmist Rapla linnas Koidu tn 22 tootmismaa maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0120, tootmismaa 100%, pindala 7249 m²) laohoone...

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud Nurga detailplaneeringut ja osaliselt Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2004 määrusega nr 6 kehtestatud Kopramäe detailplaneeringut . Nurga detailplaneeringuga kavandati Sulupere külas Vigala jõe ja Rapla ümbersõidu vahelisele alale 13 üksikelamust koosnev asum ning Vigala jõe vasakkaldale 4...

Nurgasalu, Sulupere küla

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud ...

Rapla Vallavalitsusele esitati 28. veebruaril 2023 taotlus projekteerida Atla külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0283, 100% elamumaa, pindala 5006 m²) üksikelamu. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve metsamajandusmaa hajaasustuses. Üldplaneeringuga on Juuru aleviku laiendamine kavandatud. Eelkõige on silmas peetud asustuse laienemist aleviku piires, kuid ka Juuru aleviku piiri vahetus läheduses Atla külas on detailplaneeringutega kavandatud ulatuslik...

Atla külas Tamme projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 28. veebruaril 2023 taotlus projekteerida Atla külas Tamme maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0283, 100% elamumaa, pindala 5006 m²) üksikelamu. Juuru valla...

Rapla vallale tehti ettepanek suurendada projekteerimistingimustega hoonestusala Suve tn 11 maaüksusel Uuskülas. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli maaüksuste, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning osaliselt riigimaanteede T15 Tallinn-Rapla-Türi ja T0141 Rapla-Varbola maantee maaüksusi hõlmava detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi Uuskülas Suve tn 11 maaüksuse...

Uuskülas Suve tn 11 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale tehti ettepanek suurendada projekteerimistingimustega hoonestusala Suve tn 11 maaüksusel Uuskülas. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega...

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.03.2023 projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks Uuskülas Kasetuka tn 8 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0262). Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestatud Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering . Detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendatakse u 7% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel vastavalt lisatud asendiplaanile....

Uuskülas Kasetuka tn 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.03.2023 projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks Uuskülas Kasetuka tn 8 maaüksusel (katastritunnus...

KLARNES INVEST OÜ esitas Rapla vallale 5. jaanuaril 2023 taotluse tunnistada osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II ja Laiavälja I maaüksuste detailplaneering (edaspidi Laiavälja detailplaneering). Taotleja eesmärk on nimetatud detailplaneering tunnistada kehtetuks Peetrimetsa maaüksuse osas (katastritunnus 66904:002:0169). ►  Laiavälja detailplaneeringu põhijoonis  (6 MB .pdf) ►  ...

Laiavälja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

KLARNES INVEST OÜ esitas Rapla vallale 5. jaanuaril 2023 taotluse tunnistada osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II...

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal täpsutatakse projekteerimistingimustega Saula tee 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0254) detailplaneeringuga määratud ehituslikke nõudeid. Detailplaneeringu kohaselt on nõutud TP1 tuleohutusklass, kuid tuleohutusnõuete kohaselt võib hoone olla ka nõrgemast klassist. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 alusel täpsustatakse ehituslikke nõudedi Saula tee 1 maaüksusel. Projekteerimistingimuste andmiseks korraldatakse avatud...

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega

Uuskülas Koguduse ja Saula detailplaneeringualal täpsutatakse projekteerimistingimustega Saula tee 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0254) detailplaneeringuga määratud ehituslikke...

AS Utilitas Eesti esitas taotluse paigaldada Rapla linnas Kastani tn 3a maaüksusele u 3000 m³ mahtuvusega soojussalvesti koos pumbasõlmega. Soojussalvesti on silindriline soojustatud anum läbimõõduga kuni 17 m ja kõrgusega kuni 20 m. Salvesti lubab lihtsamini katta tipukoormusi ja seeläbi suurendada varustuskindlust ilma fossiilseid kütuseid kasutamata. Olulise avaliku huviga rajatise kavandamine on linnas detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral...

Rapla linn, Kastani tn 3a projekteerimistingimuste avatud menetlus

AS Utilitas Eesti esitas taotluse paigaldada Rapla linnas Kastani tn 3a maaüksusele u 3000 m³ mahtuvusega soojussalvesti koos pumbasõlmega. Soojussalvesti on silindriline soojustatud anum...

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti algatamiseelset koostööd puudutatud isikute ja asutustega. Ilmnes vajadus käsitleda maaküsimusi ning leida juurdepääsuteele kõiki puudutatud maaomanikke rahuldav asukoht.  Keskkonnaamet nõustus 17.02.2022 KSH eelhinnangu järeldustega ja leidis, et KSH algatamine ei ole teadaoleva...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 5