DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATAMISETTEPANEKUGA VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering

Osaühing Rail Baltic Estonia on volitanud Skepast&Puhkim OÜ koostama Rail Baltica Rapla kohaliku peatuse detailplaneeringut. 28. jaanuaril 2022 esitati algatamisettepanek . Veebruaris tehti...

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud ...

Nurgasalu, Sulupere küla

Rapla vallale esitati 20. detsembril 2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta osaliselt Sulupere külas Rapla Vallavolikogu 31. mai 2007 otsusega nr 45 kehtestatud ...

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Uuskülas Sügise ja Suve elamuala detailplaneeringu muutmiseks. 2017. aastal kehtestatud Sügise ja Suve tänavate elamuala...

Sügise ja Suve tänavate elamuala, Uusküla

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Uuskülas Sügise ja Suve elamuala detailplaneeringu muutmiseks. 2017. aastal kehtestatud Sügise ja Suve tänavate elamuala...

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100%...

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1543 ) . Plaanitakse...

Kaupmehe, Kalevi küla

RRLektus Aktsiaselts (registrikood 10072791) esitas Rapla vallale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kalevi külas Kaupmehe maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1543 ) . Plaanitakse...

Kaitseliit esitas Rapla vallale 12.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 132473 m², katastritunnus...

Kaitseliidu tagalakeskuse detailplaneering

Kaitseliit esitas Rapla vallale 12.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Sulupere külas Kopramäe maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 132473 m², katastritunnus...

Jõe tn 57, Jõekaare tänava, Jõekaare tn 3 ja Jõekaare tn 7 maaomanikud uurivad võimalusi detailplaneeringu algatamiseks kortermaja kavandamise eesmärgiga. Kehtiva üldplaneeringu maakasutuse...

Jõe tn 57, Rapla linn

Jõe tn 57, Jõekaare tänava, Jõekaare tn 3 ja Jõekaare tn 7 maaomanikud uurivad võimalusi detailplaneeringu algatamiseks kortermaja kavandamise eesmärgiga. Kehtiva üldplaneeringu maakasutuse...

Google tänavavaade aprillis 2023. 04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus...

Kastani tn 4, Hagudi alevik

Google tänavavaade aprillis 2023. 04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus...

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus...

Kuusiku tee 11, Rapla linn

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus...

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Koidu-Mündi, Valtu küla

Rapla vallale esitati 18. oktoobril 2023 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga kavandada Valtu külas Koidu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1948, pindala 8,88 ha,...

Rapla vallale on esitatud üksikelamuala kavandamise ettepanek Atla külas Kuusemetsa maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0058). Planeeringuga kavandatakse kuni 22 üksikelamust koosnev asum...

Kuusemetsa, Atla

Rapla vallale on esitatud üksikelamuala kavandamise ettepanek Atla külas Kuusemetsa maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0058). Planeeringuga kavandatakse kuni 22 üksikelamust koosnev asum...

Rapla Vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamisettepanek, mille eesmärk on Röa külas Nurme maaüksusele tootmis- ja laohoone ehitusõiguse andmine. Algatamise etapis esitatud eskiis...

Nurme, Röa küla

Rapla Vallavalitsusele esitati detailplaneeringu algatamisettepanek, mille eesmärk on Röa külas Nurme maaüksusele tootmis- ja laohoone ehitusõiguse andmine. Algatamise etapis esitatud eskiis...

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Sillaotsa

31.01.2022 esitati Rapla vallale detailplaneeringu ettepanek eesmärgiga kavandada Pirgu külas Sillaotsa maaüksusele kaks üksikelamut. Sillaotsa maaüksusele algatati detailplaneeringu koostamine...

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. Puhkekülla...

Victoria residents, Kuku küla

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. Puhkekülla...

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla linnas Kuusiku tee 10 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Devalko OÜ esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Kuusiku tee 10 maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada kortermaja. Koostatud on...

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Rapla linnas Tallinna mnt 28 (katastritunnus 67001.003:0140) ja Tallinna mnt 28a (katastritunnus 67001:003:0130) maaüksustele...

Tallinna mnt 28, Rapla linn

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Rapla linnas Tallinna mnt 28 (katastritunnus 67001.003:0140) ja Tallinna mnt 28a (katastritunnus 67001:003:0130) maaüksustele...

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5...

Välja tn 12, Rapla

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5...

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m²,...

Keskkooli tn 4, Rapla

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala 2597 m²,...

Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 542 algatati Käopesa üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Rapla Vallavalitsuse 25. märtsi korraldusega nr 97 anti...

Käopesa, Väljataguse

Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 542 algatati Käopesa üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Rapla Vallavalitsuse 25. märtsi korraldusega nr 97 anti...

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-,...

Krookuse 1, Rapla detailplaneeringu eskiis

Rapla Vallavalitsuse 14. veebruari 2022 korraldusega nr 66 algatati Rapla linnas Krookuse tn 1 maaüksusele (katastritunnus 67001:010:0027) detailplaneering eesmärgiga kavandada kaubandus-,...

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta Seli-Nurme külas Liivanõmme detailplaneeringut, mis kehtestati Rapla Vallavolikogu 29. mai 2008 otsusega. Muutmise...

Liivanõmme tee, Seli-Nurme küla

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta Seli-Nurme külas Liivanõmme detailplaneeringut, mis kehtestati Rapla Vallavolikogu 29. mai 2008 otsusega. Muutmise...

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek eesmärgiga kavandada Ülejõe külas Kokre maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1391) kolm täiendavat üksikelamut koos neid...

Kokre, Ülejõe

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek eesmärgiga kavandada Ülejõe külas Kokre maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1391) kolm täiendavat üksikelamut koos neid...

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on...

Viljandi mnt 7, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on...

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428...

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428...

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

Vanatammsalu, Juula

Rapla vallale tehti 06.04.2022 ettepanek algatada Juula külas Vanatammsalu maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0161) detailplaneering eesmärgiga püstitada 10 üksikelamut. Rapla valla...

Kinguvälja detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 65 eesmärgiga kavandada Kalevi külas Rapla ümbersõidutee (20125) ja Rapla-Varbola tee (20141) ristmiku lähialas...

Kinguvälja (2013)

Kinguvälja detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 65 eesmärgiga kavandada Kalevi külas Rapla ümbersõidutee (20125) ja Rapla-Varbola tee (20141) ristmiku lähialas...

Osaühing ELESTOS esitas Rapla Vallavalitsusele 03.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Viljandi mnt 9 maaüksusele Rapla linnas, kus maaomanik kavandab olemasoleva ärihoone suuremahulist...

Viljandi mnt 9, Rapla linn

Osaühing ELESTOS esitas Rapla Vallavalitsusele 03.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Viljandi mnt 9 maaüksusele Rapla linnas, kus maaomanik kavandab olemasoleva ärihoone suuremahulist...

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja...

Lõoksemäe

Eraisik esitas Rapla vallale 04.05.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Maidla külas Lõoksemäe (100% elamumaa, pindala 14322 m², katastritunnus 66801:001:1345) ja...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine.  Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu...

Tallinna mnt 2, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine.  Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu...

Jaagu Kinnisvara OÜ esitas 25.03.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Nurgametsa ja Oja maaüksustele Uuskülas, kuhu maaomanikud kavatsevad rajada kaheksa üksikelamuga asumi. Koostatud on...

Nurgametsa, Uusküla

Jaagu Kinnisvara OÜ esitas 25.03.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Nurgametsa ja Oja maaüksustele Uuskülas, kuhu maaomanikud kavatsevad rajada kaheksa üksikelamuga asumi. Koostatud on...

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 66 algatati Valtu külas Arturi detailplaneering.  ►  Detailplaneeringu lähteseisukohad ►  Maanteeameti lähteseisukohad ...

Arturi, Valtu

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 66 algatati Valtu külas Arturi detailplaneering.  ►  Detailplaneeringu lähteseisukohad ►  Maanteeameti lähteseisukohad ...

Rapla linnas Sügise tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:001:0007) on tehtud detailplaneeringu algatamisettepanek. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine olemasoleva büroo- ja...

Sügise tn 4, Rapla linn

Rapla linnas Sügise tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:001:0007) on tehtud detailplaneeringu algatamisettepanek. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine olemasoleva büroo- ja...

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 37 algatati Kasvandu küla Jõeääre maaüksusele (katastritunnus 27701:003:0016) Jänessaare muinasküla detailplaneering. Huvitatud isik on MTÜ Jänessaare...

Jänessaare muinasküla

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 37 algatati Kasvandu küla Jõeääre maaüksusele (katastritunnus 27701:003:0016) Jänessaare muinasküla detailplaneering. Huvitatud isik on MTÜ Jänessaare...

Rapla Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 78 algatati Kasetuka detailplaneeringu koostamine. Samale maaüksusele algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Rapla...

Kasetuka detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 78 algatati Kasetuka detailplaneeringu koostamine. Samale maaüksusele algatati üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Rapla...