Biojäätmete kogumine

1. jaanuarist 2024 on kõikidel kinnistutel, sõltumata kinnistu kasutusotstarbest või elamu korterite arvust, kohustus hakata tekkinud ja tekkivaid biolagunevaid jäätmeid kas koguma eraldi kompostrisse või andma üle jäätmevedajale.

Kui kinnistul ei teki biojäätmeid või juba toimub kompostimine kinnises ja kaanega kaetud kompostikastis, võib taotleda biojäätmete veost vabastust. Selleks tuleb esitada  taotlus jäätmevaldajate registris EVALD.

Taotluses peab olema kirjeldatud põhjus, miks vabastust soovitakse ja milliseks perioodiks. Vabastuse põhjendus peab olema tõendatav. Kui kompostimine toimub kinnistul, tuleb taotlusele lisada foto kinnistul asuvast kompostikastist.

Kellel puudub võimalus jäätmevaldajate registrisse sisselogimiseks, saab taotluse esitada vallavalitsuses või selle kodulehelt alla laadida ja saata postiga vallavalitsuse aadressile Tallinna mnt 14, 79513 Rapla.

Kui taotlust ei esitata, hakkab igal kinnistul toimuma automaatne biojäätmete äravedu alates 1. jaanuarist 2024.

Loe ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Liis Lillemets
keskkonnaspetsialist
Tel 5196 1807