18.04.22

Rapla valla haridusstrateegia 2021 - 2035

Hariduselus on vajalik teha tulevikus strateegilisi valikuid, et Rapla valla haridus oleks jätkuvalt parimal tasemel. Selleks koostati aastatel 2020-2021 strateegiadokument, mis kajastab valla hariduselu visiooni, strateeglisi eesmärke ja meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Rapla Vallavolikogu kinnitas strateegia 29. aprillil 2021 otsusega nr 18. 

Haridusstrateegia jaguneb 3 eraldi dokumendiks - strateegiadokument, tegevuskava ja taustaanalüüs 2020 seisuga:

  • strateegiadokument on kättesaadav SIIN
  • strateegia elluviimise tegevuskava on kättesaadav SIIN
  • haridusvaldkonna taustaanalüüs 2020 andmetega Rapla vallas on kättesaadavad SIIN 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI