« Tagasi

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust suuta teenindada. Transpordiamet on Rapla Vallavalitsuse rahastusel koostanud Tallinna maantee eskiislahenduse. Eskiislahenduse koostamisele kaasati piirkonna maaomanikud, kellelt laekus hulgaliselt ettepanekuid. Kõiki ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, mistõttu koostatud eskiis lähtub eelkõige liiklusohutuse kaalutlustest. Koostati kolm varianti, mille alusel võidakse tulevikus koostada liikluslahendus.

► Riigitee nr 15 liiklusuuring (ERC Konsultatsioonid OÜ töö, 04.05.2021)

► Riigitee nr 15 lõigu eskiis (Roadplan töö nr 21023) - seletuskiri (1 MB .pdf)

► Asendiplaan - variant 1 (7 MB .pdf)

► Asendiplaan - variant 2 (7 MB .pdf)

► Asendiplaan - variant 3 (6 MB .pdf)

 

► Dokumendiregister