KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneering (kehtetu)

Rapla Vallavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 28 kehtestati Rapla linna Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse sätestamine viie korteriga ridamaja püstitamiseks. Detailplaneering muutus kehtetuks Ülejõe tn 8 detailplaneeringu kehtestamisega.

► Detailplaneeringu kaust (ca 8 MB .pdf)