2.05.24

Rapla valla jäätmekava aastateks 2023–2027

Vastavalt jäätmeseaduse § 59 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36⁴ alusel kinnitas Rapla Vallavolikogu 22. detsembril 2022 Rapla valla jäätmekava aastateks 2023-2027.

Rapla valla jäätmekava 2023–2027 koostamisel analüüsiti jäätmekäitluse hetkeolukorda Rapla vallas. Sellest lähtuvalt toodi välja jäätmehoolduse probleemid, püstitati jäätmehoolduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ning töötati välja tegevuskava püstitatud eesmärkide ellu rakendamiseks.

Rapla valla jäätmekava on kättesaadav siit.

*******************************

Jäätmete liigiti kogumine

Julgustame kõiki inimesi prügi liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuuluvatesse konteineritesse. Pakendikonteinerite avalik võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh  pakendijäätmete äraviimine ise korraldada. Kogudes liigiti pakendijäätmeid, tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid. Pakendid saab ära anda tasuta.  

Pakendeid koguvad Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni.

Vanarehvide kogumispunktid:

Agomer Rehvid osaühing
Aadress: Viljandi mnt 67, Rapla
Avatud: E-R 8-18
Telefon: +372 489 63 32
Vastuvõtt eraisikutelt

Feralmet OÜ, Rapla
Aadress: Valtu kaubahoov (Agrovaru plats), Valtu
Avatud: E-R 9-17, L 9-14
Telefon: +372 52 60 891
Vastuvõtt firmadelt ja eraisikutelt

VIANOR Rapla (Rehvikeskus OÜ)
Aadress: Soone Uusküla küla, Rapla vald
Avatud: E-R 9-17
Telefon: +372 489 41 66
Vastuvõtt eraisikutelt
 

Riiete kogumismahutid:

Rapla linn, Mahlamäe ja Koidu tänava ristmik
Kaiu alevik, Jäätmejaama
Alu alevik, Pargi tn 3
Rapla linn, Kuusiku tee 10
Juuru alevik, Tallinna mnt 15
Hagudi küla, Jaama 5a
Uusküla, Sõnajala ja Pihlaka tänava ristmik
Kodila küla, Poe tn 1
Kabala küla, Keskkonna
Raikküla, Kapsamaa
Purku küla, Purku bussijaam
Kuimetsa küla, Pargi tee

 

Kuhu pakendijäätmed ja vanapaberijäätmed saab viia Rapla vallas?

 

Klaaspakend

Juuru, Staadioni 13
Juuru, Tallinna mnt 15, Coopi kauplus
Järlepa küla - Keskuse tn 2
Kuimetsa,  Risti kinnistu
Kaiu -  Jäätmejaama ees
Vahastu, Einsemäe tee parkla
Kabala - jäätmepunkti ees
Raikküla - Kapsamaa, Coopi kauplus
Hagudi - Jaama 5a
Rapla - Kitsas tn 1
Rapla - Hariduse tn 4
Alu - Pargi tn 3
Uusküla - Sõnajala 2
Rapla - Välja tn 4
Rapla, Viljandi mnt - Vesiroosi park
Rapla - Kuusiku tee
Rapla - Sauna tn

Vanapaber

 

Juuru, Tallinna mnt 15, Coopi kauplus
Rapla, Kuusiku tee 10
Järlepa, Keskuse 2 kaupluse juures
Kaiu Jäätmejaama ees
Kaiu, Leandri 1 Kaiu kool
Kaiu, Kasvandu 45 hooldekodu
Tolla, Miku kinnistu
Suurekivi, Mõisasüdame
Vahastu, Einsemäe tee parkla
Purku, Purku koolimaja
Raikküla, Raikküla mõis (kool)
Hagudi, Hagudi kool
Põlliku, Uuemaja kinnistu
Kuimetsa, Risti kinnistu

 

Paber ja papp

Alu, Pargi tn 3
Iira, Metsamajandi tee 6
Kabala, Tamme
Kabala jäätmejaama juures
Kabala, Kingu maja otsa juures
Raikküla, Raikküla Coop kauplus
Rapla, Ülejõe 6
Rapla, Kuusiku tee 10
Rapla, Metsapargi 4
Rapla, Tallinna mnt 43
Hagudi, Jaama 5a
Rapla, Kitsas tn 1
Rapla, Viljandi mnt - Vesiroosi Tervisepark
Rapla, Välja 4
Toomja, Uuemaja
Uusküla, Sõnajala 2

Valtu, Öökulli
Ülejõe, Mäepere Jäätmejaam
Rapla, Ööbiku 1a

 

 

Pakendid

Juuru piirkond
Mahtra, seltsimaja
Järlepa, Keskuse 2
Juuru, Tallinna mnt 15, Coopi kauplus
Juuru, Muuseumi 13

Juuru, Staadioni 8
Maidla
Härgla raamatukogu

 

Rapla piirkond
Alu, Mäe 6
Alu, Pargi 3
Hagudi, Jaama 5a
Hagudi, Purlia tee 1
Iira, Metsamajandi tee 6
Kodila, Poe 1
Kuusiku, Sarapiku 2

Rapla, Koidu
Rapla, Lepiku 17
Rapla, Kuusiku tee 10

Rapla, Metsapargi 4
Rapla, Põllu 1
Rapla, Sõnajala 2
Rapla, Viljandi mnt - Vesiroosi Tervisepark

Rapla, Viljandi mnt 72
Rapla, Kitsas tn 1
Rapla, Välja 4
Rapla, Ööbiku 1a
Rapla, Ülejõe 6
Valtu, pargi juures
Ülejõe, Mäepere jäätmekeskus

Rapla, Lõuna tn 3
Rapla, Viljandi mnt 17
Rapla, Sauna tn

 

Raikküla piirkond
Jalase seltsimaja
Kabala, Lasteaed-Põhikool
Kabala, Kingu maja otsas
Kabala, Jäätmejaama

Keo, Tõnumaa tee bussipeatuse juures, Raikküla-Päärdu teeristis
Koikse, Koikse-Jalase-Riidaku tee
Lipa Koolimaja
Lõpemetsa, Polgu
Purku bussijaam
Purku, Purku koolimaja
Purku, Sääre

Põlma, Kõrtsi
Raela, Hiie
Raikküla, Coop kauplus
Raikküla kool


 

Kaiu piirkond
Kaiu, Jäätmejaama
Kaiu, Leandri tee 1
Kaiu, Maisimäe tee 8
Kaiu, Tehnika 2
Karitsa, Loigu kinnistu
Kasvandu, Taga-Kangerma kinnistu
Kuimetsa, Palliplatsi kinnistu (kolmekordsed majad)
Kuimetsa, Vahastu tee 2 parkla
Kuimetsa, Vahastu tee 19
Kuimetsa, Välja tee 4/Pääsusilma
Oblu, Toome kinnistu
Põlliku, Uuemaja kinnistu
Suurekivi, Mõisasüdame
Tolla, Miku kinnistu
Toomja, Uuemaja kinnistu
Vana-Kaiu, Teisepere kinnistu
Vahastu, Einsemäe tee parkla

Vaopere, Rohula kinnistu

 

 

 


Kuidas pakendijäätmeid liigiti koguda?


Segapakend - kollane konteiner:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

 

Klaaspakend - roheline konteiner
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.
NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.
Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

Papp ja paber - sinine konteiner
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti!