23.05.22

 

Rapla valla elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumine

Jäätmeringis saab ära anda:

  • ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
  • kemikaalid
  • õli sisaldavaid jäätmed
  • pestitsiidid
  • luminofoorlambid
  • värvid , trükivärvid
  • sortimata ravimid
  • õlifiltrid
  • patareid, akud

Jäätmeringid toimuvad neljas Rapla valla piirkonnas erinevatel kuupäevadel!
Rapla piirkonnas 28.05.2022
Kaiu piirkonnas 04.06.2022
Juuru piirkonnas 11.06.2022
Raikküla-Kuusiku piirkonnas 18.06.2022

 

Rapla piirkonna peatuskohad

Kellaaeg

1

Purila küla, Tamme tee 2/Härgla tee 8 asuval platsil

09:00-09:20

2

Röa küla, Seli tankla parkla

09:40-10:00

3

Kuku küla ja Hagudi küla – endise kuivati (lammutatud) plats

10:20-10:40

4

Koigi küla, Hagudi-Kodila tee ja Seli-Koigi-Alu tee ristmiku piirkonnas

11:00-11:20

5

Oela küla, Poe kinnistu tee

11:40-12:00

6

Kodila küla, Bussi tänav 1a

12:15-12:35

7

Palamulla küla, Hansu küüni juures

13:05-13:25

8

Sikeldi küla, Põllumäe kinnistu juures

13:55-14:15

9

Kalevi küla, Sängi kinnistu (endine siloauk)

14:45-15:05

10

Uusküla küla, Sõnajala tänava ja Pihlaka tänava ristmikul

15:35-15:55

11

Valtu küla, pakendikonteinerite juures platsil

16:25-16:45

 

 

Kaiu piirkonna peatuskohad

Kellaaeg

1

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla

09:00-09:20

2

Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu teerist

09:40-10:00

3

Põlliku küla, Koorejaama kinnistu teerist

10:20-10:40

4

Vana-Kaiu, Teisepere kinnistu teerist

11:00-11:20

5

Tolla küla, Miku kinnistu teerist

11:40-12:00

6

Karitsa küla, Värava-Jaagu kinnistu teerist

12:20-12:40

7

Kaiu alevik, endise jäätmepunkti juures

13:00-13:20

8

Toomja küla, Viilu-Hansu kinnistu teerist

13:40-14:00

9

Kuimetsa küla, Risti kinnistu parkimisala

14:20-14:40

10

Vaopere küla, Kõrtsu kinnistu kõrval olev tee

15:00-15:20

 

 

Juuru piirkonna peatuskohad

Kellaaeg

1

Maidla, kortermajade juures

09.00-09.20

2

Helda, Helda-Arukõrtsu teel

09.50-10.10

3

Juuru, Juuru A&O kaupluse juures

10.30-10.50

4

Mahtra, Mahtra seltsimaja juures

11.20-11.40

5

Järlepa, Järlepa kaupluse juures

12.10-12.20

6

Lõiuse, Lõiuse ja Lõiuse-Kruusiaugu tee rist

12.35-12.55

7

Härgla, vana bensiinijaam

13.20-13.40

8

Pirgu, Ülejõe tee algus (bussipeatus)

14.10-14.30

 

 

Raikküla-Kuusiku piirkonna

Kella aeg

1

Väljataguse küla, Väljataguse tee ja Lõhmuse tee ristmiku piirkonnas

09:00-09:20

2

Sulupere küla, Tehno kinnistu

09:40-10:00

3

Iira küla, Muruplatsi kinnistul

10:20-10:40

4

Kuusiku, Sarapiku tn 3 parkla

11:00-11:20

5

Kuusiku-Nõmme küla, Kärdiaugu talu juures, Kuusiku-Palamulla teel

11:40-12:00

6

Kabala, Kabala bussijaam

12:30-12:50

7

Lipa, Lipa koolimaja juures

13:20-13:40

8

Raikküla, Raikküla mõisaallee 9 parkla

14:10-14:30

9

Purku, Purku bussijaama parkla

14:50-15:10

 

Lisainfot jäätmeringi kohta saab Rapla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt Liis Lillemetsalt, tel 5196 1807; liis.lillemets@rapla.ee

Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Rapla valla elanikud jäätmeid ära anda Mäepere jäätmejaamas, mis on avatud: T - R 9:00-17:00; L 9:00-15:00; tel. 484 2237, 5125847; raplajjaam@rjkk.ee

___________________

 

 

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 59 lg-le 1 ja 2-le  ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 on 27.09.2018.a Rapla Vallavolikogu vastu võtnud Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava aastateks 2018–2022.a. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument. 

 

Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.

 

Jäätmekava: Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava

*******************************

Jäätmete liigiti kogumine

Julgustame kõiki inimesi prügi liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuuluvatesse konteineritesse. Pakendikonteinerite avalik võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh  pakendijäätmete äraviimine ise korraldada. Kogudes liigiti pakendijäätmeid, tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid. Pakendid saab ära anda tasuta.  

Pakendeid koguvad Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni.

Vanarehvide kogumispunktid:

Agomer Rehvid osaühing
Aadress: Viljandi mnt 67, Rapla
Avatud: E-R 8-18
Telefon: +372 489 63 32
Vastuvõtt eraisikutelt

Feralmet OÜ, Rapla
Aadress: Valtu kaubahoov (Agrovaru plats), Valtu
Avatud: E-R 9-17, L 9-14
Telefon: +372 52 60 891
Vastuvõtt firmadelt ja eraisikutelt

VIANOR Rapla (Rehvikeskus OÜ)
Aadress: Soone Uusküla küla, Rapla vald
Avatud: E-R 9-17
Telefon: +372 489 41 66
Vastuvõtt eraisikutelt
 

Riiete kogumismahuti:

Rapla linnas, turuplatsi ees.

 

Kuhu pakendijäätmed ja vanapaberijäätmed saab viia Rapla vallas?

 

Klaaspakend

Juuru, Staadioni 13
Kuimetsa,  Risti kinnistu
Kaiu -  Jäätmejaama ees
Vahastu, Einsemäe tee parkla
Kabala - jäätmepunkti ees
Raikküla - Kapsamaa
Rapla - turuplatsi ees
Rapla - Kitsas tn 1
Rapla - Hariduse tn 4

 

Vanapaber

 

Juuru, Tallinna mnt 15, Coopi kauplus
Rapla, Kuusiku tee 10
Järlepa, Keskuse 2 kaupluse juures
Kaiu Jäätmejaama ees
Kaiu, Leandri 1 Kaiu kool
Kaiu, Kasvandu 45 hooldekodu
Tolla, Miku kinnistu
Suurekivi, Mõisasüdame
Vahastu, Einsemäe tee parkla
Purku, Purku koolimaja
Raikküla, Raikküla mõis (kool)
Hagudi, Hagudi kool
Põlliku, Uuemaja kinnistu
Kuimetsa, Risti kinnistu

 

Paber ja papp

Alu, Pargi tn 3
Iira, Metsamajandi tee 6
Kabala, Tamme
Kabala jäätmejaama juures
Kabala, Kingu maja otsa juures
Raikküla, Raikküla A ja O kauplus
Rapla, Ülejõe 6
Rapla, Kuusiku tee 10
Rapla, Metsapargi 4
Rapla, Tallinna mnt 43
Rapla, Turuplatsi parkla
Rapla, Kitsas tn 1
Rapla, Viljandi mnt - Vesiroosi Tervisepark
Rapla, Välja 4
Toomja, Uuemaja
Uusküla, Sõnajala 3

Valtu, Öökulli
Ülejõe, Mäepere Jäätmejaam

 

 

Pakendid

Juuru piirkond
Mahtra, seltsimaja
Järlepa, Keskuse 2
Juuru, Tallinna mnt 15, Coopi kauplus
Juuru, Muuseumi 13

Juuru, Staadioni 8
Maidla
Härgla raamatukogu

 

Rapla piirkond
Alu, Mäe 6
Alu, Pargi 3
Hagudi, Jaama 5a
Hagudi, Purlia tee 1
Iira, Metsamajandi tee 6
Kodila, Poe 1
Kuusiku, Sarapiku 2

Rapla, Koidu
Rapla, Lepiku 17
Rapla, Kuusiku tee 10

Rapla, turuplatsi juures, Riidepunkti kõrval
Rapla, Metsapargi 4
Rapla, Põllu 1
Rapla, Sõnajala 3
Rapla, Viljandi mnt - Vesiroosi Tervisepark

Rapla, Viljandi mnt 72
Rapla, Kitsas tn 1
Rapla, Välja 4
Rapla, Ööbiku 1a
Rapla, Ülejõe 6
Valtu, pargi juures
Ülejõe, Mäepere jäätmekeskus

Rapla, Lõuna tn 3
Rapla, Viljandi mnt 17

 

Raikküla piirkond
Jalase seltsimaja
Kabala, Lasteaed-Põhikool
Kabala, Kingu maja otsas
Kabala, Jäätmejaama

Keo, Tõnumaa tee bussipeatuse juures, Raikküla-Päärdu teeristis
Koikse, Koikse-Jalase-Riidaku tee
Lipa Koolimaja
Lõpemetsa, Polgu
Purku bussijaam
Purku, Purku koolimaja
Purku, Sääre

Põlma, Kõrtsi
Raela, Hiie
Raikküla, A ja O kauplus
Raikküla kool


 

Kaiu piirkond
Kaiu, Jäätmejaama
Kaiu, Leandri tee 1
Kaiu, Maisimäe tee 8
Kaiu, Tehnika 2
Karitsa, Loigu kinnistu
Kasvandu, Taga-Kangerma kinnistu
Kuimetsa, Palliplatsi kinnistu (kolmekordsed majad)
Kuimetsa, Vahastu tee 2 parkla
Kuimetsa, Vahastu tee 19
Kuimetsa, Välja tee 4/Pääsusilma
Oblu, Toome kinnistu
Põlliku, Uuemaja kinnistu
Suurekivi, Mõisasüdame
Tolla, Miku kinnistu
Toomja, Uuemaja kinnistu
Vana-Kaiu, Teisepere kinnistu
Vahastu, Einsemäe tee parkla

Vaopere, Rohula kinnistu

 

 

 


Kuidas pakendijäätmeid liigiti koguda?


Segapakend - kollane konteiner:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

 

Klaaspakend - roheline konteiner
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.
NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.
Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

Papp ja paber - sinine konteiner
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti!

 

Täiendavat lugemist ja materjale jäätmete liigiti kogumise kohta:

Arukas sordib, arutu põletab!

Väätsa prügila - sorteerimisest

Kuidas prügi sortida?

Kuidas kompostida?