4.07.24

Jäätmejaam Rapla vallas

 

Mäepere Jäätmejaam

Ülejõe küla, Rapla vald

Avatud: 
T - R 9.00 - 17.00;
L 9.00 - 15.00
Riigipühadel suletud

Tel 484 2237, 512 5847
E- post: raplajjaam@rjkk.ee
Koduleht: http://rjkk.ee/

Mäepere Jäätmejaama saab tasu eest viia hinnakirjas toodud jäätmeid (sh olmejäätmeid; ehitus- ja lammutusseguprahti; vanarehve; vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid jne.)

Täieliku jäätmeliikide nimekirjaga ja hinnakirjaga saab tutvuda SIIN.

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus võtab Mäepere Jäätmejaamas alates 01.08.2016.a.-31.07.2021.a. Rapla valla elanikelt tasuta vastu mööblit e. suurjäätmeid.
Mööbli äraandmisest  tuleb eelnevalt teavitada operaatorit. Mööbel tuleb jäätmejaamas tooja poolt käsitsi laadida selleks ettenähtud multilift konteinerisse.

 

Elektroonikaromude kogumispunktid Rapla vallas

Valtu Kaubahoov (Agrovaru plats) -  Avatud on E - R 09.00 - 17.00 ning L 09.00 - 14.00