18.08.23

Korraldatud jäätmevedu Rapla vallas

Rapla valla territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu segaolmejäätmetele ja alates 1.08.16 paberile ja kartongile ning biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele (kohustus liituda kinnistutel alates 8 korterist ning  toitlustusega ja toiduainetega tegelevatel ettevõtetel).

Segaolmejäätmed tuleb panna konteinerisse, mis on tähistatud halli või rohelise värviga või kannavad vastavaid kleebiseid.

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Rapla vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.

Rapla valla territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu segaolmejäätmetele, paberile ja kartongile ning biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele (kohustus liituda kinnistutel alates 8 korterist ning  toitlustusega ja toiduainetega tegelevatel ettevõtetel).

Jäätmevaldajad ehk kõik Rapla vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeveo üldtingimused on määratud Rapla valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h jäätmete liigiti kogumise nõuded) ja on vedajale ning jäätmevaldajale kohustuslikud.

Rapla vallas korraldatud olmejäätmete vedaja perioodil 1. juuli 2019.a - 31. oktoobrini 2023.a on Eesti Keskkonnateenused AS
Aadress: Artelli 15, Tallinn 15551
Telefon: 640 08 00
E-post: rapla@keskkonnateenused.ee
www.keskkonnateenused.ee/

Klienditeenindused asuvad aadressidel:
Artelli 15, Tallinn, avatud E-R  9:00-17:00 ja
Talve 4 Rapla, avatud E-R 10:00-13:00

Klienditeenindustes on võimalik isikutel, kel puudub võimalus dokumente digitaalselt allkirjastada, sõlmida jäätmevedajaga lepinguid paberkandjal.

Rapla vallas kehtiv segaolmejäätmete hinnakiri:

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent (km-ta) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR

Jäätmemahuti müügihind (km-ta) EUR

Jäätmemahuti müügihind (km-ga 20%) EUR

Jäätmekott 0,02 m3 (kuni 10 kg)

0,33 €

0,40 €

-

-

-

-

Jäätmekott 0,08 m3 (kuni 10 kg)

1,31 €

1,57 €

-

-

-

-

kuni 0,08

1,31 €

1,57 €

2,09 €

2,51 €

39,17 €

47,00 €

kuni 0,10 jäätmekott (kuni 10 kg)

1,64 €

1,97 €

-

-

-

-

kuni 0,14

2,29 €

2,75 €

2,68 €

3,22 €

39,17 €

47,00 €

kuni 0,19

3,11 €

3,73 €

2,68 €

3,22 €

-

-

kuni 0,24

3,93 €

4,72 €

3,28 €

3,94 €

50,00 €

60,00 €

kuni 0,37

6,06 €

7,27 €

3,94 €

4,73 €

88,33 €

106,00 €

kuni 0,66

10,80 €

12,96 €

5,90 €

7,08 €

180,00 €

216,00 €

kuni 0,80

13,10 €

15,72 €

6,90 €

8,28 €

190,00 €

228,00 €

kuni 1,10

18,01 €

21,61 €

7,90 €

9,48 €

220,00 €

264,00 €

kuni 1,50

24,56 €

29,74 €

11,93 €

14,32 €

-

-

kuni 2,50

40,93 €

49,12 €

15,00 €

18,00 €

630,00 €

756,00 €

kuni 4,50

73,67 €

88,40 €

18,00 €

21,60 €

820,00 €

984,00 €

 

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise tingimused

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata võib kohalik omavalitsus ehk Rapla vald erandkonnas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada. Selleks tuleb pöörduda Rapla Vallavalitsuse poole ning esitada vormikohane taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamise kohta.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse näidisvormi leiad siit. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee, paberkandjal taotluse esitamiseks pöörduda vallavalitsusse keskkonnaspetsialisti poole aadressil Rapla, Viljandi mnt 17.

Taotluse võib teha tähtajaliselt perioodiks, mil kinnisasja ei kasutata. Näiteks kui kinnistut kasutatakse vaid suveperioodil, tuleb taotlus teha kestvusega alates 1. november kuni 30. aprill. Kui kinnistut ei kasutata terve aasta vältel, tuleb taotlus teha 1 aastaseks perioodiks kestvusega alates 21. jaanuar kuni 20. jaanuar.
NB! Prügiveost vabastatud kinnistute juurdepääsuteid talvel valla poolt lahti ei lükata, kuna omanik on kinnitanud, et ta kinnistut ei kasuta.

 

 

Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid tuleb panna pruuni värviga või vastava kleebisega tähistatud konteinerisse. Jäätmed peavad olema pakendatud biolagunevasse materjalisse.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse tuleb panna: 
liha- ja kalajäätmed
köögi- ja puuviljad ning nende koorimisjäägid 
leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted 
juust, või, margariin ning muud tahked toidujäätmed
majapidamispaber, pabersalvrätid
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid, toataimed ja lõikelilled. 
 
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse ei tohi panna: 
toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid, ja muid vedelaid toite ja toiduaineid, vedelikke, suuri konte
kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid
pakendeid, vahatatud ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevaid jäätmeid.
Konteinerisse pandavad köögijäätmed peavad olema pakendatud biolagunevasse materjalisse.
 
Vanapaber tuleb panna kas sinisesse või halli või vastava kleebisega tähistatud konteinerisse.
 
Vanapaberikonteineritesse tuleb panna: 
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal, 
vihikud, kirja- ning joonistuspaberid, ümbrikud, kaanteta raamatud
 
Vanapaberikonteineritesse ei tohi panna:
määrdunud või vettinud paberit ja pappi, majapidamispaberit
kasutatud pabernõusid, kartongist joogipakendit
kilet, foolium- ja kopeerpaberit
 

Rapla valla territooriumil on lubatud ühismahutite kasutamine nt naabriga vms. Sellisel juhul tuleb tuua Rapla Vallavalitsusse kinnitus selle kohta, et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema kinnistule tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Blankett ühise jäätmemahuti kasutamise kohta on saadaval vallavalitsuse kodulehel.

Jäätmemahutid, mis tuuakse äraveopäeval tühjendamiseks väljaspoole kinnistut (nt teeristi) tuleb varustada jäätmetekitaja aadressiga.

Kui kinnistut ei kasutata, siis saab vastavalt Rapla valla Jäätmehoolduseeskirjale taotleda korraldatud jäätmeveost vabastuse kas talviseks perioodiks (kestvusega alates 1.november kuni 30. aprill) või aastaseks perioodiks (kestvusega alates 21. jaanuar kuni 20. jaanuar). Prügiveost vabastatud kinnistute juurdepääsuteid talvel valla poolt lahti ei lükata, kuna omanik on kinnitanud, et ta kinnistut ei kasuta.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI