25.03.22

Lastekaitsetöö Rapla vallas

Lastekaitsetöö eesmärgiks on lapse seaduses ettenähtud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Kohaliku omavalitsuse peamised ülesanded lastekaitsetöö valdkonnas on:

 • koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega
 • valla elanike nõustamine lastekaitselastes küsimustes
 • valla elanike registrisse kantud laste ning perede abivajadusest ülevaate omamine
 • lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete (toetuste ja teenuste) väljapakkumine
 • erivajadustega laste ja nende perede nõustamine, neile sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine
 • töö alaealiste õigusrikkujate ning koolikohustuse mittetäitjatega
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldamise korraldamine
 • alaealise eestkosteasutuse ülesannete täitmine

Lastekaitsetöö korraldamisel teeb vallavalitsus koostööd:

 • lasteaedade, koolide ja noortekeskusega;
 • politsei- ja tervishoiutöötajatega;
 • lastele ja peredele teenuste pakkujatega.

Vanemale soovitame lugeda:

www.tarkvanem.ee

www.lasteabi.ee

www.lastekriis.ee

www.lapsemure.ee

www.peaasi.ee

www.ath.ee

www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
4.11.21
 heaolu kolmnurk