KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Möldre, Lõiuse

Juuru Vallavolikogu 27. septembri 2012 otsusega nr 144 kehtestati üldplaneeringut muutev detailplaneering Lõiuse külas Möldre maaüksusel.

► Seletuskiri

► Tugiplaan (4 MB .pdf)

► Põhijoonis (1 MB .pdf)