KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Lõuna ja Uuevälja, Kalevi küla

Rapla Vallavolikogu 28.02.2008 otsusega nr 10 kehtestati Kalevi külas asuvate Lõuna kinnistu (katastritunnus 66904:001:1082) ja Uuevälja kinnistu (katastritunnus 66904:001:0842) detailplaneering, millega muudetakse Rapla valla üldplaneeringut.

 

► Detailplaneeringu tekstiosa (7 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (1,1 MB .pdf; 1,5 MB .dwg)

► Detailplaneeringu kaust kogumahus (31 MB .pdf)