4.04.22

2022 aasta kaasav eelarve

24. märtsil toimus kaasava eelarve ideede kaalumise koosolek. Komisjon vaatas läbi laekunud 13 ideed ning otsustas:
Rahvahääletusele suunatakse järgmised laekunud ideed:
1. Juuru Eduard Vilde Kooli mänguväljak (ronila)
2. Järlepa järve rannaala ja laululava arendus
3. Minigolf Pirgu terviserajale
4. Kuimetsa Motokompleksi välijõusaal
5. Kuimetsa küla unikaalne bussiootepaviljon, mis aitab ühendada mineviku tulevikuga
6. Põlliku külakeskuse valguslahendus
7. Kabala rulapargi rajamine
8. Raikküla külaplatsi välilava/terrassi ehitus ning mänguväljaku täiendus
9. Rapla Kesklinna Kooli välijõusaal 2.osa
10. Rohkem valgust tervisesportlastele!
11. Kuusiku kogu pere mänguväljak

Rahvahääletuselt jäetakse kõrvale laekunud ideed „Rapla linna (laste)park" ja „Vesiroosi ülekäiguraja valgusfoor". Põhjuseks on esimese puhul vastuolu määruse nõudega, et pärast idee teostamist peab olema objekt valmis kasutusele võtuks, mida esitatud idee puhul ei ole võimalik saavutada. Teise kõrvale jäänud idee probleemiks on, et idee näeb ette foori paigaldust riigiomandis olevale teemaale, määruse järgi peab olema objekt valla omandis. Rapla vald esitab laekunud idees kirjas oleva soovi liiklusohtliku olukorra lahendamiseks Viljandi mnt-l Transpordiametile.

Ülekanne infotunnist:

Kaasava eelarve ideede rahvahääletus viiakse läbi 11. aprillil 2022 kella 12.00 kuni 02. mail 2022 kella 23.59. Sellel ajavahemikul on võimalik e-hääl anda e-volis keskkonnas või hääletada paberil Rapla vallamajas, Kaiu teenuskeskuses, Juuru teenuskeskuses või Raikküla teenuskesksuses. Palume jälgida teenuskeskuste ja Rapla Vallvalitsuse lahtioleku aegasid!

Raamatukogudes hääletamine on võimalik vaid elektroonilise hääletusena kliendiarvutites (vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smar-ID). Hääletada on võimalik asutuste tavapärastel lahtiolekuaegadel ja kõiki hügieenireegleid järgides.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed saadud häälte arvu järgi, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koos idee esitajaga.

 

Hea uudis on, et 2022 aasta kaasava eelarve maht on tõusnud  85 000 euroni. Selle summa on otsustanud volikogu reserveerida piirkondadele järgmiselt:

  • Juuru piirkond (Juuru kant ja Järlepa kant); 15 000 eurot;
  • Kaiu piirkond (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant); 15 000 eurot;
  • Raikküla piirkond (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 15 000 eurot;
  • Rapla külade piirkond (Kuusiku kant, Alu kant, Hagudi kant ja Rapla kant v.a. Rapla linn) 15 000 eurot;
  • Rapla linna piirkond 25 000 eurot.

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI