DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMINE

 

Detailplaneeringu elluviimine leiab aset vastavalt planeeringust huvitatud isiku võimalustele. Kui detailplaneering sisaldab omavalitsuse haldusülesannet näiteks avalikult kasutatava taristu rajamise näol, võib olla vajalik detailplaneeringu elluviimiseks halduslepingu sõlmimine kui haldusülesande täitmine delegeeritakse.

 

Kui detailplaneeringu kehtestamise ja elluviimise vahele jäävat aega saab lugeda aastates, on mõistlik planeering enne elluviimist üle vaadata ning vajadusel seda täpsustada projekteerimistingimustega või siis koostada mingile osale või tervikule uus detailplaneering. Aja jooksul võivad muutuda kohalduvad seadused, kuid samuti võivad teiseneda planeeringualaga seotud huvid.

 

 

 

« Tagasi

Koguduse planeeringuala elluviimise küsimused

Rapla linna põhjapoolne osa kahel pool Tallinna maanteed ja Uusküla on muutunud tiheda ehitustegevuse piirkonnaks, kus mitmed kehtivad planeeringud ning mõnikord ristuvad huvid põhjustavad maaomanike seas hõlpsasti erimeelsusi. Olukorra arutamiseks kutsuti piirkonna maaomanikud 17.06.2021 Rapla Vallavalitsuse II korruse saali. 

Maa-alal kehtivad lisaks Rapla valla üldplaneeringule 2006. aastal kehtestatud Linda ja Tuuslari tänavate detailplaneering, 2008. aastal kehtestatud Koguduse, 2011. aastal kehtestatud Põhjakeskuse ning 2017. aastal kehtestatud Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneeringud. Tallinna mnt 2 maaüksusele on detailplaneering 2017. aastal algatatud ning 2021. aastal alustas Transpordiamet Tallinna maantee ümberprojekteerimisega. Lisaks on ehitusõigust mitmel krundil täpsustatud projekteerimistingimustega. Kas kehtival kujul on kõik detailplaneeringud elujõulised ja leidub elluviimisest huvitatuid või on otstarbekas mõni osa ümber planeerida, kehtetuks tunnistada või sootuks looduskooslustele jätta?

Esitlus (ca 110 MB .mp4)

► Arutelu salvestus (kokku ca 64 MB .mp3): 1. osa (0:00 kuni 17:06 esitlus, edasi - arutelu) 2. osa (arutelu).

 

vt ka Tallinna maantee eskiisprojekt