DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMINE

 

Detailplaneeringu elluviimine leiab aset vastavalt planeeringust huvitatud isiku võimalustele. Kui detailplaneering sisaldab omavalitsuse haldusülesannet näiteks avalikult kasutatava taristu rajamise näol, võib olla vajalik detailplaneeringu elluviimiseks halduslepingu sõlmimine kui haldusülesande täitmine delegeeritakse.

 

Kui detailplaneeringu kehtestamise ja elluviimise vahele jäävat aega saab lugeda aastates, on mõistlik planeering enne elluviimist üle vaadata ning vajadusel seda täpsustada projekteerimistingimustega või siis koostada mingile osale või tervikule uus detailplaneering. Aja jooksul võivad muutuda kohalduvad seadused, kuid samuti võivad teiseneda planeeringualaga seotud huvid.

 

 

 

Rapla linna põhjapoolne osa kahel pool Tallinna maanteed ja Uusküla on muutunud tiheda ehitustegevuse piirkonnaks, kus mitmed kehtivad planeeringud ning mõnikord ristuvad huvid põhjustavad...

Koguduse planeeringuala elluviimise küsimused

Rapla linna põhjapoolne osa kahel pool Tallinna maanteed ja Uusküla on muutunud tiheda ehitustegevuse piirkonnaks, kus mitmed kehtivad planeeringud ning mõnikord ristuvad huvid põhjustavad...