12.11.21

Valimiste korraldamine Rapla vallas

17. oktoobril toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu ehk vallavolikogu valimistest. 

Volikogu II koosseisu liikmete registreerimine

Esialgsed valimistulemused

Valijakaardi asemel valimiste teabeleht

Kus hääletada?

Elektrooniline hääletamine

Eelhääletamine

Hääletamine kodus

Hääletamine asukohas

Valimisjaoskondade asukohad

Kes kandideerivad

Valimisringkond ja volikogu liikmete arv

Valimiskomisjon

 

Volikogu II koosseisu liikmed

Rapla valla valimiskomisjon registreeris 12. novembril vastavalt 17. oktoobril 2021 toimunud Rapla Vallavolikogu valimiste tulemustele Rapla Vallavolikogu uue koosseisu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid. Kõik valimistega seotud kaebused on Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Komisjonis lahendi saanud ning valla valimiskomisjonil pole takistusi vallavolikogu uue koosseisu liikmete registreerimiseks.

Volikogu II koosseisu liikmed

Eesti Reformierakond
Kalle Toomet
Ilvi Pere
Maris Rudnevs
Anne Leht
Ain Täpsi
Valimisliit "Valimisliit Sidus Rapla"
Margus Jaanson
Inna Tamm
Andres Sahkur
Valimisliit "Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit"
Alar Mutli
Meelis Mägi
Kristjan Aller
Aare Heinvee
Kalle Kõiv
Jaanus Piirimees
Erti Suurtalu
Andrus Tamm
Valter Uusberg
Hannes Vald
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Rene Kokk
Ülle Kiviste
Gert Villard
Anne Kalf
Kuuno Ahlberg
Argo Kalda
Kalle Kilter
Aili Raidma
Jane Schelejev

Lehe algusesse

Esialgsed valimistulemused Rapla vallas:

Eesti Reformierakond Kalle Toomet 200
  Anne Leht 116
  Ain Täpsi 90
  Ilvi Pere 86
  Maris Rudnevs 79
  Tarmo Lukk 67
  Janne Liidik 60
  Gaida Kabral 57
  Marek Mettas 56
  Doris Lisett Rudnevs 55
  Mare Pruks 53
  Katrin Klaebo 42
  Erika Reinumägi 30
  Ivar Murd 27
  Sulev Viiron 24
  Margot Sarv 17
  Heigo Teder 16
  Märt Kubo 5
ISAMAA Erakond Maiu Kalmus 59
  Tavo Kikas 56
  Riina Kurg 4
  Endla Kattai 2
Valimisliit Sidus Rapla Margus Jaanson 128
  Inna Tamm 106
  Andres Sahkur 82
  Kaja Heinsaar 69
  Liisi Redlich 47
  Ruudi Kitsapea 43
  Vello Õunpuu 43
  Diana Mäng 34
  Fredi Pihlas 30
  Jorma Vangonen 21
  Raiko Oja 13
  Kristina Eesmets 12
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit Alar Mutli 191
  Kristjan Aller 175
  Hannes Vald 155
  Aare Heinvee 149
  Meelis Mägi 126
  Erti Suurtalu 100
  Jaanus Piirimees 86
  Andrus Tamm 79
  Valter Uusberg 66
  Kalle Kõiv 66
  Kaisa Kuusemets 65
  Kaidi Kornak 65
  Elmo Hunt 65
  Karl Pärtel Aasrand 59
  Kadri Luga 57
  Margus Tamberg 56
  Geio Rüütalu 51
  Villu Pihlakas 46
  Age Tekku 43
  Rikka Toman 40
  Margit Pärna 38
  Ain Mihkelson 37
  Marek Mutli 36
  Ene Kangur 30
  Agur Asperk 28
  Marju Teiverlaur 27
  Ülo Sild 9
  Ülo Peets 9
Erakond Eesti 200 Simo Lindmaa 61
  Tiit Peetrimäe 44
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Rene Kokk 469
  Gert Villard 106
  Aili Raidma 95
  Jane Schelejev 93
  Argo Kalda 92
  Kuuno Ahlberg 92
  Anne Kalf 76
  Ülle Kiviste 66
  Kalle Kilter 58
  Mikk Virki 54
  Jaak Ohaka 49
  Janely Buusmann 36
  Joel Kuljus 33
  Reimi Loel 32
  Marttina Kallaste 30
  Mait Maltsar 29
  Marko Ligi 29
  Martin Kõrgla 29
  Siim Välman 28
  Andrus Pavelson 27
  Rauno Piirimets 22
  Marek Multram 22
  Janek Voigt 14
  Valdur Veer 14
  Peep Ummalas 14
  Veljo Sinikas 14
  Kalju Terras 11
  Ene Laur 11
  Erki Helemäe 11
  Arne Torilo 9
  Klemet Ekart 9
  Maie Toomet 7
  Ingrid Stahl 7
  Anne Raadik 7
  Ago Arro 7
 

 

 

hääletamisviisid

Valijakaardi asemel valimiste teabeleht

Valijatele ei saadeta enam valijakaarte ja seda asendab valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Lehe algusesse

Kus hääletada?

Valija ei ole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust ning hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Lehe algusesse

Elektrooniline hääletamine

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas ja Peipsiääre vallas.
Valimiste periood koondub ühte nädalasse ja sellel ajal on ka seekord korraldatud elektrooniline hääletamine 11. oktoobri kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobri kella 20.00-ni. E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d. Vajadusel saab oma valikut uuesti e-hääletades muuta ning uuendusena saab valija elektrooniliselt antud häält tühistada, hääletades valimispäeval, 17. oktoobril kuni kella 20.00-ni hääletamissedeliga. E-hääletada saab lehel valimised.ee.

Lehe algusesse

Eelhääletamine

Eelhääletamise päevadel saab meie vallas hääletada (ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda) pabersedeliga Rapla Kultuurikeskuses asuvas jaoskonnas esmaspäevast, 11. oktoobri kella 12.00-st kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 20.00-ni.
Kõigis valla valimisjaoskondades saab ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas pabersedeliga hääletada reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16. oktoobril kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning pühapäeval, 17. oktoobril ehk valimispäeval kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Lehe algusesse

Hääletamine kodus

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletusruumis, võivad taotleda hääletamist kodus. Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni teel reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16 oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-14. Kodus hääletamise taotlus registreeritakse ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis ja vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Lehe algusesse

Hääletamine asukohas

Kui valija ei viibi oma elukohajärgses valimisringkonnas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist asukohas. Samas peab ta ka teadma, kus on tema rahvastikuregistri järgne elukoht, sest tema hääletamissedel saadetakse valija elukohajärgsesse valimisringkonda.

Taotlus asukohas hääletamiseks tuleb esitada kirjalikult väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale ehk Rapla Kultuurikeskuses asuvale jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 14.00-ni. Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest. Asukohas hääletamine toimub 11.–14. oktoobrini ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija ajutises eluruumis. Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada kodus hääletamisega.

Kui valija viibib eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on tal võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

Lehe algusesse

Valimisjaoskondade asukohad

Internetis on avatud ka valimiste jaoskondade kaardirakendus, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, millisesse jaoskonda ja millal saab hääletama minna. Avalik vaade asub aadressil https://jsk.valimised.ee

Rapla piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 1
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1324
Jaoskonnakomisjoni esimees: Malle Einama
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Rapla Kultuurikeskuse ruumides asukohaga Tallinna mnt 17a, Rapla linn (Rapla Kultuurikeskus)
Eelhääletamine:
11.10–16.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Kultuurikeskuse ruumides asukohaga Tallinna mnt 17a, Rapla linn.

VALIMISJAOSKOND NR 2
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1325
Jaoskonnakomisjoni esimees: Ulvi Soosalu
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu ruumides asukohaga Lasteaia tn 5, Rapla linn (Rapla Keskraamatukogu)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 toimub eelhääletamine Kuusiku päevakeskuse ruumides asukohaga Kuusiku mõisaallee 3, Kuusiku alevik;
16.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu ruumides asukohaga Lasteaia tn 5, Rapla linn.

VALIMISJAOSKOND NR 3
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1326
Jaoskonnakomisjoni esimees: Marje Krusell
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Rapla Lasteaia Naksitrallid ruumides asukohaga Võsa tn 24, Rapla linn (Rapla Lasteaed Naksitrallid)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 toimub eelhääletamine Hagudi Kooli ruumides asukohaga Kooli tn 1, Hagudi alevik;
16.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Lasteaia Naksitrallid ruumides asukohaga Võsa tn 24, Rapla linn.

VALIMISJAOSKOND NR 4
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1327
Jaoskonnakomisjoni esimees: Eha Tolm
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu ruumides asukohaga Keskuse tee 4, Alu alevik (Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Kodila haruraamatukogu ruumides asukohaga Kooli tn 5, Kodila küla;
16.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu ruumides asukohaga Keskuse tee 4, Alu alevik.


Juuru piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 5
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1328
Jaoskonnakomisjoni esimees: Ilve Tommingas
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Juuru haruraamatukogu ruumides asukohaga Tallinna mnt 18, Juuru alevik (Juuru Eduard Vilde Kool)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Järlepa haruraamatukogu ruumides asukohaga Tammemäe tn 5, Järlepa küla;
16.10.2021kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Juuru haruraamatukogu ruumides asukohaga Tallinna mnt 18, Juuru alevik.

 

Kaiu piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 6
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1329
Jaoskonnakomisjoni esimees: Pirjo Väljaots
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Kaiu Rahvamaja ruumides asukohaga Kasvandu tee 17, Kaiu alevik (Kaiu Rahvamaja)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 Vahastu rahvamaja ruumides asukohaga Vahastu rahvamaja, Vahastu küla;
16.10.2021 kella 12.00–20.00 Kuimetsa Rahvamaja ruumides asukohaga Pargi tee 1, Kuimetsa küla.


Raikküla piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 7
Telefon valimisjaoskonnas 5430 1330
Jaoskonnakomisjoni esimees: Kaie Merila
17.10.2021 kella 9.00–20.00 Raikküla Kultuurikeskuse ruumides asukohaga Mõisaallee 9, Raikküla (Raikküla Kultuurikeskus)
Eelhääletamine:
15.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Purku haruraamatukogu ruumides asukohaga Purku koolimaja, Purku küla;
16.10.2021 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Kabala haruraamatukogu ruumides asukohaga Kabala mõis, Kabala küla.

Lehe algusesse

Rapla vallas kandideerivad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 2021. aastal:

Eesti Reformierakond
101 Kalle Toomet
102 Ilvi Pere
103 Marek Mettas
104 Katrin Klaebo
105 Maris Rudnevs
106 Gaida Kabral
107 Anne Leht
108 Märt Kubo
109 Janne Liidik
110 Tarmo Lukk
111 Ivar Murd
112 Mare Pruks
113 Erika Reinumägi
114 Doris Lisett Rudnevs
115 Margot Sarv
116 Heigo Teder
117 Sulev Viiron
118 Ain Täpsi

ISAMAA Erakond
119 Maiu Kalmus
120 Tavo Kikas
121 Riina Kurg
122 Endla Kattai

Valimisliit Sidus Rapla
123 Margus Jaanson
124 Kristina Eesmets
125 Jorma Vangonen
126 Inna Tamm
127 Fredi Pihlas
128 Kaja Heinsaar
129 Andres Sahkur
130 Diana Mäng
131 Vello Õunpuu
132 Liisi Redlich
133 Ruudi Kitsapea
134 Raiko Oja

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit
135 Alar Mutli
136 Meelis Mägi
137 Karl Pärtel Aasrand
138 Kristjan Aller
139 Agur Asperk
140 Aare Heinvee
141 Elmo Hunt
142 Ene Kangur
143 Kaidi Kornak
144 Kaisa Kuusemets
145 Kalle Kõiv
146 Kadri Luga
147 Ain Mihkelson
148 Marek Mutli
149 Ülo  Peets
150 Villu Pihlakas
151 Jaanus Piirimees
152 Margit Pärna
153 Geio Rüütalu
154 Ülo Sild
155 Erti Suurtalu
156 Margus Tamberg
157 Andrus Tamm
158 Marju Teiverlaur
159 Age Tekku
160 Rikka Toman
161 Valter Uusberg
162 Hannes Vald

Erakond Eesti 200
163 Tiit Peetrimäe
164 Simo Lindmaa

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
165 Rene Kokk
166 Ülle Kiviste
167 Gert Villard
168 Anne Kalf
169 Kuuno Ahlberg
170 Ago Arro
171 Janely Buusmann
172 Klemet Ekart
173 Erki Helemäe
174 Argo Kalda
175 Marttina Kallaste
176 Kalle Kilter
177 Martin Kõrgla
178 Joel Kuljus
179 Ene Laur
180 Marko Ligi
181 Reimi Loel
182 Mait Maltsar
183 Marek Multram
184 Jaak Ohaka
185 Andrus Pavelson
186 Rauno Piirimets
187 Anne Raadik
188 Aili Raidma
189 Jane Schelejev
190 Veljo Sinikas
191 Ingrid Stahl
192 Kalju Terras
193 Maie Toomet
194 Arne Torilo
195 Peep Ummalas
196 Siim Välman
197 Valdur Veer
198 Mikk Virki
199 Janek Voigt

Lehe algusesse

Valimisringkond ja volikogu liikmete arv

Rapla Vallavolikogu otsustas  21. juuni 2021 istungil määrata Rapla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 27.

Moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvateks Rapla Vallavolikogu valimisteks Rapla valla
haldusterritooriumil üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Rapla valla piirid.

Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 27.

Rapla Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 44 Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

 

 

Lehe algusesse

Valimiskomisjon

Rapla valla valimiskomisjoni asukoht on Rapla vallamaja I korrusel Viljandi mnt 17, Rapla linn

NB! Elektrooniliselt saab valimiskomisjonile edastada digitaalselt allkirjastatud dokumendid, mis ei ole sisestatud valimiste infosüsteemi, e-posti aadressile ants.soodla@rapla.ee.

Valimiskomisjoni tööaeg kandidaatide dokumentide vastuvõtmiseks perioodil 18.08–07.09:
E, K, R kella 9.00–12.00;
T, N kella 14.00–18.00.

8.15.09 töötab komisjon samadel kellaaegadel ning vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Liisuheitmine toimub 7. septembril kell 19 Rapla vallamaja suures saalis.

Volitatud esindajal ja üksikkandidaadil on õigus viibida liisuheitmise juures.

Komisjoni koosseis:

Ülle Eesik-Pärn - esimees, ulle.eesik@rapla.ee, tel  5886 5930
Ants Soodla - aseesimees, ants.soodla@rapla.ee, tel 489 0518
Katrin Kruusimägi - liige
Anu Lillemägi - liige
Heiti Vahtra - liige
Ivo Mäeoja - asendusliige
Maie Teearu - asendusliige

Rapla Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 45 Rapla valla valimiskomisjoni moodustamine

 

 

Kogu info kandideerimise ja tähtaegade kohta on lehel valimised.ee.

Lehe algusesse

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI