3.04.24

Vaimse tervise teenuste osutamine Rapla valla elanikele aastal 2024

Vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline tervis. Tegelikult on need kaks omavahel tihedalt seotud. Hea vaimne tervis mõjutab positiivselt meie elukvaliteeti, suhteid, tööd ja füüsilist heaolu ja vastupidi, vaimse tervise probleemid võivad põhjustada füüsilisi haigusi, isiklikke ja ametialaseid raskusi ning isegi sotsiaalseid probleeme.

Miks on vaimse tervise teenused olulised Rapla valla elanikele?
Nii nagu mujal maailmas, on ka Eestis ja täna Rapla vallas tõusev vajadus vaimse tervise teenuste järele. Kiire elutempo, sotsiaalsed elumuutused ja erinevad elukriisid võivad tekitada stressi ja ärevust.

Varajane sekkumine ja abi saamine võib ennetada tõsisemaid probleeme tulevikus. Paljud vaimse tervise probleemid, nagu depressioon või ärevushäired, on ravitavad, kui neid õigeaegselt märgata ja tegeleda nendega.


Kuidas jõuda teenuseni?
Kui tunnete, et vajate tuge või soovite konsulteerida spetsialistiga, on Rapla valla sotsiaaltööspetsialist valmis suunama teid vaimse tervise teenuse osutaja juurde, kes mõistavad teie muresid ja aitavad leida parimaid lahendusi.

Nõustamine toimub peamiselt vahetul kohtumisel, kuid vastavalt olukorrale ja vajadusele pakume ka virtuaalseid lahendusi interneti või telefon teel. Soovides pakkuda parimat tuge, osutame teenuseid kolmes keeles: eesti, vene ja inglise.

Abi saavad küsida kõik valla sissekirjutusega elanikud, kes tunnevad et vajavad psühholoogilist tuge.

Teenuse osutamise periood on kuni 31.12.2024

Abi saavad küsida kõik valla sissekirjutusega elanikud, kes tunnevad et vajavad psühholoogilist tuge.

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus- Tallinna mnt 22, Rapla Ärimaja (2. korrus).
Ojaveere Teraapiakeskus- Rapla linn, Kuusiku tee 6 1 korrus

Täpsema info saamiseks või teenusele registreerimiseks palun helistada +372  5866 8695 või kirjutada e-postil: chrity.tammis@rapla.ee

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu.

 

Vaimse tervise teenused

Teenuseid osutatakse Rapla linnas. Üldjuhul kohtutakse spetsialistiga vahetult, aga kokkuleppel võib vestelda ka veebi või telefoni teel. Nõustamisteenust on võimalik saada eesti, vene või inglise keeles. 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on kliendi emotsionaalne stabiilsusse saavutamine, selleks olemasoleva olukorra väljaselgitamine, sisemiste või välimiste konfliktide tuvastamine, soovitud tulemuste ja eesmärkide kokkuleppimine, vajalike ressursside leidmine ning nende rakendamine eesmärkide saavutamiseks, samuti moraalse toe osutamine kliendile.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈


Kogemusnõustamine

Nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on vastav isiklik kriisikogemus, jagavad oma teadmisi ja pakuvad tuge tekkinud olukorras. Kogemus ühendab inimesi ja loob kiire teineteisemõistmise, mis tugineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Selline nõustamine on efektiivne, sest nõustatav tunnetab, et teda aitab inimene, kes on läbinud samalaadse traumeeriva elusituatsiooni.

Kogemusnõustamise teemad:

 • Lapse soovahetus
 • Sõltuvus käitumishäire
 • Läbipõlemine
 • Depressioon
 • Lahutus
 • ATH, Aspergeri sündroom
 • Autismispektri häired
 • Liigeshaigused
 • Kaaluprobleemid

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈


Pere lahendusring

Pere lahendusring (PLR) on taastava õiguse lähenemiste hulka kuuluv ennetav perepõhine
lühisekkumine, mis võimestab perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi
põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus, et ennetada pere probleemide süvenemist ja taastada peresuhteid. PLR on pere ja tema lähivõrgustiku enda poolt juhitud (PLR koordinaatori poolt toetatuna) lahenduste leidmise ja otsuste tegemise protsess. Eesmärk on koos lapse ja perele lähedaste inimestega koostada tegevusplaan/sõlmida omavahelised kokkulepped lapse edasise elukorralduse osas, tagamaks tema turvalisus ja heaolu.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈


Perenõustamine

Perenõustamine aitab ära tunda peresiseseid suhteid, väljakujunenud käitumismustreid, analüüsida pere tugevusi ja toimetulekuviise. Koos nõustajaga saab üles leida olemasolevad ressursid ja viia läbi muutusi paremaks suhtlemiseks ning koostoimimiseks.
Perenõustamine on abi kõikidel juhtudel, mil eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine.

Perenõustamise eesmärk ja vajadus:

 • Suhteprobleemide lahendamine: Perenõustamine aitab peredel, paaridel või indiviididel töötada läbi suhteprobleemid nagu kommunikatsiooniraskused, konfliktid, usalduse puudumine jne. Nõustaja aitab osapooltel paremini mõista üksteise vaateid ja vajadusi ning leida lahendusi konstruktiivsel viisil.
 • Kriisiolukordade leevendamine: Perenõustamine võib olla kasulik peredele, kes on kogenud traumaatilisi sündmusi, nagu lahutus, lein, vägivald või muud rasked elusündmused. Nõustaja aitab pereliikmetel toime tulla kriisiga ja leida viise, kuidas sellega edasi minna.
 • Lapsevanemate oskuste parandamine: Perenõustamine võib aidata vanematel arendada lapsekasvatusoskusi, mõista paremini oma laste vajadusi ja käitumist ning luua tervislikumaid suhteid oma lastega.
 • Täiustatud suhtlemisoskused: Aitab peredel ja paaridel suhelda tõhusamalt ja konstruktiivsemalt ning vähendada konflikte ja arusaamatusi.
 • Ennetamine: Perenõustamine võib olla kasulik ka ennetuslikul eesmärgil, aidates peredel ja paaridel arendada tervislikke suhteid ja õppida konflikte ennetama enne nende süvenemist.

Eesmärk on luua tervislikum ja toetavam keskkond, kus kõik pereliikmed saavad kasvada ja areneda.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈


Pereteraapia

Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapia meetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Enamlevinud probleemivaldkonnad, mille puhul pereteraapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks:

 • Psüühilised probleemid, eriti kroonilise kuluga;
 • Psühhosomaatilised probleemid;
 • Laste ja teismeliste psüühilised probleemid;
 • Seksuaalsusega seotud probleemid;
 • Paarisuhteprobleemid, kaasa arvatud lahutusega seotud temaatika;
 • Perekonna elutsükkel ja arengukriisid;
 • Vanemlike oskuste puudulikkus;
 • Kooliprobleemid;
 • Tööga seotud problemaatika;
 • Traumaatilised kogemused, kaotused ja lein.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈


Kunstiteraapia

Kunstiteraapia on teraapia vorm, mis kasutab kunsti loomise protsessi vaimse tervise parandamiseks ja emotsionaalse heaolu suurendamiseks. See võib hõlmata joonistamist, maalimist, skulptuuri, fotograafiat ja muid visuaalseid kunstivorme. Kunstiteraapia põhineb mõttel, et loomeprotsess aitab inimestel oma tundeid ja mõtteid väljendada viisil, mis ei pruugi sõnade abil olla võimalik või piisav.

Kunstiteraapia võib olla kasulik erinevatele inimestele, sealhulgas neile, kes tegelevad ärevuse, depressiooni, trauma, leina, sotsiaalsete probleemide ja paljude muude vaimse tervise probleemidega. See võib aidata inimestel oma tundeid paremini mõista, leevendada stressi, suurendada enesehinnangut ja parandada sotsiaalseid oskusi.

Kunstiteraapiat viivad läbi kvalifitseeritud terapeudid, kes on spetsialiseerunud kunsti kasutamisele terapeutilistel eesmärkidel. Need terapeudid on sageli koolitatud mitmesugustes teraapia vormides ja omavad teadmisi nii kunsti kui ka psühholoogia valdkonnas.

Kunstiteraapia sessioonid võivad toimuda individuaalselt või grupis, olenevalt inimese vajadustest ja eelistustest. Sessiooni käigus julgustatakse osalejaid looma kunstiteoseid, mis peegeldavad nende mõtteid, tundeid ja kogemusi. Terapeut võib seejärel aidata osalejal mõista kunstiteose tähendust ja seda, kuidas see seostub nende elu ja vaimse tervisega.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈

 

Muusikateraapia

Muusikateraapia on veel üks loominguline teraapia vorm, mis kasutab muusikat vaimse tervise edendamiseks, emotsionaalse heaolu suurendamiseks ja füüsilise tervise parandamiseks. See põhineb ideel, et muusika võib mõjutada meie meeleolu, tundeid ja käitumist ning seda saab kasutada terapeutilistel eesmärkidel. Muusikateraapiat viivad läbi kvalifitseeritud terapeudid, kes on spetsialiseerunud muusika kasutamisele, et aidata inimestel saavutada konkreetseid teraapilisi eesmärke.

Muusikateraapia eesmärgid ja kasutusalad:

 • Muusikateraapia võib olla kasulik mitmesuguste füüsiliste, emotsionaalse ja kognitiivsete probleemide puhul, sealhulgas:
 • Stressi ja ärevuse vähendamine
 • Depressiooni sümptomite leevendamine
 • Traumajärgse stressihäire (PTSD) sümptomite haldamine
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Eneseväljenduse ja eneseteadvuse suurendamine
 • Kognitiivsete võimete, nagu mälu ja tähelepanu, parandamine
 • Valu leevendamine

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈

 

Vaimse tervise kriisinõustamine

Vaimse tervise kriisinõustamise teenus on spetsiifiline teenus, mis pakub tuge ja nõustamist inimestele, kes kogevad vaimse tervise kriisi või raskusi. See teenus võib olla suunatud inimestele, kes tunnevad end äärmiselt stressis, ärevuses, depressioonis või kellel võib esineda enesetapumõtteid. Vaimse tervise kriisinõustamine võib olla kättesaadav nii telefoni teel, veebipõhiselt kui ka näost näkku. Teenus võib pakkuda tuge ja nõustamist neile, kes vajavad abi erinevates olukordades, näiteks pärast traagilist sündmust, suurenenud stressi või ärevuse korral, depressiooni või ärevushäiretega toimetulekul või kui inimene tunneb end üksildasena ja vajab toetust.

Vaimse tervise kriisinõustamise teenuse eesmärk on pakkuda kiiret ja asjakohast tuge inimestele, kes kogevad vaimse tervise kriisi. Teenuse sekkumisloogika hõlmab järgmisi samme:

 • Hinnang: Kui inimene võtab ühendust vaimse tervise kriisinõustamise teenusega, hinnatakse nende hetkeolukorda, kriisi raskust ja vajadusi.
 • Turvaline keskkond: luuakse turvaline keskkond, kus inimene saab avameelselt rääkida oma muredest, ärevusest või depressioonist ilma hinnanguid kartmata.
 • Kuulamine ja toetamine: kriisinõustaja kuulab tähelepanelikult inimese muresid ning pakub empaatiat ja toetust. Nad võivad kasutada erinevaid nõustamismeetodeid, et aidata inimesel mõista ja töötada läbi oma kriisiga seotud emotsioone ja väljakutseid.
 • Praktilised nõuanded ja ressursid: kriisinõustaja võib anda praktilisi nõuandeid ja ressursse, mis aitavad inimesel paremini toime tulla. See võib hõlmata stressijuhtimise tehnikate õpetamist, tervisliku eluviisi soovitusi või suunamist teistele spetsialistidele, kui see on vajalik.

≈ ≈ Tagasi loetellu ≈ ≈
 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI