« Tagasi

Volikogu istungi päevakord on paigas

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. Istungit on võimalik jälgida valla veebilehelt ja FB.

 

PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu kehtestamine /Lepa tn 4a/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
2. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Kuusiku tee L1, Utilitas/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Hannes Milsaar)
3. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
4. Juuru Vallavalitsuse hallatava asutuse Juuru Lasteküla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
5. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 72 „Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/komisjoni esimees Anne Kalf)
6. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustusest (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
7. Vallavalitsuse täiendava liikme kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
8. Informatsioonina elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse lepingu muutmine (informatsiooni esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)

VOLIKOGU LIIKMETELE INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

Päevakorra eelnõud siin:
https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?o=923&o2=923&itm=560910