« Tagasi

Üldplaneeringu eskiisi avalikud arutelud

Rapla valla üldplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist kuni 16. augustini 2022. Ligikaudu veerandsada eraisikut, asutust ja ettevõtet esitas kokku enam kui 210 erinevat ettepanekut. Ettepanekud on koondatud ettepanekute koondtabelisse (eskiisile ja pärast avalikustamise perioodi esitatud ettepanekud on lehekülgedel 28 kuni 78).

 

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

27.09.2022 Kaiu teenuskeskuses (Kaiu alevik, Kasvandu tee 17) algusega kell 16.00

28.09.2022 Raikküla vabaajakeskuses (Lipa küla) algusega kell 16.00

29.09.2022 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis (Rapla linn, Tallinna mnt 17) algusega kell 16.00

Rapla Kultuurikeskuses toimuvast arutelust korraldatakse veebiülekanne. 

► Veebilink koosolekuga liitumiseks (liitumisvõimalus avaneb 29.09.2022 u kell 15.50).

 

Avalikel aruteludel teevad üldplaneeringu eskiisist ja KSH aruande eelnõust ning laekunud ettepanekutest kokkuvõtte Hendrikson&Ko planeerija Marika Pärn, Lemma OÜ keskkonnakonsultandid Piret Toonpere ja Mihkel Vaarik ning vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela.

Olete oodatud valla tuleviku kavandamisele kaasa rääkima!

► Koostatava üldplaneeringu materjalid valla kodulehel

► Esitatud ettepanekute koondtabel seisuga 23.09.2022

maastikupilt