« Tagasi

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428 m², katastritunnus 66904:001:1013) kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 65 algatati samale maaüksusele sama eesmärgiga detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule viia hiljemalt 01.07.2018. Alates 01.07.2015 on detailplaneeringu ülesanded ja detailplaneeringu menetlustoimingud muutunud, mistõttu uue detailplaneeringu algatamine on põhjendatud.

► Varasema planeeringumenetluse ülevaade

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksusele planeeritud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa juhtotstarve. Kavandatav tegevus vastab üldplaneeringu põhilahendusele. Rapla Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 74 Kinguvälja detailplaneering algatati. Algatamisele eelnenud koostöö raames esitasid lähteseisukohtad Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Transpordiamet. Ametite lähteseisukohad on algatamise otsusele lisatud.

 

pohijoonise_eskiis_algatamisel

► Kinguvälja detailplaneeringu algatamisettepanek - põhijoonise eskiis seisuga 11.2016 (autorid planeerija L.V.Lundin, arhitekt K.Enno, K.Enno Arhitektuuribüroo töö nr A281-1119)

► planeeringuala asukoht

 

 

 

► Dokumendiregister