Kogukonna (piirkonna) eestvedaja!

Siseministeerium koostöös Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga (KÜSK) on käivitanud 2023 aastast kodanikuühiskonna innovatsioonifondi, mille strateegiline eesmärk on:
  • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine
  • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

2024 aasta on võetud fookusesse elanikkonnakaitse ja selle võimekuse tõstmine kohalikul tasandil. Eesmärgi ellu viimiseks on võimalik küsida toetust Rapla valla piirkonnast kuni 13603,42 eurot ning taotluse esitamise lõpptähtaeg on 15. oktoober 2024.

Toetatakse:

  • Esmalt kogukonnasiseste ja vaheliste ning KOV-i ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamisi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks koostöös kogukonnaga.
  • Eelmises punktis nimetatud tegevuste tõendatud täitmise järel elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimist, teenuste tellimist (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamist, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Täpsemalt toetuse infot on võimlaik hankida Raplamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse kodulehelt ning nende vabaühenduste konsultandilt Teele Ojasalult (teele@raek.ee, 5569 1954).

Kuna oodatakse, et taotlusega lisatakse KOV-i ja Päästeameti kinnituskirjad, soovib Rapla vald võimalike taotlejatega eelnevalt arutada läbi nende taotluse sisu ning kaardistada ja kokku leppida võimalikud tulevased tegevused. Selleks ootame järgmist:

  • Lepi oma kogukonnas (kui on tegu mitme kogukonnaga siis ka kaasa teised esindajad), mis on see idee, millega sooviksite projektitaotluses osaleda.
  • Koosta märgukiri sooviga osaleda toetuse taotlemisel (too välja piirkond ja taotluse sisu ning võimalikud tegevused, millele toetust soovite)
  • Esita eelmises punktis toodud märgukiri 16. augustiks 2024 aastal aadressile rapla@rapla.ee

Laekunud ideede esitajatega võtab Rapla Vallavalitsus ühenduse ning omavaheliste kohtumiste käigus lepitakse kokku idee ellu viimiseks vajalikud tegevused ning antakse ka vallavanema allkirjaga kinnituskiri.

Rapla Vallavalitsuse aitab teid nõu ja jõuga arendusjuht Heiti Vahtra (heiti.vahtra@rapla.ee, tel 5344 6645).