« Tagasi

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad ettepanekuid tunnustamiseks

Aasta küla 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:

 • külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö on eriliselt nähtav vähemalt kahe viimase aasta jooksul
 • külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine
 • koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega
 • avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil

Aasta sädeinimese 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:

 • isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja maakondlikul või üleriigilisel tasandil
 • on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja ja elluviija
 • tegutseb aktiivselt külaliikumises nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasandil ning
 • teeb  koostööd omavalitsusega
Küla sõber 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:
 • isik või asutus, kes  on eriliselt silma paistnud oma toetava tegevusega külaelu edendamisel
 • kellel on tihe koostöö kohaliku külarahvaga
 • kes on omistanud nii vaimset, füüsilist kui materiaalset abi külaelu arengusse, ühisettevõtmiste korraldamisse

 

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:

 • AASTA SÄDEINIMENE: nimi, elukoht ja kontaktandmed
 • AASTA KÜLA: nimi ja esindaja kontaktandmed
 • KÜLA SÕBER: nimi ja kontaktandmed
 • Tunnustamise põhjendus
 • Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri

Ettepanek koos võimaliku pildimaterjaliga saata hiljemalt 10.08.2024 e-postile 
raplavallakyladeyhendus@gmail.com

Tunnustamine toimub Rapla valla külade tänuõhtul.

Eelmiste aastate tunnustuse saajad leiad siit.