Tunnustamine

4.07.24

Aasta küla ja aasta sädeinimese tunnustamine

plakat tunnustusele esitamise kohta

Aasta küla 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:

 • külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö on eriliselt nähtav vähemalt kahe viimase aasta jooksul
 • külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine
 • koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega
 • avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil

Aasta sädeinimese 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:

 • isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja maakondlikul või üleriigilisel tasandil
 • on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja ja elluviija
 • tegutseb aktiivselt külaliikumises nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka kohalikul tasandil ning
 • teeb  koostööd omavalitsusega

Küla sõber 2023 ja 2024 nominendile esitatavad nõuded:

 • isik või asutus, kes  on eriliselt silma paistnud oma toetava tegevusega külaelu edendamisel
 • kellel on tihe koostöö kohaliku külarahvaga
 • kes on omistanud nii vaimset, füüsilist kui materiaalset abi külaelu arengusse, ühisettevõtmiste korraldamisse

 

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:

 • AASTA SÄDEINIMENE: nimi, elukoht ja kontaktandmed
 • AASTA KÜLA: nimi ja esindaja kontaktandmed
 • KÜLA SÕBER: nimi ja kontaktandmed
 • Tunnustamise põhjendus
 • Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri

Ettepanek koos võimaliku pildimaterjaliga saata hiljemalt 10.08.2024 e-postile 
raplavallakyladeyhendus@gmail.com

Tunnustamine toimub Rapla valla külade tänuõhtul.

 

Rapla valla Aasta küla

2022 ei valitud
2021 Purila ja Kabala
2020 Jalase
2019 Vaopere
2018 Purila
2017 Vahastu
2016 Nõmme
2015 Valtu
2014 Kuusiku
2013 Kuusiku-Nõmme
2012 Sikeldi
2011 Kodila
2010 Röa
2009 Kelba
2008 Hagudi alevik ja küla
2007 Valtu
2006 Oela

 

 

Rapla valla Aasta sädeinimene

2022 Agnes Kurvits Kaiust
2021 Ülle Seervald Valli külast
2020 Jüri Strom Vaoperest
2019 Raivo Murumägi Vahastust
2018 Anne Laub - Kuusikult
2017 Kairi Kaadu - Purila küla eestvedaja
2016 Aivi Meister - Nõmme külavanem
2015 Sandra Mägi - Röa külavanem
2014 Harri Riim - Valtu
2013 Marve Reede - Alu kant, Sikeldi
2012 Maarika Nurmsoo - Kuusiku kant, Kuusiku
2011 Andro Metsis - Hagudi kant, Röa
2010 Ülle Rüüson - ülevallaline
2009 Armar Paidla - Rapla kant, Uusküla
2008 Andra Liibek - Hagudi kant, Hagudi
2007 Rita Peussa - Rapla kant, Valtu
2006 Alar Mutli - Kodila kant, Tõrma

 

Aasta küla sõber

2022 Taivo Roomann Vahastu kandist

 

Tänuõhtud

2022. aasta külade tänuõhtu

2021. aasta sädeiminese ja külade tunnustamine

2020. aasta sädeinimese ja küla tunnustamine

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI