21.02.24

Tänava- ja turukaubanduse korraldus Rapla vallas

 

 

Tänavakaubandus

Rapla turg

7. maist 2021 jõustus tänava- ja turukaubanduse kord Rapla vallas.

Kord reguleerib välikaubandust valla maadel. Eraomandis olevatel kinnistutel kauplemine toimub kinnistu omaniku reeglite ja üldiste seaduste järgi. Samuti jäävad kehtestatud reeglite mõju alt välja ajutised müügikohad avalikel üritustel ja rändkauplused.

Korraga saad tutvuda siin.

Lehe algusesse

 

Tänavakaubandus

Tänavakauplemiseks on võimalused Rapla vallas:

Juuru alevikus Parkimisplatsi kinnistul,
Järlepa külas Pärna tänav kinnistu parkla alal,
Kaiu alevikus Kasvandu tee 15 parkla alal,
Kuimetsa külas Pargi tee kinnistul rahvamaja juures parkla alal,
Vahastu külas Einsemäe tee Trehvamise Tare parkla alal,
Kabala külas Kabala mõisa kinnistu parkla alal,
Raikküla külas Kapsamaa kinnistu raamatukogu tagusel parkla alal,
Purku külas Spordiväljaku kinnistul Purku koolimaja vastas oleval maa alal;
Lipa külas Koolimaja kinnistu parkla alal.
Lisaks on tänavakaubandus lubatud Rapla vallale kuuluvate kalmistute parklates (Rapla ja Juuru kalmistud). Kalmistu parklas on lubatud kaubelda ainult küünalde, lillede, pärgade jms kalmistuga seotud või kohaste kaupadega. Tänavakaubandus ei vaja vallavalitsuse luba ega teavitamist.

Rapla linnas tänavakaubanduse piirkonnad puuduvad!

Täiendavalt juhime tähelepanu, et Rapla linnas Mahlamäe tänava Tallinna maantee poolses otsas olevas parklas on samuti tänavakaubandus keelatud (põhjus on liiklusohutuses). Samuti on tänavakaubandus keelatud turuplatsi ees asuvas parklas (Taara tänav ja Taara põik).

 

Lehe algusesse

Rapla turg

Turukaubandus on lubatud Rapla linnas, Taara tn 4, ehk Rapla turu kinnistul.

Kaubandust korraldab turul Rapla Varahaldus. Turu alal  kauplemise aja, müügikohtade jaotuse, heakorra reeglid ja vajadusel kõrvalkulude hinna kehtestab kaubanduse korraldaja.

Ootame kõiki kauplejaid Rapla turuplatsile, sest tänavakaubandus Rapla linnas ei saa toimuda enam vallale kuuluvates parklates. Suuremate müüjate kõrvale ootame teid, kel on pakkuda oma tarbimisest üle jäävat: aia- ja metsasaadusi, lilli, hoidiseid ja muud meele- ja suupärast kraami.

Kui on üle, tule pakkuma ja kui soov värske kraami järele, tule ostma!

Lehe algusesse

*  *  *

Rapla turu kauplemisreeglid

Müügipiletite soetamine ja müügikoha eraldamine

 

Rapla turu kauplemisreeglid

Rapla turu kauplemisreeglid sätestavad Rapla turul, aadressil Taara 4, Rapla, kauplejatele käitumiskorra.

 • Kaupleja on turu territooriumil oleval müügikohal või turupaviljonis kaupu müüv või teenuseid pakkuv ja osutav juriidiline või füüsiline isik.
 • Müügikoht on müügipileti või rendilepingu alusel müügiperioodiks kaupleja kasutusse antav turupaviljon, müügilett /laud või ala välitingimustes, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust turu või oma inventarilt.
 • Turul kauplemiseks annab õiguse enne müügitegevuse algust soetatud müügipilet või paviljoni rendileping.
 • Kauplemisreeglid on kohustuslikud kõikidele turul kauplejatele. Müügipileti soetamisega või turupaviljoni rendilepingu sõlmimisega kinnitab kaupleja, et täidab ise kõiki kauplemisreegleid ja nõuab nende täitmist oma teenindavalt personalilt.
 • Müügipiletita on lubatud müüa VAID oma koduaia saaduste ÜLEJÄÄKE, kui turuplatsil on vabu müügikohti (müügiletil ei tohi olla ühtegi muud kaupa), täites seejuures kõiki turu kauplemisreegleid.

Kauplemisreeglitega saab tutvuda turu infotahvlitel ja samuti Rapla Varahalduse hallataval veebilehel: https://raplaturg.ee/.

Turu teema algusesse

Müügipiletite soetamine ja müügikoha eraldamine

 • Müügipilet tuleb soetada ja selle eest tasuda enne müügiperioodi algust. Müügipileti saab soetada üheks päevaks, nädalaks või kuuks. Müügipilet tuleb üldjuhul soetada tööpäeviti (E - R) enne kauplema asumist. Müügipileteid väljastatakse Rapla Külalistemajas, aadressil Keskkooli 1, administraatori poolt, selle eelnevalt kokku leppides telefonil 5192 8810. Müügipileti eest tasutakse maksekaardiga või sularahas.
 • Laupäeviti saab osta ühe päeva müügipileteid turupaviljonist nr 3 ainult sularaha eest.
 • Müügipiletite hinnakirjaga saab tutvuda turul, siin ja samuti veebilehtedel https://raplaturg.ee.
 • Müügipilet peab olema müügi teostamise ajal välja pandud nähtavale kohale oma müügikohal. Väljastatud müügipileti peab kaupleja hoidma alles müügiperioodi lõpuni ning olema valmis seda näitama kauplemisreeglite täitmise kontrollijatele kogu müügiperioodi vältel.
 • Vabadest müügikohtadest saab ülevaate veebilehelt https://raplaturg.ee/. Müügikohtade täitumisel on õigus piirata turul kauplejate arvu.
 • Vabade paviljonide rentimist müügitegevuseks korraldab VH juhataja. Rendi üldtingimused ja kontaktid on leitavad veebilehelt https://raplaturg.ee/.

Turu teema algusesse

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI