1.03.23

Tänava- ja turukaubanduse korraldus Rapla vallas

 

Rapla turg

Tänavakaubandus

 

7. maist 2021 jõustus tänava- ja turukaubanduse kord Rapla vallas.

Kord reguleerib välikaubandust valla maadel. Eraomandis olevatel kinnistutel kauplemine toimub kinnistu omaniku reeglite ja üldiste seaduste järgi. Samuti jäävad kehtestatud reeglite mõju alt välja ajutised müügikohad avalikel üritustel ja rändkauplused.

Korraga saad tutvuda siin.

 

Lehe algusesse

 

Tänavakaubandus

Tänavakauplemiseks on võimalused Rapla vallas:

Juuru alevikus Parkimisplatsi kinnistul,
Järlepa külas Pärna tänav kinnistu parkla alal,
Kaiu alevikus Kasvandu tee 15 parkla alal,
Kuimetsa külas Pargi tee kinnistul rahvamaja juures parkla alal,
Vahastu külas Einsemäe tee Trehvamise Tare parkla alal,
Kabala külas Kabala mõisa kinnistu parkla alal,
Raikküla külas Kapsamaa kinnistu raamatukogu tagusel parkla alal,
Purku külas Spordiväljaku kinnistul Purku koolimaja vastas oleval maa alal;
Lipa külas Koolimaja kinnistu parkla alal.
Lisaks on tänavakaubandus lubatud Rapla vallale kuuluvate kalmistute parklates (Rapla ja Juuru kalmistud). Kalmistu parklas on lubatud kaubelda ainult küünalde, lillede, pärgade jms kalmistuga seotud või kohaste kaupadega. Tänavakaubandus ei vaja vallavalitsuse luba ega teavitamist.

Rapla linnas tänavakaubanduse piirkonnad puuduvad!

Täiendavalt juhime tähelepanu, et Rapla linnas Mahlamäe tänava Tallinna maantee poolses otsas olevas parklas on samuti tänavakaubandus keelatud (põhjus on liiklusohutuses). Samuti on tänavakaubandus keelatud turuplatsi ees asuvas parklas (Taara tänav ja Taara põik).

 

Lehe algusesse

 

Rapla turg

Turukaubandus on lubatud Rapla linnas, Taara tn 4, ehk Rapla turu kinnistul.

Kaubandust korraldab turul Rapla Varahaldus. Rapla turul kauplemiseks kohatasu puudub. Turu alal  kauplemise aja, müügikohtade jaotuse, heakorra reeglid ja vajadusel kõrvalkulude hinna kehtestab kaubanduse korraldaja.

Ootame kõiki kauplejaid Rapla turuplatsile, sest tänavakaubandus Rapla linnas ei saa toimuda enam vallale kuuluvates parklates. Suuremate müüjate kõrvale ootame teid, kel on pakkuda oma tarbimisest üle jäävat: aia- ja metsasaadusi, lilli, hoidiseid ja muud meele- ja suupärast kraami.

Kui on üle, tule pakkuma ja kui soov värske kraami järele, tule ostma!

 

Turuplatsil kauplemise reeglid

Lahtiolekuaeg

Müügikohad

Kauplemise soovist teatamine

Heakord

Kaupleja kohustused

Müügi piirangud

Müügikohtade plaan

 

Rapla turuplatsil kauplemise reeglid

Kehtestatud Rapla Varahalduse juhataja 14.06.2021 käskkirjaga nr 13

 

Lahtiolekuaeg

Rapla turg on avatud kauplemiseks kõikidel nädalapäevadel kella 8.00 - 20.00.

Iga kuu 2. ja 4. esmaspäeval on plats suletud hoolduseks.

 

Turu teema algusesse

 

Müügikohad

Turuplats jaguneb tähistatud müügikohtadeks (vt plaani). 

Turukaubanduse müügikohal kauplemiseks on kohustus teavitada Rapla Varahaldust, v.a isiklikust tarbimisest üle jääva koduaia juur- ja köögiviljade, marjade ja puuviljade, lillede ning metsasaaduste ja talukaupade müügil.

Isiklikust tarbimisest üle jääva koduaia juur- ja köögiviljade, marjade ja puuviljade, lillede ning metsasaaduste ja talukaupade müüjad saavad kasutada turul olevaid vabu müügikohti ilma eelneva teavituseta.

 

Turu teema algusesse

 

Kauplemise soovist teatamine ja müügikoha eraldamine

Kauplemisest teavitamiseks peab kaupleja või müüja esitama taotluse e-vormina või e-postiga. Taotluse näidisvorm on saadaval siin.

Teavituse võib esitada kodulehele sisse logides e-vormiga või saates täidetud vormi e-postiga aadressile margit.parna@rapla.ee.

Müügikoha väljaandmisest võib kaubanduse korraldaja keelduda kui:
- kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
- kaupleja on esitanud kauplemise registreerimise taotluses valeandmeid;
- müügikohad on täitunud;
- kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt turuplatsil kauplemise reegleid või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

Välja antud müügikoha võib kaubanduse korraldaja tühistada kui:
- kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt  turuplatsil kauplemise reegleid või muus õigusaktis sätestatud nõudeid;
- taotleja soovil.

Keeldumisest või tühistamisest teavitatakse taotlejat operatiivselt kontaktandmete vahendusel.

Müügikohtade täitumisel võib kaubanduse korraldaja piirata turul kauplejate arvu.

 

Turu teema algusesse
 


Heakord

Kaupleja peab hoidma korras oma müügikoha ja selle ümbruse. Iga päev pärast kauplemise lõpetamist peab koristama müügiplatsi. Prügi peab sorteerima, eraldades papi ja paberi ning olmeprügi. Turuplatsil on lubatud kasutada 2 prügikonteinerit vastava märgistusega prügi jaoks.

 

Kaupleja kohustused

Müügikohtadel toimuv kauba või teenuse müük peab vastama õigusaktiga sellele kauba või teenuse müügile kehtestatud nõuetele. Lisaks peab järgima, et:

- õigusaktiga kehtestatud nõuetele mittevastaval või kasutatud kaubal peab kauba müügikohas olema vastavasisuline teave;
- kaupleja teeb avalikult nähtavaks kaupleja ärinime või müüja nime ja kontaktandmed, samuti kauba ja teenuse nimetuse ning müügihinna;
- kaupleja või müüja annab kliendile tellimuse vastuvõtmist tõendava dokumendi või märgise, kui tellimuse täitmine tehakse kliendi juuresolekuta. Märgis peab võimaldama identifitseerida kauplejat ärinime, müüjat nime või registrikoodi kaudu. Kliendi juuresolekul täidetava tellimuse korral väljastatakse tellimuse vastuvõtmist tõendav dokument kliendi soovil;
- kauba või teenuse eest maksekaardiga tasumisel võimaldab kaupleja või müüja maksekaardi kasutamist kliendi juuresolekul.

 

Turu teema algusesse

 

Müügi piirangud

Turukaubanduses on keelatud müüa:

- kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
- kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
- salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
- arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal.

 

Ootame teid müüma ja ostma!

 

Turu teema algusesse

Rapla turu müügikohtade plaan

 

Rapla turu plaan

 

Lehe algusesse

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI