9.10.23

Rail Baltica - Baltimaid omavahel ja laiemalt Euroopaga siduv raudtee

Kogu info Rail Baltica kohta leiad siit.

* * *

Ehitustegevus Rapla vallas:

* * *

Liikluskorralduse muudatus

 

Muudatused liikluses seoses Hagudi-Kodila viadukti ehitusega

liikluskorraldus
Tänaseks on jõutud koorida kasvupinnas ning välja on ehitatud juurdepääsuteed ja ajutine möödasõidutee. Seoses sellega kaasnevad ka muudatused liikluskorralduses. Praegu ehitatakse põhitee muldkehi ning juba on alustatud ka viadukti vundamentide betoonitöödega.

Liiklus on ehitustöödest tulenevalt suunatud ajutisele möödasõiduteele.

 

Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde liikluskorralduse muudatus

Liikluskorraldus jalakäijatele Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustöödel

AS Trev-2 Grupp juhib tähelepanu, et alates 05.05.2023, õhtul kell 17.00 muudetakse Sikeldi viadukti ehitusobjektil liikluskorraldust jalakäijatele- jalgratturitele. (Vana rada suletakse seoses viadukti ehitustöödega).

Kergliikluseks avatakse vastavate liiklusmärkidega tähistatud koridor põhjapoolsel juurdepääsuteel (vt skeemi). Kuna objektil ja ka käeoleval juurdepääsuteel liigub tööpäeviti ka muu ehitustransport, siis palume olla ka ise tähelepanelikud ja liikuda mööda selleks ettenähtud ja tähistatud rada. 

liiklusskeem jalakäijatele

* * * 

Seoses algavate ehitustöödega Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitustööde objektil, teavitame ja tuletame meelde liikluskorralduse muudatusest Varbola teel (tee nr 6690090), Rapla vald, Raplamaa.

Piirang hakkab kehtima 27.03.2023

Tee: nr 6690090 Varbola tee

Piirang: Täielik sulgemine lõigus Sikeldi farmi juurdepääs kuni Raja Kinnistu juurdepääsu tee (km 0,93 – 1,4)

Ehitustööde lõik (km): 0.8 - 1.4

Kehtivusaeg: Teelõigu planeeritud sulgemise aeg kuni 30. november 2023

Põhjus: Teeremont ja viadukti ehitustööd

Lisainfo: Teelõik on planeeritud täielikult sulgeda alates 27. märts 2023 - 30. november 2023. Sulgemise lõplik aeg võib muutuda.

Kinnistutele on ligipääs tagatud, samuti säilitatakse ligipääs Sikeldi farmi teele. Jalakäijatele läbipääs tagatakse.

Kohalik Meierei bussipeatus jääb alles. Liiklejaid teavitatakse liikluskorralduslikest muudatustest Tark Tee portaali (https://tarktee.mnt.ee/#/et) ja Rapla Vallavalitsuse kodulehelt leitava vastavasisulise Rail Baltica rubriigi kaudu (https://rapla.ee/railbaltica).

 

Ümbersõit bussidele toimub näidatud skeemil (allpool), mööda Rapla-Varbola maanteed (tee nr 20141), Meierei bussipeatus ja asukoht säilivad.

Sarnaselt ühistranspordi liikumisele suunatakse ümbersõit autoliiklusele Rapla-Varbola maanteed kaudu.

Paigaldatakse ümbersõitu tähistavad liiklusmärgid.

 

Kontakt: AS TREV-2 Grupp 53064435 (liikluskorraldus)

Viljar Karuoja | Objektijuht | AS TREV-2 GRUPP 

skeem

Ühistrasnspordi ümbersõidu skeem (suurem skeem avaneb uues aknas)

 

liikluskorraldus

Ehitusaegse ajutise liikluskorralduse joonis (AS TREV-2 Grupp töö nr RK23-001/1)

 

 

lehe algusesse

Hagudi-Kodila tee viadukti ehitus

liikluskorraldus

Tööde käik Rail Baltica Hagudi-Kodila tee viadukti ehitusel
Käesoleva aasta kevadel sõlmis Transpordiamet AS-iga TREV-2 Grupp töövõtulepingu Rail Baltica Hagudi-Kodila tee viadukti ehituseks, mille kogumaksumus on u 3,6 miljonit eurot. Hetkel käib objektil aktiivne ehitustöö ning viadukt peaks kõikide eelduste kohaselt valmima 2024. aasta novembriks. Ehitusjärelevalvet teostab OÜ Esprii.

Tööde raames ehitatakse Hagudi-Kodila teele raudteetrassiga ristuv 75 meetri pikkune maanteesild koos juurdepääsuteedega. Rail Baltica raudteetrassi ennast nende tööde käigus välja ei ehitata.

Suvel alustati ehitusobjektil mahamärkimise, ajutiste platside rajamise ning raadamistöödega.

viadukti ehitus

Muudatused liikluses
Tänaseks on jõutud koorida kasvupinnas ning välja on ehitatud juurdepääsuteed ja ajutine möödasõidutee. Seoses sellega kaasnevad ka muudatused liikluskorralduses. Praegu ehitatakse põhitee muldkehi ning juba on alustatud ka viadukti vundamentide betoonitöödega.

Liiklus on ehitustöödest tulenevalt suunatud ajutisele möödasõiduteele.

Palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust. Ühtlasi palume kõikidelt liiklejatelt mõistvat suhtumist ning soovime kõigile sujuvat liiklemist!

Jutt ja pilt Jane-Ly Tammekivi
Töödejuhataja
AS TREV-2 Grupp

 

lehe algusesse

Sikeldi viadukti ehitustööd tulevasel Rail Baltica raudteetrassil

trassiskeem
Lihtsustatud rajaskeem

Rapla maakonda puudutavate Rail Baltica raudteetrassi rajatiste ehitus on sedapuhku reaalsete ehitustööde alustamisega jõudnud Rapla valda Sikeldi külla. Sikeldi viadukti hakkab ehitama AS TREV-2 Grupp, kelle jaoks see on juba järjekorras viies Rail Baltica raudteetrassile rajatav objekt. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

Ülevaade ehitusprojektist
Kui objekti tähtsaim, Varbola tee maanteeviadukt rajatakse asukohaliselt Sikeldi külla, siis tegelikult hõlmab projekt kahe küla territooriumi – uus projekteeritav Varbola tee lõigu muldkeha ehitatakse nii Sikeldi kui Kalevi küla maadele. Lähimaks suurimaks keskuseks on Alu, mis jääb projekteeritavast teelõigust ca ühe kilomeetri kaugusele Rapla poole.

viadukti asukoht kaardil
Rajatava Sikeldi viadukti asukoht kaardil

Ehituse kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 2,7 miljonit eurot. Tööde käigus rajatakse Varbola tee maanteeviadukt ning uus teelõik üle tulevase Rail Baltica raudteetrassi. Ehitusprojekti eesmärgiks on viadukti rajamisega lahendada uue raudteetrassi ristumine piirkondliku maanteega ehk Alu-Varbola kohaliku teega. Rajatava viadukti kogupikkuseks saab olema 79,2 meetrit.

Uue Varbola tee asfaltkatte pikkus on 575 meetrit. Tee laiuseks on projekteeritud kuus meetrit ja viaduktil seitse meetrit. Tee- ehk tugipeenarde laius on üldjuhul 0,5 meetrit, põrkepiirde korral 1,25 meetrit. Projektiga nähakse ette ka raudtee ja viadukti juurdepääsu- ning hooldusteede ehitus. Need on projekteeritud kruuskattega ning nelja meetri laiusena.

Tänane Varbola tee kerkib võrreldes praegusega "kenaks mäeks", kuna tulevase Rail Baltica trassiga ristuva viadukti pealesõitudel ulatub tee muldkeha kõrgus koguni kuni kümne meetrini. Ehitustööde käigus lükatakse buldooserite ja roomikekskavaatorite abil muldkehasse üle 100 000 tonni täitematerjali ning paigaldatakse ca 3700 ruutmeetrit pealiskihi asfaltkatet.

Lisaks viadukti betoonitöödele ja uue tee muldkeha ehitusele on projekteeritud raudtee ristumise asukohas vaja teha ka ümberehitustöid Teliale kuuluva sidetrassiga. Olemasolev sidekanalisatsioon paikneb maantee muldes ning jääb ette viadukti ehitustöödele, seega tuuakse sidekanalisatsioon rajatava tee muldest välja.

Tänased tegevused
Tänane ehitustööde seis on veel planeerimisfaasis – see tähendab, et tehakse erinevaid ettevalmistustöid ning koostamisel on veel ehitusalane dokumentatsioon ja tööprojektid, mis nõuavad Tellija kooskõlastust enne, kui päriselt kopp maasse lüüakse ja ehitustööd pihta hakkavad. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud leidma endale sobivad ajutised laoplatsid ning sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped ning tuleb koostada keskkonnakavad. Arvatust keerukamaks on osutunud tööprojektide valmimine enne kevade tulekut. Esmalt on plaan alustada sidetöödega, mille projekt on tänase seisuga valmis.

Esimesteks ettevõtmisteks kujunevadki uue sidetrassi ehitus ning rajatava viadukti alal üksikpuude ja võsa raadamistööd. Juba täna võib näha looduses väljamärgitud ehitustöömaa piirivaiasid.

Kui ilmastikutingimused lubavad ja ettevalmistustööd sujuvad, siis suuremate ehitustöödega on Sikeldi viadukti objektil kavas alustada juba märtsikuu teises pooles.

Kõigepealt eemaldatakse ehitusalalt ja uutelt hooldusteede aladelt kasvupinnas ning ehitatakse välja ajutised hooldusteed ehitustranspordi tagamiseks. Hiljemalt aprillis plaanitakse alustada viadukti rajatiste ehitustöödega – väljakaeved sobiva kõrguseni ning raketiste ehitus vundamentidele. Viadukti betoonitööd kestavad eelduslikult aprillist kuni käesoleva aasta septembrikuuni.

Samaaegselt viadukti ehitustöödega toimuvad mullatööd – kasvupinnase koorimine, sobimatu pinnase kaevandamine ja muldkeha ehitus. Mullatööd peaksid suures plaanis lõpetatud saama septembri lõpuks. Katendi ehitus, mis lõppeb asfaldikihtide paigaldusega, valmib hilissügiseks. Järgnevad liiklusmärkide paigaldus- ja haljastustööd.

Töö teostamise lõpptähtaeg on 28.06.2024. Selleks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Heade tingimuste korral ning graafikujärgselt alustades peaks objekt aga valmima ning liiklusele avatud olema käesoleva aasta lõpuks.

Sikeldi vaade
Vaade ehitusobjektile veebruaris 2023. Pildistas Viljar Karuoja 

Liikluskorraldus
Kuigi liiklussagedus antud teelõigul on väike, siis kohalike inimeste jaoks on Varbola tee siiski suure tähtsusega, sest see tagab ühenduse riigitee Rapla-Varbola ja Alu keskuse tee vahel ning samuti juurdepääsu teega külgnevale maakasutusele ja sellega ristuvatele kohalikele teedele. Ehitustööde käigus on eesmärgiks kohalikke elanikke ja transporti häirida nii vähe kui võimalik ning ühtlasi tagada vajalikud juurdepääsud kinnistutele ja objektiga külgnevatele põllumaadele.
Paraku tuleb tõdeda, et raudteetrassile ei ole piisavalt juurdepääse suurtelt riigiteedelt ja paratamatult tuleb kasutada ka väiksemaid omavalitsusele kuuluvaid teid. Samas on ehitaja ülesandeks nende teede kasutamisel tagada teede läbitavus ja sujuv liiklus, lisaks ka hilisem heakord.

Uue viadukti rajamine toob ehituse ajal kaasa mõningaid liikluskorralduse muudatusi. Arvestada tuleb ehituse ajal suureneva ehitusmüraga ja tavapärasest tihedama autoliiklusega. Kinnitatud liikluskorralduse muudatustest teavitatakse liiklejaid Tark Tee internetiportaalis (https://tarktee.mnt.ee) ja Rapla Teataja vahendusel. Samuti leiab tulevikus vastavasisulist praktilist infot Sikeldi viadukti ehitustööde kohta Rapla valla kodulehel (https://rapla.ee) olevast Rail Baltica rubriigist.

Tänane tavaliiklus ehitustööde ajal objektil toimuda ei saa. Kuid tagatud on juurdepääs kõikidele kinnistutele  ning ka jalakäijatele tagatakse läbipääs ehitusobjektist mööda pääsemiseks. Liikluse sulgemine on vajalik, et viia ehitus võimalikult kiiresti lõpule ning seeläbi lühendada minimaalseks aega, mil ehitustööd kohalikke inimesi häirivad. Hetkeseisuga pole küll liikluse sulgemine veel kooskõlastatud, kuna vastavad protseduurid nõuavad veidi aega.

Töövõtja poolt soovime kõikidele puudutatud asjaosalistele rahulikku meelt ning koostöövalmidust. Murede ja küsimuste korral oleme valmis need ära kuulama ja lahenduste otsimisel abiks olema. Kõik vajalikud kontaktid leiduvad ehitusobjektile paigaldatavatelt infotahvlitelt ning liikluskorraldusalastes küsimustes Tark Tee portaalist.

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

 

8. juunil

Suurem maht muldkeha materjali ca 85000 tonni materjali on tänase seisuga juba objektile veetud ning suurem ja kohalikke „hirmutavam" veoauto liiklus, seoses Sikeldi viadukti ehitusega hakkab vaikselt mööda saama.

Erakordselt head ja kuivad ilmad on ehitajat soosinud, kuid kohalike jaoks kindlasti mõningal määral kaasa toonud seega rohkem „tolmutamist." Oleme püüdnud tolmu vastu võidelda ja võitleme teede niisutamisega ikka edasi, nii, kuis jaksame. Kohati tundub see aga tänamatu töö. Õnneks ei ole jäänud enam palju kannatada ning valgus tunneli lõpus paistab.

Enne jaanipäeva saab viadukti tekiplaat betoneeritud – viadukti betoonitöödega ollakse algselt plaanituga võrreldes ca kuu aega graafikust ees. On lootust aasta lõpuks kõik ehitustööd lõpetada!

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

pilt viaduktist

viadukt õhust

viadukti metallkontsruktisoon

viadukti metallkonstruktsioon

 

20. juunil

Alates käesoleva aasta märtsikuu lõpust, on Rapla vallas, Sikeldi külas teostatud tulevase Rail Baltica raudteetrassile jääva Sikeldi viadukti ehitustöid. Tänasel päeval on ehitaja (AS TREV-2 Grupp) planeeritud töödega graafikus ning viadukti betoonitöödega isegi ca kuu aega ees – enne jaanipäeva betoneeriti viadukti tekiplaat.

tekiplaadi ehitustööd

Droonifoto. Tekiplaadi betoneerimistööd. 20.06.2023. Estfilm Production

Sikeldi viadukt arvudes

  • Raudteetrassi ja Varbola tee ristumiskoht asub Rail Baltica põhitrassi Raplamaa teisel põhilõigul, kilomeetril +12,461.
  • Rajatise pikkus on 79,2 m, viadukti pealne puhaslaius 7,0 m, viadukti betoonkeha kogupikkus 87,0 m.
  • Tegemist on Eesti ühe pikima integraalviaduktiga. See tähendab lihtsustatult, et tegemist on hooldevaba viaduktiga – puuduvad tugiosad ja deformatsioonivuugid. Viadukt on jäigalt ühendatud raudbetoonist postidega, mis omakorda toetuvad paekivile rajatud madalvundamentidele.
  • Viadukti tekiplaat betoneeriti ühe päevaga – objektile tarniti 550m3 betooni (~ 80 koormat).

Tee-ehitus
Uhke betoonrajatise ehitamisega on paralleelselt teostatud ka uute teede ehitustöid – liigutatud on üle 100 000 tonni täitematerjali, rajatud on uued hooldus- ja juurdepääsuteed ning valminud on suurem osa uuest Varbola tee muldkehast. Loodusesse ja kaardile on joonistunud juba uued kontuurid ning tähelepanelikum silm võib uut rajatist märgata juba kaugelt Rapla-Varbola maanteelt.

Varbola tee ehitus

Droonifoto. Varbola tee ehitustööd. 16.06.2023. TREV-2 Grupp

Muldkeha ehitustööd jätkuvad veel juulikuus – täitetöid on veel vaja teostada viadukti otstes muldkeha koonuste ning uue ja vana tee kokku viimisel. Järgneb killustikaluste ehitus ning heade tingimuste korral jõutakse käesoleva aasta septembri lõpuks paigaldada ka asfaltkate ning teostada haljastustööd. Erakordselt head ilmastikutingimused on ehitajat siiani toetanud ja lubanud töid planeeritust kiiremini teostada. Tööde lõpptähtaeg on juuni 2024. Hetkel püsib optimism kõik ehitustööd aasta lõpuks lõpetada!

Liikluskorraldus
Murekohaks olnud, tavapärasest suurem veoautode liiklus seoses Sikeldi viadukti ehitustöödega hakkab selleks korraks läbi saama. Tava autoliiklusele jääb Varbola teelõik endiselt veel suletuks, kuid jalakäijatele on endiselt läbipääs tagatud.

Täname töövõtja poolt kõiki puudutatud asjaosalisi ja rõõmsaid jalakäijaid-jalgrattureid, rahuliku meele ja koostöövalmiduse eest.


Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

 

lehe algusesse
 

Rail Baltica Seli maanteeviadukti ehitus

29. septembril 2023

Objekti üldandmed: Riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine
Ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/23/11-1 sõlmitud 11.01.2023a.
Tellija: TRANSPORDIAMET
Finantseerija: OÜ Rail Baltic Estonia
Ehitaja: TREF Nord AS
Omanikujärelevalve: Esprii OÜ
Ehitustööde tähtaeg: 11.12.2024a.

PILT VIADUKTI EHITUSEST

Alates 2023. aasta kevadest kestavad Rapla linna läheduses tee-ehitustööd, mille raames rajatakse riigiteele nr  20131 (Seli-Koigi-Alu) asuv Rail Baltica maanteeviadukt.

Tänaseks on teostatud muldkeha ehitustööd mõlemal pool viaduki ning rajatud on hooldusteed. Lõppjärku on jõutud ka betoonitöödega – valminud on viadukti tekiplaat, mille järel on alustatud viadukti koonuste täitetöödega. Vaatamata sügisele omaste ilmastikuolude saabumisele plaanib AS TREF Nord ehitustööd lõpetada graafikujärgselt veel selle aasta numbri sees.

Suuremahulisemate tööde lõppstaadiumisse on planeeritud Seli-Koigi-Alu tee lühiajaline sulgemine ajaperioodiks 16.10–22.10.2023, mille jooksul teostatakse olemasoleva teekatte freesimine, liiv- ja killustikualuste ehitus ja asfaltkatte paigaldus. Kohalikele elanikele on tagatud ümbersõidutee marsruudiga tee nr 20113 Hagudi – Kodila; tee nr 15 Tallinn – Rapla – Türi ja tee nr 20141 Rapla – Varbola, nagu on kujutatud joonisel.

Asfalteerimistööde järgselt ehitame tugipeenrad, paigaldame põrkepiirded ja teostame töömaa viimistlustööd.

Lõpetuseks tänab AS TREF Nord kohalikke elanikke kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest ning Transpordiameti, Omanikujärelevalve ja Rail Baltic Estonia esindajaid projektis aktiivse osalemise ja erinevate probleemide operatiivse lahendamise eest.

Liikluskorraldusprojektiga ning ehituse käigus tehtud videoga on võimalik tutvuda allpool.

Filipp Lopatkin Objektijuht AS TREF Nord

 

Seli-Koigi-Alu tee lühiajaline sulgemine ajaperioodiks 16.10–22.10.2023

joonis teesulu kohta

 

 

AS TREF Nord ja TRANSPORDIAMET sõlmisid 11.01.2023 töövõtulepingu riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamiseks Rapla maakonnas. Lepingu maksumus on kokku 1,96 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2024.a detsember. Käesoleval lehel kajastame objekti valmimisega seotud ehituslikke protsesse ning anname avalikku teavet seoses ehitusobjekti valmimisega.

Projekti tutvustus
Projekti eesmärk on Rail Baltica raudteetrassi ületava riigitee Seli-Koigi-Alu km 2,63-3,29 asuva lõigu ümberehitus ja viadukti ehitus. Projekt sisaldab olemasoleva riigitee ümberehitust uues asukohas, tee katendi ning muldkeha ümberehitust (sh vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt) ja uue 58,5 m pikkuse kolmeavalise viadukti ehitamist. Seli-Koigi-Alu riste asub Rapla maakonnas Rapla vallas, Alu-Metskülas.

Ettevalmistustöödega on planeeritud alustada 2023 aasta aprillis. Töö teostamise lõpptähtaeg on 11.12.2024 a. Kui ehitustööd kulgevad planeeritult, on objekt valmis ja liiklusele avatud käesoleva aasta lõpuks.

maa-ala pilt

 

Tee-ehituse etappide lühikirjeldus ja liikluskorraldus
Uus teelõik koos viaduktiga on projekteeritud olemasoleva Seli-Koigi-Alu maantee kõrvale. Projekteeritud lahendus võimaldab Töövõtjal organiseerida oma töid selliselt, et ehituse ajal jääb riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu liiklus olulisel määral häirimata ja sulgemata. Töövõtja rakendab ehituse ajal vastavalt planeeritud etappidele ehitusaegseid liiklusskeeme. Lühiajaline tee sulgemine on kavandatud objekti lõppu, et ehitada välja uue teelõigu ja olemasoleva Seli-Koigi-Alu tee ühenduskohad.

Ehitustööd on planeeritud teha kolmes etapis (iga etapi töötsoonid on märgitud joonistel punasega):
I etapi käigus ehitatakse välja juurdepääsuteed ning rajatakse ehitusplats. Ehituse ajal on Seli-Koigi-Alu maanteel avatud mõlemas suunas üks sõidurada.
juurdepääsuteed ning rajatav ehitusplats

II etapi käigus ehitatakse välja uue maanteeviadukti muldkeha ning katend. Ehituse ajal on Seli-Koigi-Alu maanteel avatud mõlemas suunas üks sõidurada. Olemasolev Alu-Koigi tee suletakse liiklusele ning liiklus suunatakse I etapis ehitatud juurdepääsuteedele. Juurdepääsuteed on ühesuunalised laiusega minimaalselt 3,5 m. 

viadukti rajamise skeem


III etapi käigus ehitatakse välja maantee muldkeha ja katend objekti otstes. Selleks on planeeritud Seli-Koigi-Alu maantee ajutine tee sulgemine 7 päevaks. Ehitaja tagab kohalikele elanikele ligipääsu oma kinnistule hommikuti ja õhtuti. Ajutine ümbersuunamine on planeeritud riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi kaudu. III etapi käigus on planeeritud objekti otsade asfalteerimine „pool-pool" meetodil, asfalteerimise ajal on üks sõidusuund suletud ning liikluse reguleerimiseks kasutatakse foore ja eesõigusmärke.

liiklusskeem viadukti ehitamise perioodil

Töövõtja soovib kõikidele puudutatud asjaosalistele rahulikku meelt ning koostöövalmidust. Murede ja küsimuste korral oleme valmis need ära kuulama ja lahenduste otsimisel abiks olema. Kõik vajalikud kontaktid on leitavad ehitusobjektile paigaldatavatelt infotahvlitelt. Täpsemat infot liikluskorralduse muudatuste kohta saab jälgida rakendusest www.tarktee.ee.

Filipp Lopatkin
Objektijuht, AS TREF Nord

lehe algusesse

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI