1.07.18

Rahvaküsitlus

 

Rapla  Vallavolikogu kinnitas 28. aprillil 2017. a toimunud istungil otsusega nr 30 Vabariigi Valitsuse algatatud Juuru valla,  Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Rapla vallas.
Rahvaküsitlus viidi läbi 23. ja 24. aprillil 2017.
13. aprilli 2017 seisuga koostatud hääletajate nimekirja oli kantud 7515 vähemalt 16-aastast hääletama õigustatud isikut.
Küsitluses osales 36 vähemalt 16-aastast Rapla vallas elavat hääletama õigustatud isikut.
Küsitluse tulemused:
1) Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise poolt 19 hääletanut;
2) Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise vastu 17 hääletanut.

Volikogu otsusega saab tutvuda siin.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI