27.12.21

Muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

Vallavalitsus osutab isiku abivajadusest lähtuvalt muid täiendavaid vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid.

 

Täiendavateks vajaduspõhisteks teenusteks on:

1) logopeediteenus, eripedagoogiteenus (lastele);

2) psühholoogi nõustamisteenus;

3) perelepitusteenus;

4) kriisiabiteenus sh leinalaagrid;

5) häirenuputeenus;

6) viipekeele tõlk.

7) toiduabi

8) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine

9) sõltuvusravil osalemine

 

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalabi taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

 

Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul.

Täiendava vajaduspõhise teenuse eest tasub teenuse saaja või finantseeritakse valla eelarvest hoolekandekomisjoni otsuse alusel.

 

Rapla Hooldekeskus ja Juuru ning Kaiu Hooldekodu pakuvad täiendavate teenustena pesupesemise ja sauna teenust. Rapla Hooldekeskuse juures toimub ka toitlustamise teenus päevakeskuses.

 

Täiendavate sotsiaalteenuste hinnad Rapla Hooldekeskuses:

  1. Supiköögis: supiportsjon 1,4 eurot (1/2 portsjonit 0,8 eurot) ja magustoit  1 euro.
  2. Saunateenus 1,8 eurot kord;
  3. Pesupesemine 1,6 eurot masinatäis.

 

Juuru ja Kaiu Hooldekodu osutatavate teenuse hinnad:

a) saunateenus 1,8 eurot;

b) duši kasutamine 1 euro;

c) pesu pesemine 1.60 euro masinatäis.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI