30.04.22

 

Reinu VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Ulvi Loonurm-e poolt esitatud Reinu VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 05.08.2021 nr DM-116001-4 all. Reinu VI lubjakivikarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Äherdi külas Reinu lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0787) eraomandisse kuuluval katastriüksusel Kärdikruusa (katastritunnus 66903:001:0333). Taotletava Reinu VI lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 6,29 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,22 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 30 tuh m3 . Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=ulvi%20loonurm&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=58566

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *

Reinu V lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood 14872152, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9g, 11314) Reinu V lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKASes 30.06.2021 nr DM-115255-4 all. Reinu V lubjakivikarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas Reinu lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0787) eraomandisse kuuluval katastriüksusel Mölli (katastritunnus 66903:001:0592). Taotletava Reinu V lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 13,71 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,66 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 50 tuh m3 . Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&title=&register_date_start=30.06.2021&register_date_end=&sender=&recipient=&external_number=&internal_use_ground=&document_number=DM-115255-4&keyword=&document_id=54824
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *

Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Roger Puit (registrikood 10106076,
aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 24b, 71020) Vahastu liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Vahastu liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Vahastu külas Vahastu liivamaardlas (registrikaardi nr 992) aktsiaseltsi Roger Puit omandisse kuuluval katastriüksusel Kõhi (katastritunnus 27701:005:0511). Taotletava Vahastu liivakarjääri mäeeraldise pindala on 5,88 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,96 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 10 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 22.04.2022 nr DM-118921-10 all. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=Roger%20Puit&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=76670

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

Toimetaja: LIIS LILLEMETS