KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nurga, Sulupere

► Seletuskiri (8MB .doc)

► Põhijoonis (2MB .pdf)

► Tehnovõrkude joonis (.pdf)

► Vigala jõe ehituskeeluvööndi vähendamise otsus

Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 31.05.2007 otsusega nr 45.