KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Küünimäe II

Rapla Vallavolikogu 25.11.2004 otsusega nr 29 kehtestati Küünimäe II detailplaneering, millega kavandati 15 pereelamukrunti ja tänavad.

► Seletuskiri (.doc)

► Põhijoonis (.pdf)