KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Jõetaguse, Sulupere (2007)

Rapla Vallavolikogu 26.04.2007 otsusega nr 36 kehtestatud Jõetaguse ja Jõetaguse tee kinnistute maa-ala detailplaneeringuga jagati planeeringuala elamumaa kruntideks, sätestati ehitusõigus ning lahendati juurdepääsud ja muud küsimused 3,5 ha suurusel planeeringualal. Detailplaneeringuga muudeti toona kehtinud Rapla valla üldplaneeringut.

► Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (4,3 MB .pdf)

► Põhijoonis (2,5 MB .dwg)

► Tehnovõrkude plaan (1,7 MB .dwg)