KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Alu tee 16a (kehtetu)

Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 12 kehtestati Rapla linnas üldplaneeringut järgiv Alu tee 16a kinnistu detailplaneering eesmärgiga määratleda tingimused uue ärihoone püstitamiseks. Detailplaneering muutus valdavas osas kehtetuks uue detailplaneeringu kehtestamisega samale alale: Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 47 kehtestati Alu tee 16a ja Alu tee 16b detailplaneering.

 Seletuskiri

 Tugiplaan

 Põhijoonis