12.06.24

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalvespetsialisti tähtajalise ametikoha täitmiseks (koormus 1,0, ajutiselt äraoleva teenistuja asendamiseks).

Järelevalvespetsialisti ametikoha eesmärk on Rapla valla ehitusalase, keskkonna, heakorra, jäätmehoolduse, koerte, kasside ja teiste koduloomade ning tehnovõrkude alase töö järelevalve korraldamine ja teostamine, ettekirjutuste ja hoiatuste menetlemine, väärteomenetluse korraldamine ning Rapla valla haldusalal toime pandud väärtegude kohtueelse menetluse korraldamine oma pädevuse piires, turvalisuse alase töö korraldamine ning kodanike nõustamine oma pädevuse piires ja muude valdkonnaga seotud menetlustoimingute teostamine.

Oled kandideerimisel edukas, kui:
• vastad avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• sul on keskeri- või  kõrgharidus
• tunned tööks vajalikku seadusandlust (haldusmenetlus, väärteomenetlus)
• sulle meeldib suhelda
• oled vastutustundlik, korrektne, täpne
• oled õpi- ja otsustusvõimeline
• oled hea analüüsi- ja planeerimisoskusega
• oskad väga heal tasemel eesti keelt
• sul on isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kandideerimisel annab eelise:
• varasem töökogemus avalikus sektoris
• töökogemus sarnasel ametikohal
• õigusalane haridus
• haldusmenetluse põhimõtete väga hea tundmine
• teadmised vastavate valdkondade toimimisest avalikus sektoris
• vähemalt ühe võõrkeele oskus

Pakume sulle:
• valgusküllast, hubast ja ergonoomilist töökeskkonda
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• vajadusel ametiauto kasutamise võimalust
• asjatundlikke, abivalmis ja pühendunud kolleege
• paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust
• põhipuhkust 35 kalendripäeva + 5 tervisepäeva aastas
• lühemaid tööpäevi reedeti
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast
• töötasu 1780 eurot.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, otsingumootorid, sotsiaalmeedia) kuni konkursi lõpptulemuseni
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus
• haridust tõendavate dokumentide koopiad
• muud dokumendid, mida pead oluliseks

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss — järelevalvespetsialist" palun esitada hiljemalt 25.06.2020  Rapla Vallavalitsusele digiallkirjastatult elektronposti aadressile rapla@rapla.ee või postiga aadressile Tallinna mnt 14, 79513 Rapla.

Lisainfo: Toomas Nael, telefon 5332 5604, e-post toomas.nael@rapla.ee.
  

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI