10.07.24

 

Vabad töökohad vallavalitsuses

Hetkel ei otsi me vallavalitsusse lisatööjõudu.

 

Vabad töökohad valla allasutustes

Rapla Kesklinna Kool ootab endi sekka rõõmsameelset ning teotahtelist õppejuhti.

Tule teeme koos kooli, kus on kõigil hea õppida ja töötada!

Pakume:

 • võimalust luua tõeliselt inspireerivat õpikeskkonda;
 • võimalust toetada noorte ja õpetajate kasvu;
 • arenguvõimalusi õppejuhina kasvamiseks;
 • tegutsemisvabadust ja põnevaid väljakutseid haridusuuenduste elluviimisel.

Sind ootab uute juhtide meeskond ning palju toredaid õpetajaid. Tahame koos teha ägedat õppija- ning töötajasõbralikku kooli. Meil õpib ca 460 õpilast ja töötab 46 õpetajat.

Vajalik:

 • pedagoogiline kõrgharidus (magister) ning õpetaja või õppejuhi kogemus.

Sobid meiega hästi, kui sul on:

 • varasem kogemus haridusvaldkonnas eestvedavas rollis;
 • sügav huvi pedagoogika, haridusuuenduste ja õppekorralduse vastu;
 • oskus ja soov teha koostööd ning toetada oma meeskonna liikmete arengut.

Meie koolis saad särada, kui:

 • Sulle meeldib püstitada inspireerivaid eesmärke ja neid saavutada;
 • Sulle meeldib luua korrastatud süsteeme ja sõlmida kokkuleppeid;
 • Sulle meeldib suhelda õpilaste, õpetajate ja vanematega;
 • tunned end mugavalt tagasiside andja ja vastuvõtja rollis;
 • tunned rõõmu õpetamisest ning õppimisest.

Tööülesanded sisaldavad:

 • igapäevast õppetöö juhtimist ja korraldamist;
 • õppekava arendamist;
 • õpetajate toetamist (arenguvestlused, tunnivaatlused, vajaduspõhine nõustamine jms);
 • täiendkoolituste korraldamist ja läbiviimist;
 • tasemetööde ja -testide läbiviimist koostöös õpetajatega.

Tööle asumise aeg: võimalikult kiiresti

Saada palun enda sooviavaldus ja dokumendid hiljemalt 04.08.2024 aadressil rkk@rkk.edu.ee

Kandideerimiseks vajalik:

 • CV;
 • motivatsioonikiri või –video: miks soovid meie kooliga liituda ja mida tahad ära teha?;
 • haridust tõendavad dokumendid.

Lisainfo ja küsimused: rkk@rkk.edu.ee  või Ain Mihkelsonilt telefonil 501 9580 

* * * * * *

Alu Kool kuulutab välja avalikud konkursid konkursid õppe- ja arendusjuhi, eripedagoogi ja lasteaia muusikaõpetaja ametikohtade täitmiseks:

Alu Kooli õppe- ja arendusjuhi konkurss.

Oled oodatud kandideerima Alu Kooli meeskonda, kui tunned, et Sulle meeldib juhtida ning arendada õppe- ja kasvatustöö valdkonda koolis, kus on viierühmaline lasteaed, oleme oma tüübilt lasteaed- algkool st. neljaklassiline kool,  klassikomplekte on meil 8.

Ootame ÕPPEJA -ARENDUSJUHTI kes -
• korraldab kooli- ja lasteaiaelu koostöös direktori ja õpetajatega,
• algatab õppetegevuses ja õppekavades tarvilikke uuendusi,
• on oma tööülesannete täitmisel korrektne.

Kandideerimisel annab eelise, kui Sul on reaalne koolis töötamise kogemus, ning Sinu isikuomadused toetavad õppejuhi tööülesannete edukat täitmist.

ÕPPE JA ARNEDUSJUHI TÖÖÜLESANNETE HULKA KUULUB: 
• õppe- ja kasvatustöö planeerimine, kontrollimine ja hindamine;
• informatsiooni vahendamine pedagoogilise personali ja juhtkonna vahel ( kogumine ja edastamine);
• personalitöö korraldus asutuses;
• hea koostööoskus oma kolleegide, laste ja lapsevanematega;
• projektide kirjutamine, kooli arendamine.

Eeldame, et on täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" §-i 2 lõikes 2 kirjeldatud nõuded. Juhtimiskompetentse hindab komisjon.

Alu Koolis on Sul võimalus:
• keskenduda kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustöö arendamisele;
• õppida ja juhina areneda;
• olla avatud kõigele uuele ja olla pedagoogilise personali meeskonnatunde loojaks;
• teha koostööd kooli meeskonna liikmetega.

Kandideerimisel palume esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Konkurss on avatud 27.06 -21. 07.2024 või sobiva kandidaadi leidmiseni.
Dokumendid palun esitada Alu Kooli aadressil Keskuse tee 4 Alu 79601 või digiallkirjastatult e-posti aadressil: kristiine@alulakool.edu.ee
Täiendavat informatsiooni saab: 56 906 778, Kristiine Vahtramäe (direktor)

**********
Alu Kooli eripedagoogi (0,3 ametikohta) konkurss.
Ootused kandidaadile: erialane haridus või sellele vastav kvalifikatsioon; eesti keele oskus; positiivne ja toetav suhtumine lastesse; oskus iseseisvalt töötada ja koostööd teha; valmidus teha koostööd lapsevanemate ja kolleegidega.

Omalt poolt pakume: töötada väiksema koormusega; paindlikku tööaega; võimalust osaleda meeskonna üritustel ja koolitustel; Sõbraliku ja toetvat meeskonda.
Eripedagoog on tugispetsialist nii lasteaia lastele kui kooliõpeilastele.

Kandideerimisel palume esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Konkurss on avatud 27.06 -21. 07 2024 või sobiva kandidaadi leidmiseni.
Dokumendid palun esitada Alu Kooli aadressil Keskuse tee 4 Alu 79601 või digiallkirjastatult e-posti aadressil: kristiine@alulakool.edu.ee
Täiendavat informatsiooni saab: 56 906 778, Kristiine Vahtramäe (direktor)

***************

Alu Kooli lasteaia muusikaõpetaja  (0,5 ametikohta) konkurss.
Muusikaõpetajat vajame Alu Kooli majja, 4 rühma.
Ootame oma kollektiivi loovat, särasilmset,  eesti pärimus- ja rahavkultuuri väärtustavat muusikaõpetajat.

Vajalik koostööoskus.

Kandideerimisel palume esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Konkurss on avatud 27.06 -21. 07 2024 või sobiva kandidaadi leidmiseni.
Dokumendid palun esitada Alu Kooli aadressil Keskuse tee 4 Alu 79601 või digiallkirjastatult e-posti aadressil: kristiine@alulakool.edu.ee
Täiendavat informatsiooni saab: 56 906 778, Kristiine Vahtramäe (direktor)

* * * * * *

Juuru Eduard Vilde Kool ootab oma meeskonda:

 • klassiõpetajat
 • tasemerühma õpetajat (I, II, III kooliaste, eesti keele ja/või reaalainete tunnid, eripedagoogi või õpetaja haridus)
 • eripedagoogi
 • majahoidja-töömeest

Kui usud, et igas karjapoisis on peidus kuningas, siis saada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad õppealajuhatajale eva.orav@juuru.edu.ee.

Lisainfo tel: 5757 0339

* * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised
CV-Online
CV Keskus
 

* * * * * *