19.07.23

Elanike kaitse

Vajalikud kontaktid

Abimaterjal lapsevanemale

Kriisiolukord

Kaitseliit ja Naiskodukaitse

Covid - hea teada

 

 

Vajalikud kontaktid

 

 

1247 - riigiinfo telefon 

Numbrilt 1247 saab usaldusväärset infot maantee-, keskkonna- ja päästealastes küsimustes.

Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad, mida hädaabinumber 112 ja perearsti nõuandeliin 1220 ei kata. Välismaalt helistades vali +372 600 1247.

Riigiinfo telefon 1247 on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades ning kõnesid võetakse vastu eesti, vene ja inglise keeles. 

 

Lääne Prefektuuri Kesk-Eesti Politseijaoskonna Rapla politseimaja

Savi 2, 79514 Rapla
E-post: laane@politsei.ee

www.politsei.ee

Politseile avalduse esitamine

 

piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala
E-post: kristel.pohjala@politsei.ee
Telefon: 489 2937, 5305 4811

piirkonnapolitseinik Jaan Padrik
E-post: jaan.padrik@politsei.ee 

Telefon: 489 2931, 5854 4413

   


 

Politsei vihjetelefonid ja meiliaadressid

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:
tel 444 6555
narkovihjed: tel 444 6555
laane.vihje@politsei.ee

Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.

Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657.
E-maili teel saate infot küsida ning tagasisidet anda Politsei- ja Piirivalveameti töö ja pakutavate teenuste kohta aadressil teenindus@politsei.ee.

Politsei vihjetelefonid- ja meiliaadressid.

 

Tagasi algusesse

 

 

Abimaterjal lapsevanemale

Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on seksuaalselt väärkoheldud?

 

 

Abiks kriisiolukorras

Kuidas saan ise võimalikeks kriisideks valmistuda?

 

Naiskodukaitse loodud mobiilirakendus on abiks kriisiolukordades

Mobiilirakendusest „Ole valmis!" leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks, mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta.

Inimesed leiavad rakendusest ka nädalaseks iseseisvaks hakkamasaamiseks mõeldud koduste ning evakuatsioonivarude nimekirja ning rakendus võimaldab testida enda varustatuse taset.

Lisaks on rakendusse koondatud erinevad kasulikud telefoninumbrid, millele saab keskkonnast otse helistada.

Vaata täpsemalt siit.

pilt

Tagasi algusesse

 

 

Kaitseliit ja Naiskodukaitse

KAITSELIIDU RAPLA MALEV

Rapla maleva logo

Kaitseliit on loodud oma kodu kaitseks, selle ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. See tähendab, et organisatsiooniga liitujate vaba tahe ja omaalgatus on ülioluline – igas talus, külas, vallas teab ju kohapealne inimene kõige paremini, mida on vaja turvalisuse tõstmiseks teha.
Kaitseliit on laiapindse riigikaitse alustala, toetades riigis elutähtsate teenuste toimepidevust ja kriiside lahendamist. Kaitseliit on relvastatud organisatsioon, mille ülesandeks on olla toeks sisejulgeolekule ning riigi kaitsevõimele. Peale väljaõpet saab iga liige valida valdkonna ja eriala milles panustada.

Raplamaal jaguneb Kaitseliit neljaks allüksuseks: Loone malevkond hõlmab endas Rapla ja Kohila valda, Kaiu piirkonnas tegutseb Kaiu üksikrühm. Kehtna valla inimesed on koondunud Hiie üksikkompaniisse. Märjamaa vallas tegutseb Märjamaa üksikkompanii. Kokku on liikmeid üle 600.

Kaitseliidu Rapla malev: https://rapla.kaitseliit.ee/
Kontaktid: rapla@kaitseliit.ee; +372 717 9399
Facebook: https://www.facebook.com/Kaitseliit.Rapla.malev/,
Instagramm: kaitseliidu_rapla_malev,

 

NAISKODUKAITSE RAPLA RINGKOND

Naiskodukaitse logo

Naiskodukaitsjana saab panustada paikkonna turvalisusse, kultuuri hoidmisse ning just igale liikmele sobival ja jõukohasel moel riigikaitsesse. Naiskodukaitses on võimalus end pidevalt koolitada, osaleda spordi- või militaartegevustes, tegeleda noortega. Tegemist on valikuterohke organisatsiooniga, kus peale baasväljaõppe läbimist on võimalik minna sobiva ja meeldiva valitud erialaga süvitsi. Liikmete seas propageeritakse tervislikke eluviise, tehakse koostööd eri tasanditel ja osaletakse kogukonna tegevustes.

Naiskodukaitse Rapla ringkond ühendab endas enam kui 130 liiget, paikkondlikult jagunetakse Rapla, Märjamaa, Kohila, Kaiu, Kaerepere ning Hiie (Kehtna-Lelle-Järvakandi) jaoskondadeks.

Naiskodukaitse Rapla ringkond: https://www.naiskodukaitse.ee/Rapla_ringkond_20
Naiskodukaitse Rapla ringkonna instruktor Reelika Rohuste (+372 518 8067; reelika.rohuste@naiskodukaitse.ee)
Facebook: https://www.facebook.com/naiskodukaitseraplaringkond/

 

KODUTÜTARDE RAPLA RINGKOND JA NOORKOTKASTE RAPLA MALEV

kodutütarde logo                               Noored Kotkad logo

Kodutütred ja Noored Kotkad on vahvad 7-18 aastased noored, kelle tegevused organisatsioonis on väga mitmekesised. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused. Tegevustesse on tihedalt sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Tähelepanu pööratakse ka noorte juhtimis- ning organiseerimisoskuste täiendamisele ega unustata ka lihtsalt lõbutseda.

Organisatsiooni liikmetele pakutakse aastaringselt aktiivset ja seiklusrikast tegevust läbi mängulise õppimise, korraldatakse laagreid ja võistlusi ning kõik tegevused on liikmetele tasuta. Kodutütreid on maakonnas 154 ja noorkotkaid 128 ning jagunetakse paikkonniti rühmadeks.
Kui tunned tahtmist lähemalt tutvust teha, siis võta ühendust noorteinstruktoriga või juba konkreetselt huvi pakkuva rühmaga rühmapealiku vahendusel.

Kodutütarde Rapla ringkonna info: http://raplaktnk.edicypages.com/kodututred
Noorkotkaste Rapla malevainfo: http://raplaktnk.edicypages.com/noored-kotkad
Kodutütarde Raplaringkonna instruktor Liis Jõesaar (+372 5300 1885 ; liis.joesaar@kaitseliit.ee)
Noorkotkaste Rapla maleva instruktor Kristina Eesmets (+372 5919 3531; kristina.eesmets@kaitseliit.ee)

Tagasi algusesse

Rapla maakonna elanikonnakaitse programmi raames välja antud lehte "Koroona-Eri" saad lugeda siit.

abiliinide telefonid

Toimetaja: KRISTEL TAKK