20.03.23

Rapla Vallavolikogu

Viljandi mnt 17
79511 RAPLA

Esimees: Kalle Toomet
Telefon: 506 3488
E-post: toometkalle@gmail.com

Aseesimees: Rene Kokk
Telefon: 504 0218
E-post: rene@rmeinvest.ee

Volikogu sekretär: 489 0518, volikogu@rapla.ee

 

Vallavolikogu töös osalemise tasu

Vallavolikogu töös osalemise tasu arvestamise aluseks on igal aastal 1. märtsi seisuga Statistikaameti andmed Rapla valla palgatöötaja eelneva kalendriaasta keskmise brutotulu kohta. Seega tasu suurus muutub igal kalendriaastal märtsikuus.

Volikogu liikmete tasu suurus seisuga märts 2022:

  • Volikogu esimees = 1 042 eurot/kuus;
  • Volikogu aseesimees ja komisjonide esimehed = 417 eurot/kuus;
  • Volikogu liige = 125 eurot/kuus;
  • Volikogu komisjoni liige, kes ei ole volikogu liige = 42 eurot komisjoni koosolekul osalemisel.

Täiendavaid tasusid/hüvitisi ei maksta (ei liideta esimehe ega aseesimehe tasule komisjoni liikme tasu ning volikogu liikmele komisjoni liikme tasu).