12.05.22

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 19. mail 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine /Rapla Vesi AS/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
INFORMATSIOON
• Muud küsimused ja informatsioon

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 16. mail 2022 algusega kell 17.00 Hagudi Põhikoolis.

PÄEVAKORD:
1. Hagudi Põhikooli 2022-2024 arengukava kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/Hagudi Põhikooli direktor Lea Vendik; hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik)
2. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
3. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
4. Era erikooli toetamise kord I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik)
INFORMATSIOONID:
1) Ülevaade huviharidusest ja -tegevusest vallas (hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik)
2) Koolitoidust (hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik) 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 18. mail 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
INFORMATSIOONID:
1) Ülevaade valla spordirajatistest (spordi- ja tervisedenduse spetsialist Anabell Kinkar)
2) Rapla mälukeskusest (abivallavanem Jüri Morozov, Rapla Keskraamatukogu juhataja Õie Paaslepp)
3) Muud küsimused ja informatsioon 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 18. mail 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine /Nõiamäe/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
3. Detailplaneeringu algatamine /Rapla, Viljandi mnt 11/(eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine /Rapla Vesi AS/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
5. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
INFORMATSIOONID:
1) Teede investeeringutest (käimasolevatest) ja hoolduslepingute täitmisest 2022 (teede spetsialist Margus Koll)
2) Kaiu kooli ehitusest ja olukorra lahendusest (arendusjuht Heiti Vahtra)
3) Rapla keskväljaku hankest ja I etapi garantiitööde ülevaade (vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela; arendusjuht Heiti Vahtra)
4) Rapla staadioni ja muusikakooli projekteerimine (vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela) 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 17. mail 2022 algusega kell 15.00 Rapla Hooldekeskuses.

Ringkäik Rapla Hooldekeskuses (hooldekeskuse juhataja Anne-Ly Pedaja)
PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
INFORMATSIOONID:
• Maakondliku projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Raplamaal" tutvustus (abivallavanem Jüri Morozov)
• Ülevaade sotsiaaltranspordi kasutamisest (abivallavanem Jüri Morozov)

 

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 17. mail 2022 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
INFORMATSIOON
• Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine
• Muud küsimused ja informatsioon 

 

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST