13.01.23

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja vallavara võõrandamine otsustuskorras /Kaiu alevik, Keskuse tn 1/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsialist Tiit Olju)
2. Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord II lugemise jätkamine (eelnõu esitaja majandus- ja keskkonnakomisjon/vallavanem Gert Villard)
3. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ROL arendusjuht Tavo Kikas; Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
4. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ROL arendusjuht Tavo Kikas; Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
5. Rahaliste vahendite tagamine investeeringute teostamiseks /Rapla linna Aasa tänava ja Mahlamäe tänava rekonstrueerimine/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallavanem Gert Villard)
6. INFORMATSIOON: Rapla valla 2023. a eelarve projekt (informatsiooni esitaja finantsjuht Küllike Orul)
7. Muud küsimused ja informatsioon 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 16. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
3. INFORMATSIOON: Haridusstrateegia töörühmade moodustamine (informatsiooni esitaja hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. INFORMATSIOON: Haridustöötajate tunnustamise korra ülevaatamine ja kaasajastamine (informatsiooni esitajad hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus, haridusspetsialist Lea Leppik)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 18. jaanuaril 2023 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Keskraamatukogu arengukava 2023-2027 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; keskraamatukogu  juhataja Õie Paaslepp)
2. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
3. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra) 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 18. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla jäätmehoolduseeskiri II lugemise jätkamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ keskkonnaspetsialist Liis Lillemets)
2. Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord II lugemise jätkamine (eelnõu esitaja majandus- ja keskkonnakomisjon/vallavanem Gert Villard)
3. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
4. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
5. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Keskkooli tn 2a, Rapla linn, Utilitas/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
6. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega / Vigala jõgi L2 ja Kooli tn 4, Rapla linn, Utilitas/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
7. Isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /Kaiu alevik, Kasvandu tee 14/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorralduse peaspetsialist Ene Nüganen)
8. Detailplaneeringu algatamine /Ülejõe küla, Kokre/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly- Marko Järvela)
9. INFORMATSIOON: Rapla linn, Tallinna mnt 28 detailplaneeringu algatamine (informatsiooni esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
10. INFORMATSIOON: Rapla linnas Savi tn 3 kortermaja parkimiskohtade arv (informatsiooni esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
11. INFORMATSIOON: Rappeli keskuse reklaampost (informatsiooni esitaja vallavalitsus /vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela) - vt lisamaterjal manuses
12. INFORMATSIOON: Uuskülas Sügise ja Suve detailplaneeringu algatamisettepanek (informatsiooni esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
13. INFORMATSIOON: Ülevaade Rapla linnas käimasolevatest korterelamute planeeringutest, ehitusmahtudest (informatsiooni esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
14. Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 17. jaanuaril 2023 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
3. Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsilist Anne-Ly Pedaja)
4. INFORMATSIOON: Rapla valla 2023. a eelarve projekt (informatsiooni esitaja finantsjuht Küllike Orul)

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 17. jaanuaril 2023 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Härgla piirkonna menetlusest kohaliku kaitse alla võtmise osas (informatsiooni esitaja vallavalitsus/keskkonnaspetsialist Liis Lillemets)
2. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)
3. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine I lugemine (eelnõu esitaja Raplamaa Omavalitsuste Liit/ Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra)

 

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST