16.09.22

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 22. septembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla Juuru osavalla ja Kaiu osavalla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/komisjoni esimees Anne Kalf)
3. INFORMATSIOON: Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine (informatsiooni esitaja komisjoni esimees Ain Täpsi)

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 19. septembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Lasteaias Päkapikk.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. INFORMATSIOON: Koolide valmisolek uuel õppeaastal (informatsiooni esitaja vallavalitsus/ abivallavanem Jüri Vaher, haridusspetsialist Lea Leppik)
3. INFORMATSIOON: Ülevaade Rapla valla lasteaia- ja hoiukohtade täituvusest (informatsiooni esitaja vallavalitsus/komisjoni esimees Jane Schelejev, abivallavanem Jüri Vaher)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. INFORMATSIOON: Raplamaa Mälukeskuse projekti arengutest (informatsiooni esitaja mälukeskuse spetsialist Jaana Tõnisson, keskraamatukogu direktor Õie Paaslepp)
2. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise algatamine /6692103 Bussijaama kõnnitee/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/maakorraldusspetsilist Tiit Olju)
3. Detailplaneeringu algatamine /Juula küla, Vanatammsalu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Detailplaneeringu kehtestamine /Mahlamäe tn 10/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
5. Projekteerimistingimuste andmine /Purila küla, Härgla tee 6/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Projekteerimistingimuste andmine /Valtu küla, Juliuse 4/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Projekteerimistingimuste andmine /Kodila küla, Palamulla tee 22/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Projekteerimistingimuste andmine /Juuru alevik, Side tn garaažid/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/ vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
9. INFORMATSIOON: Menetluses olevate detailplaneeringute esitamine seisukohavõtuks (informatsiooni esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 20. septembril 2022 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
2. INFORMATSIOON: Ülevaade SKA toetatud puuetega laste projektijärgsest tegevusest (informatsiooni esitaja vallavalitsus/lastekaitsespetsilist Piret Jaakberg) 
3. INFORMATSIOON: Ülevaade sotsiaalvaldkonna strateegia koostamise seisust (informatsiooni esitajad konsultandid Ave Viks, Kersten Kattai)
4. INFORMATSIOON: Ülevaade sotsiaalvaldkonna 2022. a eelarve täitmisest (informatsiooni esitaja vallavalitsus/abivallavanem Jüri Vaher)

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 20. aeptembril 2022 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
2. Rapla valla Juuru osavalla ja Kaiu osavalla tegevuse lõpetamine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/komisjoni esimees Anne Kalf)
3. INFORMATSIOON: Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine (informatsiooni esitaja komisjoni esimees Anne Kalf)

 

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST