« Tagasi

Rapla kunstmurustaadion

Rapla vallale kuuluvale Staadioni maaüksusele Rapla linnas (katastritunnus 67001:003:0033) kavandatakse olemasoleva staadioni kõrvale rajada kunstmurukattega harjutusväljak. Harjutusväljak rajatakse vastavalt Raplamaa Jalgpallikooli taristu arengukavale koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga ja on mõeldud noorte sportimisvõimaluste parandamiseks.

 

Staadioni maaüksusel paikneb praegu Rapla Ühisgümnaasiumi staadion. Kavandatava harjutusväljaku asukoht jääb staadionist lõunasse, kus varasemalt olid tehiskünkad. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist tiheasustusalale jääva puhke- ja virgestusmaaga. Puhke- ja virgestusmaa arendamine on lubatud, kusjuures säilitada tuleb nende alade avalik kasutus ning tagada ligipääs ja parkimine jalgratastele ning mootorsõidukitele. Kunstmurustaadioni rajamine on üldplaneeringu tingimustega kooskõlas.

 

Kunstmurustaadioni ehitusõigus anti avatud menetluses projekteerimistingimustega, kuna tegemist on olulise Rapla linna ruumilist keskkonda kujundava otsusega. Projekteerimistingimuste avalikustamise käigus laekus mitu ettepanekut, mida projekteerimisel on võimalik arvestada. Asja arutati piirkonna kinnistuomanike osavõtul 27.03.2017 Rapla Vallavalitsuse avalikul istungil, kus leiti, et müratõkkemeetmete kasutamise korral kaaluvad asukoha eelised projekteerimistingimuste menetluse käigus ilmnenud puudused siiski üles ning kunstmurustaadioni rajamine on põhjendatud.

 

Projekteerija leidmiseks korraldati avalik hange, mille võitis OÜ Artes Terrae. Staadioni põhiprojekt valmis juulis 2018. Staadioni ehitust kavandatakse etapiviisiliselt vastavalt ehituse hanke tulemustele. Ehituse ettevalmistustöödega alustati 2018. aastal.

 

Põhiprojekt (108 MB .zip)