1.07.18

Ühinemisläbirääkimised

 

22.detsember oli tähtis kuupäev seoses Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla volikogude otsustega ühinemiseks üheks vallaks. Kõigepealt toimus lõplik otsustamine vallavolikogudes ja seejärel ühinemislepingu allkirjastamine Rapla Haldushoone talveaias.
Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Rapla vald, kus elab ligi 12 tuhat elanikku. Rapla linn jääb maakonna keskuseks ja jätkab asustusüksuse staatuses vallasisese linnana.

Ühinemise eesmärk on parandada omavalitsuste toimetulekut. Soovitakse moodustada jätkusuutlik, tervikliku struktuuriga vald, mida iseloomustab toimiv teenuskeskuste võrgustik, head transpordiühendused ja parem arengupotentsiaal.
Säilitatakse kõik täna toimivad hallatavad asutused. Uues vallas hakkab ilmuma alates 2018.a jaanuarist Valla Teataja.

28.detsembril andsid Rapla ühinemisgrupi omavalitsused Rapla maavanemale üle  mahukad digipakid ühinemisdokumentidega. Digidokumentide pakis on Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemisleping, lepingulisad ja vallavolikogude otsused.

Järgmisel aastal jätkub haldusreformi tegevus. Valmistatakse ette uue omavalitsusüksuse õigusaktid, töötatakse välja juhtimisstruktuurid, valmistatakse ette andmebaaside ja infosüsteemide ühildamine jne.

Ühinemine saab teoks ja leping jõustub järgmiste kohalike valimiste ajal. Uue vallavolikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017. Uues vallavolikogus on 27 liiget.

ÜHINEMISLEPING koos lisadega

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI