2.05.23

Tänava- ja turukaubanduse korraldus Rapla vallas

 

Rapla turg

Tänavakaubandus

 

7. maist 2021 jõustus tänava- ja turukaubanduse kord Rapla vallas.

Kord reguleerib välikaubandust valla maadel. Eraomandis olevatel kinnistutel kauplemine toimub kinnistu omaniku reeglite ja üldiste seaduste järgi. Samuti jäävad kehtestatud reeglite mõju alt välja ajutised müügikohad avalikel üritustel ja rändkauplused.

Korraga saad tutvuda siin.

 

Lehe algusesse

 

Tänavakaubandus

Tänavakauplemiseks on võimalused Rapla vallas:

Juuru alevikus Parkimisplatsi kinnistul,
Järlepa külas Pärna tänav kinnistu parkla alal,
Kaiu alevikus Kasvandu tee 15 parkla alal,
Kuimetsa külas Pargi tee kinnistul rahvamaja juures parkla alal,
Vahastu külas Einsemäe tee Trehvamise Tare parkla alal,
Kabala külas Kabala mõisa kinnistu parkla alal,
Raikküla külas Kapsamaa kinnistu raamatukogu tagusel parkla alal,
Purku külas Spordiväljaku kinnistul Purku koolimaja vastas oleval maa alal;
Lipa külas Koolimaja kinnistu parkla alal.
Lisaks on tänavakaubandus lubatud Rapla vallale kuuluvate kalmistute parklates (Rapla ja Juuru kalmistud). Kalmistu parklas on lubatud kaubelda ainult küünalde, lillede, pärgade jms kalmistuga seotud või kohaste kaupadega. Tänavakaubandus ei vaja vallavalitsuse luba ega teavitamist.

Rapla linnas tänavakaubanduse piirkonnad puuduvad!

Täiendavalt juhime tähelepanu, et Rapla linnas Mahlamäe tänava Tallinna maantee poolses otsas olevas parklas on samuti tänavakaubandus keelatud (põhjus on liiklusohutuses). Samuti on tänavakaubandus keelatud turuplatsi ees asuvas parklas (Taara tänav ja Taara põik).

 

Lehe algusesse

 

Rapla turg

Seoses Rapla Keskväljaku II etapi ehitusega ei ole käesoleval aastal võimalik tänavakaubanduseks kasutada varem selleks otstarbeks kasutusel olnud endise Rapla turu ala.

Endine turuala on osaliselt piiratud ning maikuu teises pooles algab sellel aktiivne ehitustegevus.

Rapla Vallavalitsus, arvestades vallakodanike suurt huvi tänavakaubanduse jätkumiseks Rapla linnas, võimaldab alates 3. maist 2023 tänavakauplejatel kasutada kauplemiseks endise vallamaja ees asuvat parklat (Viljandi mnt 17, Rapla) kuni valmib uus tänavakaubanduse müügiala keskväljakul.

Kõigil huvilistel palume kauplemisloa saamiseks pöörduda aegsasti Rapla Varahalduse juhataja Ülar Kohari poole telefonil +372 5559 8290 või e-posti aadressil info@varahaldus.rapla.ee

Luba kauplemiseks väljastatakse jooksvalt.

 

Lehe algusesse

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI