31.10.18

Toetatud projektid

2017. a rahastatud KIK projektid:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Rapla Vallavalitsuse 2017 a keskkonnaprogrammi projekti „Harrastuskalapüügi taristu arendamine Vesiroosi tervisepargis" rajamist.

Toetati silla paigaldamist üle jõe ning juurdepääsutee rajamist ning parkla katte ühtlustamist purukruusaga. Kogu projekti maksumus oli 7437,6 eurot, millest KIK ilt saadi 5345,1 eurot ja valla omaosaluseks jäi 2092,5 eurot.

Silla paigaldustööd valmisid 2018 aasta jaanuaris, parkla katmine ja juurdepääsutee rajamine 2018 oktoobris.

pilt  pilt

pilt

 

2016. a rahastatud KIK projektid:

SA KIK rahastamisel teostati ka  2016. aastal puude hooldustöid Kuusiku ja Alu pargis.

Kuusiku pargis teostati hooldustöid alleepuudele. Töid teostas Puude Hooldus OÜ. Tööde maksumus 9134,4 eurot.
Hooldustöid on teostatud 19.09.2016- 07.10.2016.
Tänaseks on alleest eemaldatud ohtlikud, kuivanud ja mädanenud puud, teistele puudele tehakse võrahooldustöid, eemaldatakse kuivanud ja ohtlikud oksad.

Alu pargis teostatakse hooldustöid Keskuse tee äärsetele puudele ja Keskuse teest läänepoolsel pargialal kasvavatele puudele.
Töid teostab Arborest OÜ. Tööde maksumus 5773,2 eurot.
Eeldatav tööde teostamise aeg on 10.10-31.10. 2016.

pilt Kuusiku pargist pilt Kuusiku pargist

 

2015. a rahastatud KIK projektid:

Tootmishoone lammutamine Raplas, summas 3000 eurot.
Raplas, Tulbi tn 2 koleehitise lammutamine, mis oleks olnud potentsiaalselt ohtlik sinna ekslema sattunud inimesele. Töö teostaja Aspen Grupp OÜ.

Kaitsealuse Alu mõisapargi renoveerimistööd, summas 35 178 eurot.
Alu tiikide korrastamise esimene etapp. Tööde teostaja Jäätmeproff OÜ.
Alu Spordihoone esiste tiikide põhja puhastamine veetaimestikust ja kallaste korrastamine.

Kuusiku mõisapargi hooldustööd, summas 5600 eurot.

Vigala jões asuva saare puhastamine võsast, jõe puhastamine sinna langenud puudest ning prahist, puude raie ning ohtlike okste eemaldamine. Tööde teostaja ArborEst OÜ.

Kaitsealuse Alu mõisapargi renoveerimistööd, summas 152307,60 eurot.

Alu tiikide korrastamise teine etapp. Rahastajateks EL Ühtekuuluvusfond (85%) ja KIK (15%).  Tiikide puhastamine settest ja veetaimestikust, tiike ühendavate truupide ning kanali korrastamine, hüdrantide ning regulaatori rajamine. Kaldaala korrastamine. Tööde teoastaja Vändra MP.

 

2012 - 2014 a rahastatud KIK projektid:

Hagudi kooli katlamaja renoveerimine, summas 29 085 eurot.
Kuusiku mõisapargi ja puiesteede hooldustööd, 2014.a. summas 6 376,89 eurot.
Kaitsealuse Alu mõisapargi renoveerimistööd, summas 34 114,27 eurot.
Endise põllumajandushoone (loomakasvatushoone) lammutamine Purila külas, summas 33 793,04 eurot. 2014 aasta projekt nr 7550.
Alu pargi hooldus, summas 5 400 eurot.
Kuusiku Mõisapargi osaline Vigala jõe ja jõega ühenduses oleva tiigi puhastamine sisselangenud puudest ning kaldaala korrastamine, summas 5 940 eurot.
Alu pargi hooldus 2013.a. summas  4 120,80 eurot.
Kuusiku metsapargi puiestee hooldustööd, summas 6 996,00 eurot.
Alu pargi hooldus 2012, summas 4 662,72 eurot
Alu pargi tiikide projekteerimine, summas 17 220,00 eurot.
Kuusiku mõisapargi ja puiestee kujundusprojekti koostamist rahastas KIK 2011-2012 aastal summas 35473 eurot.
Projekti "Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 5. etapp" valmimist toetas KIK. Projekt valmib eeldatavasti september 2012.
Alu pargi hooldust toetas 2012 aastal KIK summas 4445,92 eurot.
Kuusiku metsapargi ja puiestee hooldust toetas 2012 aastal KIK summas 5217,4 eurot.
Projekti "Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 4. etapp" valmimist toetas KIK. Projekt valmis 2011.
Projekti "Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 3. etapp" valmimist toetas KIK. Projekt valmis 2010.
Projekti "Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 2. etapp" valmimist toetas KIK. Projekt valmis 2009.
Projekti "Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 1. etapp" valmimist toetas KIK. Projekt valmis 2006.

 

logo

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI