1.11.21

Sotsiaalvaldkonna projektitoetused Rapla vallas

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ning spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra leiad siit.

Sotsiaalvaldkonna ühekordsete projektide toetamine

Taotluse esitamise tähtajad: on 1. märts, 1. juuni, 1. september, 1. detsember

Toetust võivad taotleda:
1) mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse
või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu
Rapla valla elanikud;
2) Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.
Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud:
1) valla elanikele korraldatavate ürituste ja ühistegevuste toetamiseks;
2) taotlejale erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et kaasfinantseeritava projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna (linn, küla, alevik, kant vms) või valla arenguks oluline ning soovituslikult sisaldub vastavas arengukavas.

 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab"

 

Sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku toetuse eraldamise kriteeriumid

 

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonna toetamiseks

Taotlemise tähtaeg: 31. august

Toetust võivad taotleda: ühendused ja juriidilised isikud, kes tegelevad Rapla valla puuetega isikute või muude sotsiaalsete riskirühmadega.

Toetuse eesmärgiks on sotsiaalsete riskirühmade tegevuse toetamine.
 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI