25.03.24

Rail Baltica - Baltimaid omavahel ja laiemalt Euroopaga siduv raudtee

Kogu info Rail Baltica kohta leiad siit.

* * *

Ehitustegevus Rapla vallas:

* * *

Alu ja Juula maanteeviadukti ehitamine

Taristuettevõte Verston alustab Rail Baltica Alu ja Juula maanteeviadukti ehitamist

Eesti üks juhtivaid teedeehitus- ja korrashoiu ettevõtteid Verston alustab koostöös Järelpinge Inseneribürooga märtsis Rail Baltica Juula ja Alu maanteeviadukti ning Kodila raudteerajatise ehitamist Raplamaal. Aprillikuus suletakse ehitusalas ajutiselt Rapla-Varbola teelõik ning liiklus suunatakse ümber.

„Rail Baltica raudteetrass hakkab kulgema Rapla-Järvakandi-Kergu ja Rapla-Varbola tee alt läbi. Selle jaoks rajatakse nende ristumiskohtadesse viaduktid, tehnosüsteemid ja mahasõidud ning ehitatakse ümber maaparandussüsteemid. Ehitame ka loomatunneli, et metsloomad saaksid sealkandis liikuda turvaliselt ning segamatult ühele ja teisele poole raudteed," selgitas Verstoni projektijuht Andro Aavik.

Teede asukoht jääb samaks, kuid raudteetrassi ületamiseks muutub nende kõrgus. Alu ja Juula viaduktid on ligikaudu saja meetri pikkused ning mõlemal teelõigul hõlmab nende ehitus umbes ühe kilomeetri pikkust ala.

Alu viadukti joonis
3D-pilt rajatavast Alu maanteeviaduktist

Juula maanteeviadukt
3D-pilt rajatavast Juula maanteeviaduktist

Kodila raudteerajatis
3D-pilt Kodila raudteerajatisest

 

Ehitustöödega alustatakse märtsis
Juula viadukti ehitustööd toimuvad Rapla-Järvakandi-Kergu maantee kilomeetritel 3,9–4,7. Ehitusala jääb põldude ja metsa vahele. Sellel riigimaanteel sõidab ööpäevas keskmiselt 1700 autot, eelkõige kasutavad seda Järvakandi ja Kergu elanikud töölesõiduks Raplasse.

Alu maanteeviadukt jääb mööda tulevast raudteed minnes Juula viaduktist 5,5 kilomeetri kaugusele, kus raudteetrass ristub Rapla-Varbola maanteega. Ehitustööd toimuvad selle teelõigu kilomeetritel 2,8–3,9. Liiklussagedus on seal keskmiselt 985 sõidukit ööpäevas ning valdavalt kasutavad seda ümberkaudsed elanikud igapäevaste sõitude tegemiseks. Ehitusobjekti ala ümbritsevad põllud ja mets. Viadukti töötsooni jääb ka üks eramaja, mille kinnistule tagatakse ehitustööde ajal ligipääs.

Kodila raudteerajatis ehitatakse loomade liikumiseks umbes 400 meetrit Rapla-Varbola maantee ja Rail Baltica raudteetrassi ristumiskohast põhja suunas, ületades seal Kodila jõge.

Aaviku sõnul tegutsetakse selle nimel, et Alu ja Juula maanteeviaduktid valmiksid üheksa kuuga ehk tänavuse aasta detsembriks. Riigihankelepingu järgi on nende valmimise tähtaeg 2025. aasta september.

„Juula viadukti ehitamist alustame märtsis raadamistöödega ning sellel ajal on seal sõidukite liikluskiirus piiratud. Samuti teeme algust geodeetilise võrgu, ajutiste platside ja teede rajamisega," ütles Aavik. Märtsist kuni juuni lõpuni leiavad seal lisaks aset Eesti Lairiba Sihtasutuse sidetrassi ümberehitustööd. Alu maanteeviadukti tööpiirkonnas algavad märtsis ehitustööd kändude juurimisega ning kuu lõpus tehakse algust elektri- ja sidetrassi rajamisega, mille tõttu piiratakse antud teelõigul sõidukite kiirust.

Kaart teelõikudest, kus toimuvad ehitustööd
Kaart teelõikudest, kus toimuvad ehitustööd

Liikluskorralduse muudatused Rapla-Varbola maanteel
Aprillikuus suletakse kuni 35 päevaks liiklusele 1,1 kilomeetri ulatuses Rapla-Varbola maantee, et paigaldada jõetruubid ning rajada sinna viadukti ehitamise ajaks mõeldud ümbersõidutee. Selleks ajaks suunatakse liiklus Rapla ümbersõidu kaudu Rapla-Märjamaa ning Hageri-Kodila-Kuusiku teele, mille tulemusel pikeneb teekond sealsetele liiklejatele 5,1 kilomeetrit ehk ajaliselt umbes viis minutit. Autojuhtide informeerimiseks paigaldatakse liiklust ümbersuunavad märgid.

Tee sulgemise ajaks suunatakse koostöös MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega sealne bussiliiklus Varbola teele. Muudatus puudutab Raplamaa bussiliine nr 9, 14 ja 15.

  • Ajavahemikul 1.04–5.05 ei teenindata Sikeldi, Alu tee ja Sikeldi meierei bussipeatust.
  • Alu tee bussipeatusele on sellel ajavahemikul lähim asenduspeatus mõlemas sõidusuunas Mäe bussipeatus.
  • Sikeldi ja Sikeldi meierei peatuse asemele tehakse selleks ajaks Varbola tee ja Kaasiku tee ristmiku lähedusse asenduspeatus „Sikeldi meierei ajutine".

Pärast ajutise ümbersõidutee valmimist mai alguses hakkab liiklus kulgema paralleelselt põhiteega ning bussid hakkavad peatuma senistes peatustes. Ehitustööde tsoonis kehtestatakse kiirusepiirangud 70 ja 50 km/h.

Jalakäijatele ja ratturitele tagatakse ehitusalas ohutu liiklemine: vajadusel paigaldatakse piirdeaiad ja käigusillad ning rajatakse ajutine kergliiklustee.

Liikluskorralduse muudatused Rapla-Järvakandi-Kergu maanteel
Juula viadukti ehitustööde ajaks rajatakse Rapla-Järvakandi-Kergu maanteel ehitusobjekti paremale küljele kahesuunaline ümbersõidutee. Tee hakkab kulgema paralleelselt olemasoleva teega, pikkusega ligikaudu üks kilomeeter. Suunavad liiklusmärgid paigaldatakse ehitusala mõlemasse suunda ning liikluskiirus on sellel teelõigul esialgu 70 ja hilisemas tööfaasis 50 km/h.

Seda maanteed mööda sõidutavad reisijaid kuus Rapla bussiliini, aga nende liiklemist ehitustööd ei mõjuta. Üksnes sõiduaeg võib ajutiselt viie minuti võrra pikeneda. Ehitusalasse ei jää ühtegi bussipeatust.

Tulevase viadukti lähedusse jäävate Ülesoo ja Männiku kinnistutele ehitatakse eraldi juurdepääsuteed, et tagada sinna ehitustööde ajal ligipääs. Samuti tagatakse jalakäijatele ja ratturitele ohutu möödapääs töötsoonist ning vajadusel paigaldatakse piirdeaiad, käigusillad ja rajatakse ajutine kergliiklustee.

„Anname endast parima, et ehitustööd võimalikult vähe piirkonna elanikke ja seal tegutsevate ettevõtete igapäevaelu häiriksid," ütles Aavik. Ehitustöödega seotud küsimusi võib esitada e-posti aadressil andro.aavik@verston.ee.

Metsloomadele rajatakse käigurada
Kodila raudteerajatist hakatakse ehitama märtsis ja selle valmimistähtaeg on 31. oktoober. Tegu on raudbetoonist raudteerajatisega, mille sisse rajatakse 5,6 meetrit lai Kodila jõe läbivoolu kraav ning selle kõrvale 5 meetrit lai loomade käigurada ja juurdepääs kruusateele. Tunneli ava laius on 11,6 ja kõrgus 2,5 meetrit, mis on piisavalt suur, et selle kaudu saaksid turvaliselt liikuda teispool raudteed kõik Eestis elavad loomaliigid. Loomatunneli ehitustööd hõlmavad rajatise jaoks 20 meetri raadiuses maapinna puhastamist ning ettevalmistamist, ajutise kraavi kaevet, mulla- ja betoonitöid ja haljastust.

Alu maanteeviadukti ja Kodila raudteerajatise ehituse kogumaksumus on 5,1 miljonit, Juula viadukti maksumus samuti ligi 5,1 miljonit eurot. Nende ehitamiseks tegid ühispakkumise Verston ja Järelpinge Inseneribüroo. Mõlema viaduktiga seonduvad teedeosa tööprojektid koostab alltöövõtjana Reaalprojekt OÜ. Tööde tellija on Transpordiamet ja finantseerija Rail Baltic Estonia. Verstoni jaoks on see vastavalt teine ja kolmas Rail Baltica projekt. Eelmise aasta detsembris alustati Rae vallas Rail Baltica Põrguvälja tee maanteeviadukti ehitamist. 


2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti üheks suuremaks tee-ehituse ja  korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab valdkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse. Verston on seadnud ambitsioonika eesmärgi saada maailma kõige keskkonnasäästlikumaks taristuettevõtteks.

Ettevõte on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, kommunismiohvrite memoriaali taristu, Saarde tuulepargi teedetaristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused, asfalteerinud Tartu maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealised lõigud. Suurematest objektidest on praegu töös Sopi-Tootsi tuulepargi teedetaristu rajamine ja Pärnu-Uulu neljarealise teelõigu ehitus. Ettevõte annab tööd ligi 330 inimesele. Oma tegevusvaldkonnas on Verston esimene ehitusettevõte, kes liitus Rohetiigriga.


lehe algusesse

* * *

Parila maanteeviadukti ja silla ehitustööd

Vaade Parila sillale
Vaade ennem ehitust /Foto: Viljar Karuoja

Ehitusprojektist üldiselt
Projekti eesmärk on lahendada tulevase Rail Baltica raudteeliini ohutu ristumine olemasoleva Rapla-Märjamaa riigiteega. Rail Baltica ületamiseks rajatakse uus maanteelõik olemasoleva kõrvale ja tõstetakse pikiprofiilis kõrgemale, samuti rajatakse 90 meetri pikkune Parila maanteeviadukt ja uus sild üle Vigala jõe. Kogu 1,1 km pikkusel lõigul ehitatakse uus asfaltkattega sõidutee ning kergliiklustee, mis hiljem ühendatakse tänavu valmiva Rapla-Kuusiku kergliiklusteega. Jalg- ja jalgrattateede rajamisel on positiivne mõju elanike heaolule, kuna paranevad ja mitmekesistuvad liiklemise võimalused piirkonnas. Sealjuures muutub ohutumaks ja mugavamaks juurdepääs kohalikele bussipeatustele. Kohaliku teedevõrgu sidususe tagamiseks ehitatakse uued juurdepääsuteed kinnistutele, kergliiklusteele rajatakse tänavavalgustus ning ümber ehitatakse sidetrassid ja maaparandussüsteem. Olemasolev maantee jääb pärast uue tee valmimist naaberkinnistute juurdepääsuteeks. Pärast tööde valmimist jätkub uue maantee kasutamine sarnaselt olemasolevale olukorrale. Ehitusobjekti maksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 7,5 miljonit eurot. 

skeem
Trassiskeem: juurdepääsuteed on tähistatud sinise, kergteed kollase ning mahasõit oranži värviga

Kavandatavad tööd
2024 veebruaris toimuvad ettevalmistustööd – märgitakse töömaapiirid ja rajatakse ehitusobjekti geodeetiline alusvõrk. Märtsis on planeeritud alustada tee kõrval oleva vana kivisilla lammutusega, samuti võsa- ning üksikpuude raadamisega. Tõsisemalt alustatakse teetöödega märtsi lõpus või aprilli alguses, kui algab kasvupinnase koorimine, sobimatu pinnase kaevamine ja muldkeha ehitus. Ehitustööde käigus lükatakse buldooserite ja roomikekskavaatorite abil muldkehasse üle 300 000 tonni täitematerjali. Mullatööd lõppevad 2025 aasta kevadel, ning siis algab killustikaluste ja asfaltkatete ehitus. Paralleelselt muldkeha ehitusega alustatakse viadukti ehitustöid. Vigala jõge ületav sild ehitatakse tulenevalt keskkonnanõuetest veidi hiljem. Viimasteks töödeks on liiklusmärkide paigaldus ja haljastustööd.

Tööde lõpptähtaeg on 02.11.2026. Selleks ajaks on Töövõtja kohustus lõpetada kõik tööd ning kõrvaldada avastatud puudused. Heade tingimuste korral ning õigeaegselt alustades peaks objekt valmima ning liiklusele avatud olema 2025. aasta suve lõpuks.

Ehitusaegne liikluskorraldus
Uue viadukti rajamine toob ehituse ajal kaasa mõningaid liikluskorralduse muudatusi. Arvestada tuleb ehituse ajal suureneva ehitusmüraga ja tavapärasest tihedama autoliiklusega. Säilitatakse juurdepääs kõikidele kinnistutele ning ka jalakäijatele tagatakse läbipääs ehitusobjektist mööda pääsemiseks. Suuresti toimuvad tööd olemasoleva Rapla-Märjamaa tee kõrval. Muldkeha rajamiseks tekib vajadus nihutada olemasolevat maanteed, et tagada mõlemas suunas sujuv liiklus, vajadusel sõidukiirust piiratakse. Parila bussipeatuste asukohad esialgu ei muutu. Kinnitatud liikluskorralduse muudatustest teavitatakse liiklejaid Tark Tee internetiportaalis (https://tarktee.mnt.ee). Samuti leiab tulevikus vastavasisulist praktilist infot Parila viadukti ehitustööde kohta Rapla Vallavalitsuse kodulehel (https://rapla.ee) olevast Rail Baltica rubriigist.

Töövõtja poolt soovime kõikidele ehitusaegsetele naabritele ja liiklejatele rahulikku meelt ning koostöövalmidust.

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp
 

lehe algusesse

Hagudi-Kodila tee viadukti ehitus

liikluskorraldus

Tööde käik Rail Baltica Hagudi-Kodila tee viadukti ehitusel
Käesoleva aasta kevadel sõlmis Transpordiamet AS-iga TREV-2 Grupp töövõtulepingu Rail Baltica Hagudi-Kodila tee viadukti ehituseks, mille kogumaksumus on u 3,6 miljonit eurot. Hetkel käib objektil aktiivne ehitustöö ning viadukt peaks kõikide eelduste kohaselt valmima 2024. aasta novembriks. Ehitusjärelevalvet teostab OÜ Esprii.

Tööde raames ehitatakse Hagudi-Kodila teele raudteetrassiga ristuv 75 meetri pikkune maanteesild koos juurdepääsuteedega. Rail Baltica raudteetrassi ennast nende tööde käigus välja ei ehitata.

Suvel alustati ehitusobjektil mahamärkimise, ajutiste platside rajamise ning raadamistöödega.

viadukti ehitus

Muudatused liikluses
Tänaseks on jõutud koorida kasvupinnas ning välja on ehitatud juurdepääsuteed ja ajutine möödasõidutee. Seoses sellega kaasnevad ka muudatused liikluskorralduses. Praegu ehitatakse põhitee muldkehi ning juba on alustatud ka viadukti vundamentide betoonitöödega.

Liiklus on ehitustöödest tulenevalt suunatud ajutisele möödasõiduteele.

Palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust. Ühtlasi palume kõikidelt liiklejatelt mõistvat suhtumist ning soovime kõigile sujuvat liiklemist!

Jutt ja pilt Jane-Ly Tammekivi
Töödejuhataja
AS TREV-2 Grupp

 

lehe algusesse

Sikeldi viadukti ehitustööd tulevasel Rail Baltica raudteetrassil

trassiskeem
Lihtsustatud rajaskeem

Rapla maakonda puudutavate Rail Baltica raudteetrassi rajatiste ehitus on sedapuhku reaalsete ehitustööde alustamisega jõudnud Rapla valda Sikeldi külla. Sikeldi viadukti hakkab ehitama AS TREV-2 Grupp, kelle jaoks see on juba järjekorras viies Rail Baltica raudteetrassile rajatav objekt. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

Ülevaade ehitusprojektist
Kui objekti tähtsaim, Varbola tee maanteeviadukt rajatakse asukohaliselt Sikeldi külla, siis tegelikult hõlmab projekt kahe küla territooriumi – uus projekteeritav Varbola tee lõigu muldkeha ehitatakse nii Sikeldi kui Kalevi küla maadele. Lähimaks suurimaks keskuseks on Alu, mis jääb projekteeritavast teelõigust ca ühe kilomeetri kaugusele Rapla poole.

viadukti asukoht kaardil
Rajatava Sikeldi viadukti asukoht kaardil

Ehituse kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 2,7 miljonit eurot. Tööde käigus rajatakse Varbola tee maanteeviadukt ning uus teelõik üle tulevase Rail Baltica raudteetrassi. Ehitusprojekti eesmärgiks on viadukti rajamisega lahendada uue raudteetrassi ristumine piirkondliku maanteega ehk Alu-Varbola kohaliku teega. Rajatava viadukti kogupikkuseks saab olema 79,2 meetrit.

Uue Varbola tee asfaltkatte pikkus on 575 meetrit. Tee laiuseks on projekteeritud kuus meetrit ja viaduktil seitse meetrit. Tee- ehk tugipeenarde laius on üldjuhul 0,5 meetrit, põrkepiirde korral 1,25 meetrit. Projektiga nähakse ette ka raudtee ja viadukti juurdepääsu- ning hooldusteede ehitus. Need on projekteeritud kruuskattega ning nelja meetri laiusena.

Tänane Varbola tee kerkib võrreldes praegusega "kenaks mäeks", kuna tulevase Rail Baltica trassiga ristuva viadukti pealesõitudel ulatub tee muldkeha kõrgus koguni kuni kümne meetrini. Ehitustööde käigus lükatakse buldooserite ja roomikekskavaatorite abil muldkehasse üle 100 000 tonni täitematerjali ning paigaldatakse ca 3700 ruutmeetrit pealiskihi asfaltkatet.

Lisaks viadukti betoonitöödele ja uue tee muldkeha ehitusele on projekteeritud raudtee ristumise asukohas vaja teha ka ümberehitustöid Teliale kuuluva sidetrassiga. Olemasolev sidekanalisatsioon paikneb maantee muldes ning jääb ette viadukti ehitustöödele, seega tuuakse sidekanalisatsioon rajatava tee muldest välja.

Tänased tegevused
Tänane ehitustööde seis on veel planeerimisfaasis – see tähendab, et tehakse erinevaid ettevalmistustöid ning koostamisel on veel ehitusalane dokumentatsioon ja tööprojektid, mis nõuavad Tellija kooskõlastust enne, kui päriselt kopp maasse lüüakse ja ehitustööd pihta hakkavad. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud leidma endale sobivad ajutised laoplatsid ning sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped ning tuleb koostada keskkonnakavad. Arvatust keerukamaks on osutunud tööprojektide valmimine enne kevade tulekut. Esmalt on plaan alustada sidetöödega, mille projekt on tänase seisuga valmis.

Esimesteks ettevõtmisteks kujunevadki uue sidetrassi ehitus ning rajatava viadukti alal üksikpuude ja võsa raadamistööd. Juba täna võib näha looduses väljamärgitud ehitustöömaa piirivaiasid.

Kui ilmastikutingimused lubavad ja ettevalmistustööd sujuvad, siis suuremate ehitustöödega on Sikeldi viadukti objektil kavas alustada juba märtsikuu teises pooles.

Kõigepealt eemaldatakse ehitusalalt ja uutelt hooldusteede aladelt kasvupinnas ning ehitatakse välja ajutised hooldusteed ehitustranspordi tagamiseks. Hiljemalt aprillis plaanitakse alustada viadukti rajatiste ehitustöödega – väljakaeved sobiva kõrguseni ning raketiste ehitus vundamentidele. Viadukti betoonitööd kestavad eelduslikult aprillist kuni käesoleva aasta septembrikuuni.

Samaaegselt viadukti ehitustöödega toimuvad mullatööd – kasvupinnase koorimine, sobimatu pinnase kaevandamine ja muldkeha ehitus. Mullatööd peaksid suures plaanis lõpetatud saama septembri lõpuks. Katendi ehitus, mis lõppeb asfaldikihtide paigaldusega, valmib hilissügiseks. Järgnevad liiklusmärkide paigaldus- ja haljastustööd.

Töö teostamise lõpptähtaeg on 28.06.2024. Selleks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Heade tingimuste korral ning graafikujärgselt alustades peaks objekt aga valmima ning liiklusele avatud olema käesoleva aasta lõpuks.

Sikeldi vaade
Vaade ehitusobjektile veebruaris 2023. Pildistas Viljar Karuoja 

Liikluskorraldus
Kuigi liiklussagedus antud teelõigul on väike, siis kohalike inimeste jaoks on Varbola tee siiski suure tähtsusega, sest see tagab ühenduse riigitee Rapla-Varbola ja Alu keskuse tee vahel ning samuti juurdepääsu teega külgnevale maakasutusele ja sellega ristuvatele kohalikele teedele. Ehitustööde käigus on eesmärgiks kohalikke elanikke ja transporti häirida nii vähe kui võimalik ning ühtlasi tagada vajalikud juurdepääsud kinnistutele ja objektiga külgnevatele põllumaadele.
Paraku tuleb tõdeda, et raudteetrassile ei ole piisavalt juurdepääse suurtelt riigiteedelt ja paratamatult tuleb kasutada ka väiksemaid omavalitsusele kuuluvaid teid. Samas on ehitaja ülesandeks nende teede kasutamisel tagada teede läbitavus ja sujuv liiklus, lisaks ka hilisem heakord.

Uue viadukti rajamine toob ehituse ajal kaasa mõningaid liikluskorralduse muudatusi. Arvestada tuleb ehituse ajal suureneva ehitusmüraga ja tavapärasest tihedama autoliiklusega. Kinnitatud liikluskorralduse muudatustest teavitatakse liiklejaid Tark Tee internetiportaalis (https://tarktee.mnt.ee) ja Rapla Teataja vahendusel. Samuti leiab tulevikus vastavasisulist praktilist infot Sikeldi viadukti ehitustööde kohta Rapla valla kodulehel (https://rapla.ee) olevast Rail Baltica rubriigist.

Tänane tavaliiklus ehitustööde ajal objektil toimuda ei saa. Kuid tagatud on juurdepääs kõikidele kinnistutele  ning ka jalakäijatele tagatakse läbipääs ehitusobjektist mööda pääsemiseks. Liikluse sulgemine on vajalik, et viia ehitus võimalikult kiiresti lõpule ning seeläbi lühendada minimaalseks aega, mil ehitustööd kohalikke inimesi häirivad. Hetkeseisuga pole küll liikluse sulgemine veel kooskõlastatud, kuna vastavad protseduurid nõuavad veidi aega.

Töövõtja poolt soovime kõikidele puudutatud asjaosalistele rahulikku meelt ning koostöövalmidust. Murede ja küsimuste korral oleme valmis need ära kuulama ja lahenduste otsimisel abiks olema. Kõik vajalikud kontaktid leiduvad ehitusobjektile paigaldatavatelt infotahvlitelt ning liikluskorraldusalastes küsimustes Tark Tee portaalist.

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

 

8. juunil

Suurem maht muldkeha materjali ca 85000 tonni materjali on tänase seisuga juba objektile veetud ning suurem ja kohalikke „hirmutavam" veoauto liiklus, seoses Sikeldi viadukti ehitusega hakkab vaikselt mööda saama.

Erakordselt head ja kuivad ilmad on ehitajat soosinud, kuid kohalike jaoks kindlasti mõningal määral kaasa toonud seega rohkem „tolmutamist." Oleme püüdnud tolmu vastu võidelda ja võitleme teede niisutamisega ikka edasi, nii, kuis jaksame. Kohati tundub see aga tänamatu töö. Õnneks ei ole jäänud enam palju kannatada ning valgus tunneli lõpus paistab.

Enne jaanipäeva saab viadukti tekiplaat betoneeritud – viadukti betoonitöödega ollakse algselt plaanituga võrreldes ca kuu aega graafikust ees. On lootust aasta lõpuks kõik ehitustööd lõpetada!

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

pilt viaduktist

viadukt õhust

viadukti metallkontsruktisoon

viadukti metallkonstruktsioon

 

20. juunil

Alates käesoleva aasta märtsikuu lõpust, on Rapla vallas, Sikeldi külas teostatud tulevase Rail Baltica raudteetrassile jääva Sikeldi viadukti ehitustöid. Tänasel päeval on ehitaja (AS TREV-2 Grupp) planeeritud töödega graafikus ning viadukti betoonitöödega isegi ca kuu aega ees – enne jaanipäeva betoneeriti viadukti tekiplaat.

tekiplaadi ehitustööd

Droonifoto. Tekiplaadi betoneerimistööd. 20.06.2023. Estfilm Production

Sikeldi viadukt arvudes

  • Raudteetrassi ja Varbola tee ristumiskoht asub Rail Baltica põhitrassi Raplamaa teisel põhilõigul, kilomeetril +12,461.
  • Rajatise pikkus on 79,2 m, viadukti pealne puhaslaius 7,0 m, viadukti betoonkeha kogupikkus 87,0 m.
  • Tegemist on Eesti ühe pikima integraalviaduktiga. See tähendab lihtsustatult, et tegemist on hooldevaba viaduktiga – puuduvad tugiosad ja deformatsioonivuugid. Viadukt on jäigalt ühendatud raudbetoonist postidega, mis omakorda toetuvad paekivile rajatud madalvundamentidele.
  • Viadukti tekiplaat betoneeriti ühe päevaga – objektile tarniti 550m3 betooni (~ 80 koormat).

Tee-ehitus
Uhke betoonrajatise ehitamisega on paralleelselt teostatud ka uute teede ehitustöid – liigutatud on üle 100 000 tonni täitematerjali, rajatud on uued hooldus- ja juurdepääsuteed ning valminud on suurem osa uuest Varbola tee muldkehast. Loodusesse ja kaardile on joonistunud juba uued kontuurid ning tähelepanelikum silm võib uut rajatist märgata juba kaugelt Rapla-Varbola maanteelt.

Varbola tee ehitus

Droonifoto. Varbola tee ehitustööd. 16.06.2023. TREV-2 Grupp

Muldkeha ehitustööd jätkuvad veel juulikuus – täitetöid on veel vaja teostada viadukti otstes muldkeha koonuste ning uue ja vana tee kokku viimisel. Järgneb killustikaluste ehitus ning heade tingimuste korral jõutakse käesoleva aasta septembri lõpuks paigaldada ka asfaltkate ning teostada haljastustööd. Erakordselt head ilmastikutingimused on ehitajat siiani toetanud ja lubanud töid planeeritust kiiremini teostada. Tööde lõpptähtaeg on juuni 2024. Hetkel püsib optimism kõik ehitustööd aasta lõpuks lõpetada!

Liikluskorraldus
Murekohaks olnud, tavapärasest suurem veoautode liiklus seoses Sikeldi viadukti ehitustöödega hakkab selleks korraks läbi saama. Tava autoliiklusele jääb Varbola teelõik endiselt veel suletuks, kuid jalakäijatele on endiselt läbipääs tagatud.

Täname töövõtja poolt kõiki puudutatud asjaosalisi ja rõõmsaid jalakäijaid-jalgrattureid, rahuliku meele ja koostöövalmiduse eest.


Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp

 

29. novembril 2023

Ehitaja pidas oma sõna – Rail Baltica Sikeldi viadukt valmis enne tähtaega

Märtsis alustatud Rail Baltica Sikeldi viadukti ehitusega jõuti lõpule novembri lõpus täpselt päev enne lume tulekut. Ehitaja (AS TREV-2 Grupp) püsis planeeritud graafikus ning eesmärgiks seatud tööde lõpetamine selle aasta lõpuks õnnestus. Objekti lepingujärgne tähtaeg on juuni 2024.
talvine viadukt
Foto. Avatud Sikeldi viadukt ootamas rongiteed. 27.11.2023. TREV-2 Grupp AS

Ehitustegevuse tulemusena rajati Rapla valda Sikeldi külla uus viadukt, mis võimaldab liigelda Kalevi külast Sikeldi külla üle tulevase Rail Baltica raudtee. Alates muldkeha ehitusest kuni asfaldi paigalduseni kulus umbes 5000 koormat materjali. Materjalide kokku lükkamiseks ja tihendamiseks ning viimistlustööde tegemiseks kulus üle 3200 rasketehnikatunni. Alates vundamendist kuni viadukti tekiplaadini tuli objektile tarnida ca 115 koormat betooni. Ehitusobjektil esimesest maha lõigatud võsast kuni viimase viadukti koonusekindlustuse kivi paigalduseni kulus 165 tööpäeva. Lisaks Alu-Varbola põhiteele ehitati välja ka mahasõidud naaberkinnistutele pääsemiseks ja raudtee hooldus- ning juurdepääsuteed.

Tänaseks ongi uus 575 meetri pikkune asfaltkattega teelõik kõikidele liiklejatele avatud ning uhkeid kõrgeid vaateid saab nautida jalutades üle 87 meetri pikkuse viadukti. Taasavatud teelõigul kehtib kiiruspiirang 50 km/h ning turvalisuse huvides on kehtestatud möödasõidu keeld.

ilus vaade viaduktilt ilusad vaated viaduktilt - vikerkaarega
Fotod. Ilusad vaated Sikeldi viaduktil jalutades. 27.11.2023. TREV-2 Grupp AS

Töövõtja tänab mõistliku suhtumise ja hea koostöö eest tellijat (Rail Baltic Estonia OÜ) ning omanikujärelevalvet (Infragate Eesti AS). Samuti kõiki viadukti ehitusel osalenud koostööpartnereid ning eraldi tänusõnad kohalikele elanikele kannatlikkuse eest. Soovime rahulikku ja ilusat eelseisvat pühadeaega ning ohutut liiklemist uuel teelõigul!

Viljar Karuoja
Objektijuht, AS TREV-2 Grupp
Priit Jalakas
Projektijuht, AS TREV-2 Grupp
 

 

lehe algusesse
 

Rail Baltica Seli maanteeviadukti ehitus

29. septembril 2023

Objekti üldandmed: Riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine
Ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/23/11-1 sõlmitud 11.01.2023a.
Tellija: TRANSPORDIAMET
Finantseerija: OÜ Rail Baltic Estonia
Ehitaja: TREF Nord AS
Omanikujärelevalve: Esprii OÜ
Ehitustööde tähtaeg: 11.12.2024a.

PILT VIADUKTI EHITUSEST

Alates 2023. aasta kevadest kestavad Rapla linna läheduses tee-ehitustööd, mille raames rajatakse riigiteele nr  20131 (Seli-Koigi-Alu) asuv Rail Baltica maanteeviadukt.

Tänaseks on teostatud muldkeha ehitustööd mõlemal pool viaduki ning rajatud on hooldusteed. Lõppjärku on jõutud ka betoonitöödega – valminud on viadukti tekiplaat, mille järel on alustatud viadukti koonuste täitetöödega. Vaatamata sügisele omaste ilmastikuolude saabumisele plaanib AS TREF Nord ehitustööd lõpetada graafikujärgselt veel selle aasta numbri sees.

Suuremahulisemate tööde lõppstaadiumisse on planeeritud Seli-Koigi-Alu tee lühiajaline sulgemine ajaperioodiks 16.10–22.10.2023, mille jooksul teostatakse olemasoleva teekatte freesimine, liiv- ja killustikualuste ehitus ja asfaltkatte paigaldus. Kohalikele elanikele on tagatud ümbersõidutee marsruudiga tee nr 20113 Hagudi – Kodila; tee nr 15 Tallinn – Rapla – Türi ja tee nr 20141 Rapla – Varbola, nagu on kujutatud joonisel.

Asfalteerimistööde järgselt ehitame tugipeenrad, paigaldame põrkepiirded ja teostame töömaa viimistlustööd.

Lõpetuseks tänab AS TREF Nord kohalikke elanikke kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest ning Transpordiameti, Omanikujärelevalve ja Rail Baltic Estonia esindajaid projektis aktiivse osalemise ja erinevate probleemide operatiivse lahendamise eest.

Liikluskorraldusprojektiga ning ehituse käigus tehtud videoga on võimalik tutvuda allpool.

Filipp Lopatkin Objektijuht AS TREF Nord

 

Seli-Koigi-Alu tee lühiajaline sulgemine ajaperioodiks 16.10–22.10.2023

joonis teesulu kohta

 

 

AS TREF Nord ja TRANSPORDIAMET sõlmisid 11.01.2023 töövõtulepingu riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamiseks Rapla maakonnas. Lepingu maksumus on kokku 1,96 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2024.a detsember. Käesoleval lehel kajastame objekti valmimisega seotud ehituslikke protsesse ning anname avalikku teavet seoses ehitusobjekti valmimisega.

Projekti tutvustus
Projekti eesmärk on Rail Baltica raudteetrassi ületava riigitee Seli-Koigi-Alu km 2,63-3,29 asuva lõigu ümberehitus ja viadukti ehitus. Projekt sisaldab olemasoleva riigitee ümberehitust uues asukohas, tee katendi ning muldkeha ümberehitust (sh vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt) ja uue 58,5 m pikkuse kolmeavalise viadukti ehitamist. Seli-Koigi-Alu riste asub Rapla maakonnas Rapla vallas, Alu-Metskülas.

Ettevalmistustöödega on planeeritud alustada 2023 aasta aprillis. Töö teostamise lõpptähtaeg on 11.12.2024 a. Kui ehitustööd kulgevad planeeritult, on objekt valmis ja liiklusele avatud käesoleva aasta lõpuks.

maa-ala pilt

 

Tee-ehituse etappide lühikirjeldus ja liikluskorraldus
Uus teelõik koos viaduktiga on projekteeritud olemasoleva Seli-Koigi-Alu maantee kõrvale. Projekteeritud lahendus võimaldab Töövõtjal organiseerida oma töid selliselt, et ehituse ajal jääb riigiteel nr 20131 Seli-Koigi-Alu liiklus olulisel määral häirimata ja sulgemata. Töövõtja rakendab ehituse ajal vastavalt planeeritud etappidele ehitusaegseid liiklusskeeme. Lühiajaline tee sulgemine on kavandatud objekti lõppu, et ehitada välja uue teelõigu ja olemasoleva Seli-Koigi-Alu tee ühenduskohad.

Ehitustööd on planeeritud teha kolmes etapis (iga etapi töötsoonid on märgitud joonistel punasega):
I etapi käigus ehitatakse välja juurdepääsuteed ning rajatakse ehitusplats. Ehituse ajal on Seli-Koigi-Alu maanteel avatud mõlemas suunas üks sõidurada.
juurdepääsuteed ning rajatav ehitusplats

II etapi käigus ehitatakse välja uue maanteeviadukti muldkeha ning katend. Ehituse ajal on Seli-Koigi-Alu maanteel avatud mõlemas suunas üks sõidurada. Olemasolev Alu-Koigi tee suletakse liiklusele ning liiklus suunatakse I etapis ehitatud juurdepääsuteedele. Juurdepääsuteed on ühesuunalised laiusega minimaalselt 3,5 m. 

viadukti rajamise skeem


III etapi käigus ehitatakse välja maantee muldkeha ja katend objekti otstes. Selleks on planeeritud Seli-Koigi-Alu maantee ajutine tee sulgemine 7 päevaks. Ehitaja tagab kohalikele elanikele ligipääsu oma kinnistule hommikuti ja õhtuti. Ajutine ümbersuunamine on planeeritud riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi kaudu. III etapi käigus on planeeritud objekti otsade asfalteerimine „pool-pool" meetodil, asfalteerimise ajal on üks sõidusuund suletud ning liikluse reguleerimiseks kasutatakse foore ja eesõigusmärke.

liiklusskeem viadukti ehitamise perioodil

Töövõtja soovib kõikidele puudutatud asjaosalistele rahulikku meelt ning koostöövalmidust. Murede ja küsimuste korral oleme valmis need ära kuulama ja lahenduste otsimisel abiks olema. Kõik vajalikud kontaktid on leitavad ehitusobjektile paigaldatavatelt infotahvlitelt. Täpsemat infot liikluskorralduse muudatuste kohta saab jälgida rakendusest www.tarktee.ee.

Filipp Lopatkin
Objektijuht, AS TREF Nord

lehe algusesse

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: DIANA VISNU