13.11.23

 

Kaasav eelarve

Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamisel. 

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Ksasava eelarve vahendid planeeritakse vallaeelarves igal eelarveaastal.

2022 kaasava eelarve maht on kokku 85 000 eurot. Antud summa on eelnevalt otsustanud volikogu reserveerida piirkondadele järgnevalt:

  • Juuru piirkond (Juuru kant ja Järlepa kant); 15 000 eurot;
  • Kaiu piirkond (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant); 15 000 eurot;
  • Raikküla piirkond (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 15 000 eurot;
  • Rapla külade piirkond (Kuusiku kant, Alu kant, Hagudi kant ja Rapla kant v.a. Rapla linn) 15 000 eurot;
  • Rapla linna piirkond 25 000 eurot.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5 000 eurot. Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

Ideede esitamisele järgneb ideede esmane analüüs, sõelumine ning rahvahääletus.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.

Loe täpsemalt 2022. aasta kaasava eelarve kohta siit.

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA