29.04.24

Rapla Vallavolikogu

Tallinna mnt 14
79513 RAPLA

Esimees: Kalle Toomet
Telefon: 506 3488
E-post: toometkalle@gmail.com

Aseesimees: Rene Kokk
Telefon: 504 0218
E-post: rene@rmeinvest.ee

Volikogu sekretär: 489 0518, volikogu@rapla.ee

 

Vallavolikogu töös osalemise tasu

Vallavolikogu töös osalemise tasu arvestamise aluseks on igal aastal 1. märtsi seisuga Statistikaameti andmed Rapla valla palgatöötaja eelneva kalendriaasta keskmise brutotulu kohta. Seega tasu suurus muutub igal kalendriaastal märtsikuus.

Volikogu liikmete tasu suurus seisuga märts 2023:

  • Volikogu esimees = 1 133 eurot/kuus;
  • Volikogu aseesimees ja komisjonide esimehed = 453 eurot/kuus;
  • Volikogu liige = 136 eurot/kuus;
  • Volikogu komisjoni liige, kes ei ole volikogu liige = 45 eurot komisjoni koosolekul osalemisel.

Täiendavaid tasusid/hüvitisi ei maksta (ei liideta esimehe ega aseesimehe tasule komisjoni liikme tasu ning volikogu liikmele komisjoni liikme tasu).