Vallavalitsuse koosseis

Vallavanem Gert Villard (vallavanem)- 517 7645, vallavanem@rapla.ee

Valitsuse liige Rain Terras (abivallavanem) - 5723 9636, rain.terras@rapla.ee

Valitsuse liige Toomas Nael (abivallavanem) - 5332 5604, toomas.nael@rapla.ee

Valitsuse liige Küllike Orul (finantsjuht) - 5646 5865 - kyllike.orul@rapla.ee

Valitsuse liige Anne Leht (Raikküla ja Rapla külade piirkond) -  525 8191, anne.leht@rapla.ee

Valitsuse liige Sven Murula (Juuru ja Kaiu piirkond) - 5699 5462, sven.murula@rapla.ee


Triin Matsalu on esitanud 07.11.2022 avalduse vallavalitsuse liikmest tagasiastumiseks alates 11.11.2022.

Jüri Vaher on Rapla Vallavolikogu 22. detsembri 2022 otsusega nr 90 „Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest" vabastatud 31. detsembril 2022 valitsuse liikme kohustustest.