« Tagasi

Volikogu järgmine istung peetakse 30. novembril

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2023 algusega kell 17.00 Rapla riigimaja II korruse saalis.

PÄEVAKORD:
1. Juuru Eduard Vilde Kooli arengukava 2023-2027 kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/ hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus; Juuru Eduard Vilde Kooli direktor Kalle Kõiv)
2. Esindaja nimetamine õpetajate töötasu alammäära kollektiivse töötüli riiklikusse lepitusmenetlusse (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
3. Kolme Kandi Rahvamaja põhimäärus /Kaiu, Kuimetsa, Vahastu ühendasutus/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Ruth Lippus)
4. Arvamuse andmine Räpina, Põlva ja Kanepi Vallavolikogu ja Tartu Linnavolikogu taotlustele õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks (eelnõu esitaja vallavalitsus/sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja)
5. Detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuded (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. Detailplaneeringu kehtestamine (Rapla linn, Viljandi mnt 11 detailplaneering) (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
7. Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusele nr 63 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine (Rapla linn, Keskkooli tn 4)" esitatud vaide lahendamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
8. Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2016 määruse nr 9 „Rapla linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
 

Päevakorra eelnõud siin:
https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?o=923&o2=923&itm=744207