« Tagasi

Lasteaia kohataotlused esitatakse Rapla vallas kasutades haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO

ARNOsse sisene siit.

Siseneda saab ID kaardiga, Mobiil ID-ga või Smart-ID-ga.

Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.

ARNO keskkonda on liidetud kõik Rapla valla koolieelsed lasteasutused – Alu Kool, Hagudi Põhikool, Kabala Lasteaed-Põhikool, Kaiu Kool, Lasteaed Sinilill, Rapla lasteaiad Kelluke, Päkapikk ja Naksitrallid.

Lasteaedades on kontaktisikuteks/administraatoriteks direktorid.

Süsteemi administraator Rapla valla poolt on haridusspetsialist Lea Leppik, kelle poole võite takistuste korral julgelt pöörduda (e-post: lea.leppik@rapla.ee ja telefon 5561 5405).

 

Lasteaiakoha taotlemise sammud ARNO keskkonnas

ARNOsse saate siseneda ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga. Kui logite sisse, siis olete Avalehel. Teie avalehel ülevalt alla kerides näete erinevaid tabeleid.

Meeles tuleb pidada, et lasteaiakoha pakkumised tulevad selle lapsevanema e-post aadressile, kes esitas lasteaiakoha taotluse. Automaatsed teavitused võivad sattuda rämpsposti hulka.

  1. Veenduge, et Teie e-posti aadress on õige. Avalehe ülaservas on nupp „Minu andmed".
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige taotlus „Lasteaiakoha taotlus".
  3. Täitke ning esitage taotlus.
  4. Taotlust on võimalik igal ajal muuta (lasteaiakohtade pakkumise ajal mõneks ajaks muutmise võimalus kaob, kuid taastub hiljem).
  5. Kohapakkumiste kohta tuleb Teile automaatne teavitus ARNO keskkonnast e-posti aadressile. Lasteaiakohti pakutakse kevadel maikuus uueks õppeaastaks, sest aasta sees üldjuhul kohti ei vabane. Kui olete lasteaiakoha taotluse esitanud pärast lasteaiakohtade jagamist (st ajavahemikus juulikuust maikuuni) ning soovite lasteaiakohta saada õppeaasta sees, siis palun võtke ühendust valla haridusnõunikuga. Automaatset teavitust uue laekunud taotluse kohta ARNO keskkonnast haridusnõunikule ei tule.

Juhend lapsevanematele lasteaiakoha kasutamise lõpetamiseks avalduse esitamiseks

Kui te logite sisse ARNO keskkonda, siis olete Avalehel. Teie avalehel ülevalt alla kerides näete erinevaid tabeleid.

„Minu Lapsed" tabelis on toodud vanemaga seotud lapsed. Iga rea lõpus on nupud erinevate tegevuste tegemiseks. Nupud muutuvad, olenevalt laste vanusest, haridusasutuste olemasolust ning kuupäevast.

„Minu lapsed" tabelis näeb lapsevanem järgmisi lasteaiaga seotud andmeid:

  • Haridusasutus – lasteasutuse nimi, kui laps on saanud koha lasteaias;
  • Haridusasutuse poolne staatus – lasteasutuse esindaja poolt märgitud staatus; kui lapsel on aktiivne koht, siis koha staatus on Kinnitatud;
  • Alguskuupäev – lasteasutuse koha kasutamise alguskuupäev, nähtav siis, kui koha staatus on Kinnitatud;
  • Lõpukuupäev – lasteasutuse koha kasutamise lõpukuupäev; vaikimisi on see 31.08 sel aastal, kui laps saab 7-aastaseks; lasteasutuse esindaja saab lõpukuupäeva muuta, näiteks kui laps saab koolipikenduse, või läheb varem ära.
  • "Tegevused" veerus on toodud nupud eri tegevustega, mida vanem saab lapse kohta teha. Tabelis on praegu punase joonega tähistatud koha kasutamise lõpetamine.

tabeli näidis

Kui vanem soovib lasteaiakoha kasutamise lõpetada enne õppeaasta lõppu, mis on vaikimisi 31. august, siis tuleb sellest lasteaeda teavitada vähemalt 14 päeva enne lõpetamist. Koha kasutamise lõpetamise avaldus vanema vaates:
tabeli näidis

Lõpetamise kuupäevaks märkige see päev, millal laps on viimast päeva lasteaias. Kui laps läheb kooli, siis ongi põhjus „lõpetamine seoses kooli minemisega".

Lõpetamise taotlus on nähtav lasteaia direktorile.